• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Bezpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy

Białostoccy radni, na wniosek prezydenta Tadeusza Truskolaskiego, przyjęli uchwałę wprowadzającą bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla obywateli Ukrainy.

Bezpłatny przejazd będzie możliwy na podstawie paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie.

Uchwała w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Białystok dla obywateli Ukrainy została przyjęta w poniedziałek (28 lutego). Poparło ją 27 radnych. To kolejny przejaw realnego i solidarnego wsparcia okazanego obywatelom Ukrainy przez mieszkańców Białegostoku.

Uchwała wejdzie w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Kamila Bogacewicz

Do góry