Facebook icon
  • Rynek Kościuszki w Białymstoku

Autobusy do Kleosina

Dodana: 07.10.2019 14:16

Dobra wiadomość dla osób, które dojeżdżają do Kleosina. Od piątku (11 października) będzie tam kursował dodatkowy autobus. Białostocka Komunikacja Miejska wydłuża trasę linii 26 do pętli na ulicy Kraszewskiego w Kleosinie.

Aneks do porozumienia komunikacyjnego pomiędzy Miastem Białystok a Gminą Juchnowiec Kościelny podpisali dziś (7 października) zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz i wójt gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz. W ramach porozumienia od 11 października linia 26 wydłużona zostanie z osiedla Nowe Miasto w Białymstoku do pętli na ulicy Kraszewskiego w Kleosinie. Linia 26 będzie miała 62 kursy w dni robocze, 47 w soboty oraz 28 w niedziele i dni świąteczne.

 Miasto Białystok jest otwarte na współpracę i porozumienie z gminami. Zawsze staramy się znaleźć rozwiązanie, które sprosta oczekiwaniom obu stron. Podpisany dziś aneks do zawartego wcześniej porozumienia jest odpowiedzią na potrzeby białostoczan i mieszkańców gminy Juchnowiec – powiedział zastępca prezydenta Zbigniew Nikitorowicz.

Mieszkańcy gminy Juchnowiec Kościelny już teraz mogą korzystać z przejazdów różnymi autobusami Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Wydłużona linia autobusowa 26 daje podróżnym nowe możliwości przejazdów i połączenia między współpracującymi gminami. Na terenie gminy Juchnowiec obecnie kursują autobusy linii 3 – dojeżdżają do Kleosina, linii 7 – do Olmont, linii 10 – do Kleosina, Księżyna i Koplan, linii 22 – do Księżyna, Ignatek, Koplan, Brończan, Lewickich i Juchnowca, linii 104 – do Juchnowca Kościelnego, Wólki, Biel i Rostołt oraz autobusy linii 109 do Stanisławowa, Solniczek i Niewodnicy Nargilewskiej. Natomiast linie 200, 201 i 202 dowożą mieszkańców do Juchnowca Kościelnego z miejscowości Wólka, Biele, Klewinowo, Rostołty, Simuny, Ogrodniczki, Janowicze, Hermanówka, Niewodnica Nargilewska, Rumejki, Złotniki, Tryczówka, Dorożki, Zajączki, Wojszki, Czerewki, Pańki, Bogdanki.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

Do góry