Facebook icon
  • 200521 pano-1.jpg

Białystok nominowany

Dodana: 22.11.2019 14:23

Białystok nominowany do nagrody Samorząd 30-lecia Polskiej Transformacji, a prezydent Tadeusz Truskolaski do nagrody specjalnej Prezydent 30-lecia Polskiej Transformacji. Nagrody przyznawane są w ramach jubileuszowego Ogólnopolskiego Plebiscytu Sylwetki i Marki 30-lecia Wolności RP. Uroczyste ogłoszenie wyników już w styczniu.

Nominacja przyznawana jest w ramach Ogólnopolskiego Programu Sylwetki i Marki Polskiego Samorządu przez Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i Pracodawców – przedsiębiorcy.pl za działania zmierzające do podnoszenia standardów obsługi, wzrostu jakości życia mieszkańców oraz pozycji w regionie.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – Diamentów 30-lecia Polskiej Transformacji – odbędzie się 24 stycznia 2020 r. podczas wielkiej Gali Sylwetki i Marki 30-lecia Wolności RP.

Diament 30-lecia Polskiej Transformacji to nagroda, której zadaniem jest podkreślić sukcesy i dokonania tych samorządów, które przyczyniły się do rozwoju swoich regionów i poprawy jakości życia mieszkańców. Nagroda ta przyznawana jest również samorządowcom, którzy poprzez efektywne zarządzanie i skuteczne decyzje mieli olbrzymi wpływ na rozwój swojego samorządu, stali się wzorem dla innych w osiąganiu sukcesu. Diament 30-lecia Transformacji RP jest potwierdzeniem najwyższej jakości w polskim samorządzie.

W ramach jubileuszowej edycji przyznawane są tytuły: Samorząd 30-lecia Polskiej Transformacji, dedykowany gminom/miastom, które inwestują w rozwój swojego regionu, chcą skutecznie promować osiągnięcia oraz walory wśród przedsiębiorców i inwestorów, turystów oraz mieszkańców oraz Samorządowiec 30-lecia Polskiej Transformacji – tytuł dla wójtów/burmistrzów/prezydentów, których wkład pracy i zaangażowanie przyczyniły się i nadal przyczyniają do rozwoju gminy/miasta.

 (oprac. Eliza Bilewicz-Roszkowska – na podst. www.samorzady.org.pl)

Do góry