Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Białostoczanie dyskutują o rozwoju miasta

Dodana: 08.10.2021 13:14

Trwają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Białegostoku – dokumentu, który powstaje w Urzędzie Miejskim co dziesięć lat. Jego autorzy chcą poznać opinie i pomysły mieszkańców co do wizji rozwoju miasta do 2030 roku. W spotkaniu, które odbyło się w czwartek (7 października), uczestniczyło kilkadziesiąt osób.

Uczestnicy spotkania na Stadionie Miejskim poznali główne założenia projektu dokumentu, a następnie eksperci: Andrzej Parafiniuk – ekspert ds. rozwoju gospodarczego, dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB –  ekspert ds. kapitału ludzkiego i społecznego, dr hab. inż. arch. Bartosz J. Czarnecki, prof. PB – ekspert ds. zagospodarowania przestrzennego, prof. dr hab. Piotr Banaszuk – ekspert ds. środowiska oraz Jarosław Antychowicz – ekspert ds. smart city, przedstawili poszczególne obszary tematyczne Strategii. Obecni na spotkaniu mieszkańcy wskazywali na konieczność ujęcia w dokumencie zagadnień związanych z ochroną środowiska, rozwojem gospodarczym, edukacją czy infrastrukturą miejską. Poruszano kwestie dotyczące terenów zielonych, dążenia do osiągnięcia zeroemisyjności, podnoszenia poziomu świadomości i edukacji ekologicznej. W trakcie spotkania mieszkańcy postulowali o szersze wsparcie przedsiębiorczości, działania na rzecz pozyskiwania inwestorów zewnętrznych oferujących atrakcyjne miejsca pracy oraz podkreślenie znaczenia szkolnictwa zawodowego. Do przedstawionych uwag i pytań odnosili się eksperci oraz zastępca prezydenta Miasta Przemysław Tuchliński.

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku” rozpoczęły się 14 września i potrwają do 20 października 2021 r. Mogą wziąć w nich udział mieszkańcy Białegostoku, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność na rzecz białostoczan. 13 października 2021 r. planowane jest kolejne spotkanie konsultacyjne, tym razem w formule on-line. Zarejestrować się na to spotkanie można do 11 października do godz. 16.00. Udział w konsultacjach można wziąć także poprzez wypełnienie ankiety elektronicznej albo papierowej i złożenie jej w wyznaczonych punktach Urzędu Miejskiego w Białymstoku: przy ul. Słonimskiej 1 i przy ul. Św. Rocha 3.
Więcej informacji na stronach internetowych www.bialystok.pl oraz www.strategia2030.bialystok.pl

Opracowanie: Anna Kowalska

Do góry