Facebook icon
  • 200521 pano-1.jpg

Ankieta dla zainteresowanych energią odnawialną

Dodana: 28.11.2019 13:20

Mieszkańców zainteresowanych inwestycją w odnawialne źródła energii (fotowoltaikę i kolektory słoneczne) i uzyskaniem grantu na to przedsięwzięcie, zachęcamy do udziału w ankiecie. Można je składać do 20 grudnia 2019 r.

Wypełnienie ankiety pozwoli Miastu uzyskać wiedzę o potrzebach mieszkańców w zakresie odnawialnych źródeł energii. Stworzy też szansę na optymalne przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej w konkursie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Wnioski konkursowe będą dotyczyć inwestycji – budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej na budynkach mieszkalnych, w tym jednorodzinnych, na potrzeby własne grantobiorców.

Dofinansowanie instalacji będzie przyznawane w formie grantu, jako refundacja kosztów. Wysokość grantu ma być uzależniona od mocy instalacji fotowoltaicznej lub wyboru odpowiedniego zestawu kolektorów słonecznych.

Mieszkańcy zainteresowani inicjatywą mogą składać ankiety do 20 grudnia do godz. 15.30 dwiema drogami: elektronicznie na e-mail: pv@um.bialystok.pl lub w formie papierowej w Kancelarii Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 lub w sekretariacie Departamentu Ochrony Środowiska przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2. Deklaracja przystąpienia do projektu została umieszczona poniżej, można też ją pobrać w miejscu składania.

Agnieszka Błachowska

Ankieta

rozmiar: 39,27 KB DOCX pobierz
Do góry