Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ankiety – inwentaryzacja ogrzewania

Dodana: 06.11.2019 14:07

Miasto Białystok przystępuje do realizacji szczegółowej inwentaryzacji systemów grzewczych w domach białostoczan. Ankieterzy będą zbierać informacje od 6 listopada 2019 r. do końca sierpnia 2020 r. Zebrane dane umożliwią m.in. poznać rzeczywistą, a nie tylko szacunkową skalę stosowania paliw stałych na terenie Białegostoku.

Przeprowadzona inwentaryzacja pomoże również stwierdzić, w których rejonach miasta inwestycje mogą przynieść największy efekt ekologiczny oraz gdzie i w jakim stopniu mieszkańcy są gotowi do wprowadzania zmian lub też sami planują zmianę źródła ogrzewania.

Ankieterzy będą realizować swoje działania przez 10 miesięcy – od listopada 2019 r. do sierpnia 2020 r. Odwiedzą oni mieszkańców, aby wykonać wywiady kwestionariuszowe. W ich trakcie zapytają m.in. o stan docieplenia budynku, powierzchnię ogrzewaną, rodzaj zainstalowanych źródeł ciepła – wykorzystywanych zarówno do celów grzewczych, jak i podgrzewania wody.

Ankieterzy zaopatrzeni będą w identyfikatory i upoważnienia wystawione przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Co ważne te osoby nie mogą wchodzić za próg mieszkania/domu. Ankieterzy będą pracować w godzinach 8.00-20.00. Z uwagi na specyficzny rodzaj pracy będą również odwiedzać mieszkańców w weekendy. Ankietowany nie podpisuje ankiety.

Wiarygodność ankieterów można potwierdzić:

  • w firmie realizującej to zadanie dla Miasta – Atmoterm S.A. pod nr telefonu: 774 410 221 lub 696 738 246,
  • w Urzędzie Miejskim w Białymstoku – pod nr telefonu: 85 879 7979 lub nr 85 869 6408.

O prowadzeniu działań przez ankieterów została powiadomiona Straż Miejska w Białymstoku oraz Policja.

– Zachęcamy wszystkich do rozmowy z ankieterami. Tylko działając wspólnie możemy poprawić jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy. Pamiętajmy, że troska o czyste powietrze, którym wszyscy oddychamy, jest naszym wspólnym dobrem – powiedział zastępca prezydenta Adam Musiuk. – Wyniki inwentaryzacji pozwolą określić stan ogrzewania w budynkach w mieście oraz sprawniej przygotować się do kolejnych programów dotacyjnych.

Warto pamiętać, że to badanie nie jest kontrolą palenisk węglowych w budynkach, ma jedynie za zadanie zgromadzenie danych potrzebnych do optymalizacji późniejszych działań.

Mieszkańcy mogą także wypełnić ankietę w wersji elektronicznej: www.app.ekostrateg.com – do czego zachęcamy.

(oprac. Kamila Bogacewicz)

Ankieta: Inwentaryzacja pieców i kotłów na terenie miasta Białystok

Do góry