• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Dostępność Muzeum Wojska

Dodana: 08.07.2022 12:00

Interdyscyplinarne warsztaty dla osób z dysfunkcjami, szkolenia pracowników, spotkania z przedstawicielami środowisk ze szczególnymi potrzebami, zakup tyfloplanu, programu do komunikacji alternatywnej, wykonanie plansz sensorycznych – między innymi takie działania zrealizuje Muzeum Wojska w Białymstoku w ramach grantu z projektu „Kultura bez barier”. Przyczyni się to do wzrostu dostępności oferty kulturalnej tej placówki.

Muzeum Wojska w Białymstoku otrzymało dofinansowanie w wysokości 77,9 tys. zł w projekcie grantowym „Kultura bez barier”. Miejska placówka między lipca 2022 r. a czerwcem 2023 r. zrealizuje zadanie ponad nazwą „Poprawa dostępności oferty kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku dla osób ze szczególnymi potrzebami”.

Celem tego przedsięwzięcia jest włączenie na stałe do grona odbiorców muzealnej oferty osób wymagających większej dostępności w obszarach widzenia, czucia, słyszenia oraz rozumienia. Najważniejszym działaniem projektowym będą interdyscyplinarne warsztaty poświęcone II wojnie światowej w ujęciu lokalnym. Tematyka wojenna oraz stworzenie przestrzeni do rozmów o wojnie są szczególnie istotne w obecnej sytuacji konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Głównymi odbiorcami warsztatów będą dorośli, młodzież i dzieci z dysfunkcjami oraz autyzmem, ale też wszyscy zainteresowani wojenną historią naszego regionu.

W ramach tego zadania zostaną także przeprowadzone szkolenia pracowników muzeum oraz spotkania z przedstawicielami środowisk ze szczególnymi potrzebami. Zrealizowane zostaną działania, które przyczynią się do trwałej poprawy dostępności placówki. W siedzibie głównej muzeum zainstalowane zostaną między innymi: tyfloplan przeznaczony dla osób z dysfunkcjami wzroku oraz przenośny system FM i pętla indukcyjna dla osób z dysfunkcjami słuchu. Szczególne miejsce w projekcie zajmie zapewnienie dostępności  dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem w obszarze rozumienia. Z myślą o pracy z tymi odbiorcami autorzy projektu zaplanowali zakup programu do komunikacji alternatywnej oraz wykonanie tematycznych planszy sensorycznych.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Do góry