• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Artystyczni stypendyści

Dodana: 23.05.2023 14:10

Pięć młodych twórczyń otrzymało stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku na drugie półrocze 2023 r. Ich łączna wartość to 55 tys. zł. Dzięki temu zostaną zrealizowane następne projekty kulturalne w naszym mieście.

W trakcie naboru do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło łącznie 11 wniosków stypendialnych. Po przeprowadzeniu oceny formalnej stwierdzono, że 5 wniosków nie spełnia kryteriów regulaminowych. Wnioski spełniające kryteria formalne zostały zaopiniowane przez komisję.

Prezydent Białegostoku podjął decyzję o przyznaniu 5 stypendiów na drugie półrocze 2023 roku następującym osobom:

  • Joanna Pachałko – w dziedzinie: upowszechnianie kultury na projekt pod nazwą „Przyrodnicze opowieści” – seria odcinków o literaturze w ramach podcastu Babka Natura, w wysokości – 6 tys. zł,
  • Antonina Brühl – w dziedzinie: sztuka filmowa na projekt pod nazwą „Mały Zamenhof idzie w miasto”, w wysokości – 12 tys. zł,
  • Małgorzata Juzwa – w dziedzinie: sztuki wizualne na projekt pod nazwą „Sztuka w kulturze, kultura w sztuce”, w wysokości – 12 tys. zł,
  • Anastasiya Charnaus – w dziedzinie: sztuki wizualne na projekt pod nazwą „Przyszłość z przeszłości”, w wysokości – 14 tys. zł,
  • Anna Stella Trojanowska – w dziedzinie: fotografia na projekt pod nazwą „Drewniana architektura”, w wysokości – 11 tys. zł.

W pierwszym naborze stypendia o łącznej wartości 56 tys. zł otrzymało czterech młodych twórców.

Łączna wartość stypendiów dla młodych twórców w 2023 r. wyniosła 111 tys. zł. Razem otrzymało je 9 stypendystów.

Do góry