Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Białystok pomaga seniorom

Dostarczenie zakupów, artykułów higienicznych czy kupno leków – pracownicy i wolontariusze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku pomagają seniorom w czynnościach wymagających wyjścia z domu. Osoby starsze, które często zmagają się z różnego rodzaju schorzeniami, są szczególnie zagrożone w czasie pandemii koronawirusa. Seniorzy powinni unikać miejsc zatłoczonych i pozostać w domu.

Od początku epidemii koronawirusa i związanych z tym ograniczeń przez cały czas Miasto Białystok udziela wsparcia osobom potrzebującym pomocy. Pracownicy i wolontariusze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku dostarczają seniorom i osobom w kwarantannie lub izolacji domowej, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny lub znajomych, produkty żywnościowe, niezbędne leki i środki higieniczne.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku systematycznie otrzymuje zgłoszenia osób starszych o wsparcie w zrobieniu i dostarczeniu zakupów. Do tej pory do programu „Wspieraj Seniora” zgłosiły się 133 osoby. Dodatkowo MOPR pomaga także seniorom, którzy jeszcze przed wprowadzeniem ogólnopolskiego programu zgłaszali się do pracowników socjalnych. W sumie około 150 starszych osób korzysta obecnie z pomocy w dostarczaniu najpotrzebniejszych zakupów.

– Drodzy seniorzy, z uwagi na wasze bezpieczeństwo prosimy, pozostańcie w tym trudnym czasie w domu. Zachęcamy do skorzystania z pomocy wolontariuszy i pracowników MOPR, którzy niezbędne zakupy dostarczą wam do domu – powiedział zastępca prezydenta Zbigniew Nikitorowicz.

Jak skorzystać z pomocy?

  • Krok 1. Senior dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – 22 505 11 11. Można również zgłosić potrzebę usługi wsparcia dzwoniąc bezpośrednio do MOPR w Białymstoku pod numer telefonu: 85 744 50 28 lub 85 678 31 00.
  • Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie mieszkańca Białegostoku poprzez ogólnopolską infolinię przekazuje prośbę o pomoc do MOPR w Białymstoku.
  • Krok 3. Pracownik MOPR kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do seniora, datę oraz hasło. Senior zapisuje to hasło, gdyż służy ono do weryfikacji osoby, która ma udzielić pomocy.
  • Krok 4. Do seniora przychodzi wolontariusz (podaje swoje imię i nazwisko oraz hasło), otrzymuje listę potrzebnych zakupów oraz pieniądze (tylko gotówka), za które wolontariusz zrobi zakupy.
  • Krok 5. Wolontariusz dostarcza zakupy i rozlicza się z nich na podstawie paragonu. Wolontariusze MOPR nie pobierają żadnych opłat związanych z dostarczeniem zakupów, senior pokrywa tylko koszty zakupów.

Więcej informacji na temat programu „Wspieraj Seniora” znajduje się na stronach: mpor.bialystok.pl oraz wspierajseniora.pl.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

Do góry