Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Białystok pomaga przedsiębiorcom

Dodana: 02.04.2020 15:15

Obniżka czynszów za lokale usługowe wynajmowane od Zarządu Mienia Komunalnego i KTBS oraz zwolnienie z opłat dzierżawców z targowiska przy ul. Kawaleryjskiej to propozycja pomocy od Miasta dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Chcemy pomóc przedsiębiorcom wynajmującym lokale od Miasta przetrwać ten trudny czas. Dlatego tez proponujemy obniżki czynszów za lokale wynajmowane od miasta tak z zasobu Zarządu Mienia Komunalnego, jak i Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Z opłat już zwolniliśmy dzierżawców na Targowisku Miejskim.

Po złożeniu oświadczeń przez przedsiębiorców obniżone zostaną czynsze za lokale i nieruchomości wynajmowane lub dzierżawione od miasta – z zasobu Zarządu Mienia Komunalnego i Komunalnego TBS Sp. z o.o. Z ulg skorzystają najemcy i dzierżawcy prowadzący działalność gospodarczą oraz Szpital Miejski.

Obniżki stawek czynszu:

  • do wysokości kosztów eksploatacyjnych przy całkowitym zawieszeniu działalności na pełny miesiąc,
  • proporcjonalnie do poniesionej straty – przy częściowym zawieszeniu działalności.

Przesunięte zostają także terminy płatności:

  • czynsz za marzec – płatność we wrześniu 2020 r.,
  • kolejne czynsze – przesunięcie o dwa miesiące.

Obniżki będą udzielane na wniosek firmy po złożeniu oświadczeń – o zaprzestaniu działalności w danym lokalu lub nieruchomości, o spadku dochodów lub poniesionej stracie w miesiącu, za który ma nastąpić ulga.

Ulgi będą przysługiwały od 14 marca do końca pełnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi odwołanie stanu epidemii (np. jeżeli odwołanie stanu epidemii nastąpi w maju, to z ulg będzie można skorzystać do końca czerwca).

Ulgi nie dotyczą podmiotów korzystających z lokali/nieruchomości pomimo wystosowanych do nich wezwań o jej wydanie oraz korzystających z lokali/nieruchomości na cele niekomercyjne.

Dane kontaktowe: www.zmk.bialystok.pl oraz www.tbs.bialystok.pl.

Z opłaty stałej i rezerwacyjnej zostali zwolnieni także dzierżawcy Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej. Zwolnienie to obowiązuje od 15 marca. Więcej informacji znajduje się na stronie www.lech.net.pl

Kamila Bogacewicz

Do góry