• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Dotacje na turystykę

Dodana: 02.06.2021 11:43

Ponad 100 tysięcy złotych dotacji otrzymają organizacje pozarządowe na realizację zadań w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa. Prezydent Białegostoku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert pod nazwą „Promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok”.

Konkurs ofert dotyczył zadań planowanych do realizacji w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2021 roku. Jego celem jest między innymi upowszechnianie turystyki, edukacja krajoznawcza, popularyzacja i prezentacja walorów turystycznych Białegostoku poprzez:

  • organizację imprez i wydarzeń turystycznych, np. festiwali, pikników,
  • kreowanie i rozwój produktów turystycznych Białegostoku, np. wytyczanie nowych szlaków kulturowych lub promocja już istniejących,
  • organizację przedsięwzięć promujących atrakcje turystyczne Białegostoku (np. spoty promocyjne, spacery tematyczne, wycieczki po mieście, gry miejskie, wydawanie bezpłatnych publikacji i wydawnictw turystycznych, promocyjnych lub informacyjnych – mapy, ulotki, questy i inne).

Kwota zaplanowana do rozdysponowania wynosiła 155 tys. zł. Do 18 maja 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło 6 ofert. Prezydent Miasta Białegostoku przyznał 3 dotacje na łączną kwotę 105 tys. zł. 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Wysokość dotacji
1. Stowarzyszenie „Dorzecze” Kulinarny szlak dawnego Białegostoku 30 000 zł
2. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku Białostockie szlaki turystyczne 45 000 zł
3. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku Zwiedzaj Białystok – pieszo, rowerem, z okien „ogórka” 30 000 zł

W 2021 r. planowany jest jeszcze jeden otwarty konkurs ofert: Organizacja wycieczek tematycznych po Białymstoku z wykorzystaniem zabytkowych autobusów komunikacji miejskiej, w okresie od 1 lipca do 30 września (kwota konkursu to 20 tys. zł).

Opracowanie: Anna Kowalska

Do góry