• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Dotacje na białostockie zabytki

Dodana: 14.01.2022 12:36

Miasto ogłosiło nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Białegostoku. Wnioski można składać do 31 stycznia 2022 r.

Podmioty zainteresowane otrzymaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach powinny złożyć wnioski do końca stycznia w Urzędzie Miejskim w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej 1. W budżecie miasta na rok 2022 przeznaczono na ten cel 100 tys. zł.

Warunkiem przyznania dotacji jest terminowe złożenie poprawnie wypełnionego wniosku wraz z kompletem załączników. Dotacja może zostać udzielona w wysokości do 75% nakładów koniecznych na wykonanie prac. Może to być między innymi przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych, wykonanie projektu budowlanego, odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych, odnowienie lub odtworzenie okien, modernizacja instalacji elektrycznej czy też zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych. Złożone wnioski przejdą ocenę merytoryczną.

Formularz wniosku znajduje się w zakładce „Kultura”, a szczegółowe informacje można uzyskać w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, pod nr tel. 85 869 6366.

Kamila Bogacewicz

Baner Dotacje na zabytki

Do góry