Facebook icon
  • 200521 pano-1.jpg

Białostockie święto nauczycieli

Dodana: 15.10.2019 12:40

Kategorie: Aktualności Edukacja

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej prezydent Białegostoku spotkał się z nauczycielami białostockich szkół i przedszkoli. Spotkanie było okazją do podziękowania za zaangażowanie w wychowanie dzieci i młodzieży. Siedmiu pedagogów otrzymało wyróżnienie „Nauczyciel Mądry Sercem”.

We wtorek, 15 października, w Szkole Podstawowej nr 51 im. Ludwika Zamenhofa odbyła się gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas miejskiej uroczystości prezydent Tadeusz Truskolaski wręczył 189 pracownikom oświaty – nauczycielom i dyrektorom – Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Prezydent pogratulował wyróżnionym i złożył wszystkim nauczycielom życzenia z okazji ich święta.

– Dziękuję wszystkim białostockim nauczycielom za wielkie zaangażowanie, za poświęcenie czasu i serca uczniom. Za pracę na rzecz młodego pokolenia białostoczan – powiedział Tadeusz Truskolaski.

W trakcie miejskiej uroczystości wyróżniono także 7 pedagogów, którzy poprzez swoją pracę i postawę stają się autorytetem dla wychowanków. Nominowanych było 47 osób. „Nauczycieli Mądrych Sercem” cechuje empatia i troska o dobro każdego człowieka. Nieustannie mobilizują uczniów do działania, pracy i rozwoju. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

  • Violetta Grabowska – nauczycielka muzyki i plastyki w Szkole Podstawowej nr 37. Potrafi odkrywać w dzieciach to, co najlepsze. Została dwukrotną laureatką uczniowskiego odznaczenia „Dobra Dusza”. Jest serdeczna, ciepła, doskonale zna wartość dzieci.
  • Małgorzata Karna – nauczycielka języka niemieckiego w VI Liceum Ogólnokształcącym. Jest założycielką i koordynatorką wolontariatu na Oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Jest opiekunką samorządu szkolnego i inicjatorką działań pokazujących uczniom, że w każdym z nich są niewyczerpane pokłady dobra.
  • Monika Beata Maksimiuk – nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej. Wypełnia swoje obowiązki z empatią, pasją i oddaniem. Wprowadza uczniów w świat samodzielności, doskonali ich umiejętności komunikacyjne, rozwija zainteresowania i kreatywność. Otworzyła przed dziećmi świat teatru.
  • Marta Pawłowska-Banach – nauczycielka języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym. Wrażliwa i niezwykle uważna, swoją postawą uczy młodzież szacunku do życia. Dzieli się z uczniami nie tylko ogromną wiedzą, ale także pasją. Swoim zamiłowaniem do fotografowania inspiruje do wnikliwej obserwacji rzeczywistości.
  • Grażyna Wołkowycka-Tomaszuk – wicedyrektorka i nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej nr 44. Założyła i prowadzi chór szkolny. Czas, jaki ofiaruje swoim uczniom jest bezcennym podarunkiem. Dobra, mądra, ciepła i życzliwa uwielbia swoich uczniów i swoją pracę z nimi. Jest oparciem w chwilach trudnych i mądrym towarzyszem w chwilach szczęścia i sukcesu.
  • Jolanta Teresa Wysztygiel – nauczycielka religii w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 2. To osoba z pasją, radość dzieci motywuje ją do działania. Wierzy w to, że dobro rodzi dobro, a tworzenie i pielęgnowanie dobra jest najlepszym sposobem na życie. Uważa, że poszanowanie godności innych, otwartość, życzliwość są podstawą relacji z uczniami.
  • Barbara Zdzisława Ziembińska – nauczycielka biologii, przyrody i wychowania do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej nr 20. Jest twórcza, uczy miłości i szacunku do natury poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą. Jest autorytetem dla młodzieży, mobilizuje do działania, zaszczepia miłość do otaczającego świata.

To właśnie tacy ludzie mają wielki wpływ na wychowanie i rozwój młodego człowieka. Warto brać z nich przykład – dodał prezydent Białegostoku.

Pierwsze wyróżnienia „Nauczycieli Mądrych Sercem” zostały wręczone dwanaście lat temu, w 2007 roku. Do dziś Prezydent Miasta Białegostoku uhonorował pracę i osiągnięcia 164 nauczycieli.

Kamila Bogacewicz

Do góry