Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Białystok przyjazny dla biznesu

Dodana: 30.06.2020 11:58

Białystok znów najlepszy! W rankingu „Polskich miast przyjaznych dla biznesu 2020”, organizowanego przez magazyn Forbes, Białystok znalazł się na pierwszym miejscu w kategorii miast z liczbą mieszkańców od 150 do 299 tysięcy. W 2019 roku w naszym mieście zarejestrowało się 425 nowych spółek.

Co roku wyniki rankingu są przedstawiane podczas Kongresu Regionów. Jednak tym razem z powodu pandemii zostały opublikowane w lipcowym wydaniu Forbesa. Ranking został podzielony na 5 kategorii – ze względu na liczbę mieszkańców miejscowości objętych badaniem. W rankingu uwzględniono liczbę rejestracji nowych spółek i liczbę rejestracji nowych spółek zagranicznych – w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Organizatorzy pozyskali dane z Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej.

W kategorii miast od 150 do 299 tys. mieszkańców Białystok w tej edycji wyprzedził ubiegłorocznego lidera – Rzeszów. Kolejne lokaty w zestawieniu przypadły w udziale Gdyni i Katowicom. W 2019 r. w naszym mieście zostało zarejestrowanych 425 nowych spółek (1,43 na 1000 mieszkańców). Nowych spółek zagranicznych było 138 (0,46 na 1000 mieszkańców). Z powodu pandemii nastąpił spadek rejestracji firm (-14,7%).    

– W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania Białymstokiem wśród inwestorów krajowych i zagranicznych. Wynika to w znacznej części z dynamicznego rozwoju miasta i jego infrastruktury, a także z korzystnych zjawisk demograficznych na tle innych miast w Polsce. Naszą przewagą konkurencyjną są ciągle jeszcze dostępne zasoby kapitału ludzkiego. Coraz więcej podmiotów z sektora nowoczesnych usług biznesowych interesuje się lokowaniem tu swojej działalności, a to przekłada się to na rozwój sektora biurowego. Biorąc pod uwagę wysoki potencjał Białegostoku, dostęp do wykwalifikowanej kadry, rozwijającą się infrastrukturę komunikacyjną i techniczną, istniejącą i planowaną powierzchnię biurową, a także korzystne stawki najmu nieruchomości, spodziewamy się, że w najbliższych latach nastąpi dalszy rozwój sektora BPO/SSC. Białystok odgrywa też istotną rolę w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi kapitału ludzkiego poprzez inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy samorządem, środowiskiem naukowym, przedsiębiorstwami oraz innymi podmiotami. Działaniami stale podnoszącymi jakość kapitału ludzkiego w mieście są m.in. programy szkolnictwa zawodowego oraz doskonalenia kadr i rozwoju przedsiębiorczości poprzez funkcjonowanie instytucji takich jak Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Stan i poziom infrastruktury technicznej, efektywny system komunikacyjny, bogata oferta kulturalna i sportowa – decydują o wysokiej jakości życia w Białymstoku – powiedział Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Białystok znajduje się w korzystnej sytuacji ze względu na swoje położenie w pobliżu wschodniej granicy Polski. Skutecznie zachęca przedsiębiorców z Ukrainy i Białorusi do działalności na swoim terenie.

W ubiegłym roku Ukraińcy i Białorusini założyli w Polsce ok. 3 tys. firm (ok. 6% wszystkich powstałych w tym czasie przedsiębiorstw). To ok. 30% wszystkich nowych firm z kapitałem zagranicznym.

(oprac. Agnieszka Błachowska, źródło: Forbes”)

Do góry