• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Dofinansowanie szkolnych stołówek

Dodana: 01.07.2024 10:57

Kategorie: Aktualności Edukacja

Dziewięć białostockich szkół podstawowych otrzyma wsparcie finansowe w ramach  programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na rok 2024. Ministerstwo Edukacji Narodowej pozytywnie oceniło wniosek złożony przez Miasto Białystok i przyznało łącznie 720 tys. zł na realizację programu.

Każda ze szkół biorących udział w programie otrzyma dofinansowanie w wysokości 80 tys. zł.

– Są to pieniądze bardzo potrzebne, bo przeznaczone na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących w szkołach stołówkach. Od tego w dużej mierze zależy jakość posiłków. Zależy nam na tym, aby warunki, w jakich te posiłki są przygotowywane i spożywane, były jak najlepsze – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Realizacja programu może być prowadzona w formie np. zakupu usług remontowo-adaptacyjnych służących poprawie standardu funkcjonowania stołówek szkolnych, wyposażenia kuchni lub stanowisk przygotowywania posiłków, a także miejsc, w których uczniowie spożywają posiłki (np. stołów, krzeseł, zastawy stołowej, koszy na odpady, termosów gastronomicznych).

W ramach złożonego przez Miasto Białystok wniosku o przyznanie dofinansowania wsparcie otrzyma 9 szkół na łączną kwotę 720 tys. zł:

  • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Św. Królowej Jadwigi,
  • Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka,
  • Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Izabeli Branickiej,
  • Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki,
  • Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II,
  • Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia,
  • Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa.

W poprzedniej edycji programu „Posiłek w szkole i w domu”, która trwała w latach 2019-2023, dotacje otrzymało 14 białostockich szkół na łączną kwotę ponad 1,1 mln zł.

Anna Kowalska

Do góry