Facebook icon
  • 200521 pano-1.jpg

Dodatkowe miejsca w żłobkach

W białostockich miejskich żłobkach dostępnych jest dodatkowych 100 miejsc dla dzieci, których rodzice mają podpisane umowy z placówkami. To efekt zmian wprowadzonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w wytycznych przeciwepidemicznych. Trwa nabór chętnych spełniających wcześniej określone wymogi.

Według nowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 czerwca 2020 r., do żłobków miejskich w Białymstoku może uczęszczać 530 dzieci, o 100 więcej niż w maju. W poszczególnych placówkach liczba miejsc zwiększy się od 8 do 16 (na obiekt). Trwa już nabór chętnych spełniających wymogi wcześniej określone w wytycznych. W pierwszej kolejności w naborze uzupełniającym przyjmowane będą dzieci, których rodzice złożyli dokumenty do 20 maja, ale zabrakło dla nich miejsc. Obecnie pracownicy żłobków potwierdzają telefonicznie dalsze zainteresowanie rodziców miejscem dla dziecka w placówce.

W maju do żłobków wrócić chciało 571 dzieci. Jednak w związku z ograniczeniami spowodowanymi reżimem sanitarnym miejsc dostępnych w placówkach było 430 – o 141 miejsc za mało.

Przed wprowadzeniem ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa w ośmiu żłobkach miejskich w Białymstoku było dostępnych 1121 miejsc.

Przypominamy kryteria pierwszeństwa przyjęć dzieci do żłobków miejskich w czasie pandemii:

  • pracownicy ochrony zdrowia – wszystkie stanowiska w kolejności placówek: szpitale, pogotowie ratunkowe, ambulatoria, izby przyjęć, przychodnie, laboratoria, centra diagnostyczne, praktyki prywatne,
  • pracownicy służb mundurowych poza pracownikami służby cywilnej (chyba że dostarczą zaświadczenie o tym, że nie świadczą pracy zdalnej),
  • pracownicy handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych zaangażowanych w zapobieganie i zwalczanie COVID-19, czyli sklepy i hurtownie spożywcze, drogerie, sklepy ze środkami ochronnymi, apteki, hurtownie farmaceutyczne – wszystkie stanowiska czyli: sprzedawcy, kasjerzy, kierowcy, magazynierzy, pracownicy produkcji,
  • pracownicy służb związanych z obsługą miasta, czyli osoby zatrudnione w jednostkach podległych oraz w spółkach zarządzanych przez Miasto, tj. pracownicy przedszkoli, żłobków, wodociągów, oczyszczania miasta itp.,
  • rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością i rodziny, w których występuje niepełnoprawność,
  • rodzice, opiekunowie prawni samotnie wychowujący dziecko.

Rodzice muszą w placówce złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z nowymi zasadami funkcjonowania żłobka oraz zaświadczenie o zatrudnieniu.

Więcej informacji o kryteriach znajduje się w zakładce Sprawy Społeczne.

Eliza Bilewicz-Roszkowska


Do góry