• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Absolutorium dla prezydenta Białegostoku

Dodana: 20.06.2024 14:00

Podczas dzisiejszej (20 czerwca) sesji Rady Miasta Białystok prezydent Tadeusz Truskolaski uzyskał wotum zaufania od radnych. Głosowanie poprzedziła prezentacja raportu o stanie miasta za 2023 rok i debata radnych. Na tej samej sesji radni uchwalili udzielenie prezydentowi absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok.

Prezydent Tadeusz Truskolaski zapoznał radnych z raportem o stanie miasta. Raport zawiera dane według stanu na 31 grudnia 2023 r. Opracowany został w oparciu o materiały źródłowe biur i departamentów Urzędu Miejskiego w Białymstoku, miejskich jednostek organizacyjnych i innych instytucji. Prezydent poinformował o najważniejszych inwestycjach, wydarzeniach kulturalnych, stanie edukacji, pomocy społecznej, transporcie i łączności, mieszkalnictwie. Przedstawił także sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok.

– Miasto Białystok zrealizowało w 2023 roku dochody na poziomie 99,60%, a wydatki na poziomie 97,26%. Ważne ubiegłoroczne inwestycje to budowa intermodalnego węzła komunikacyjnego, rozbudowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi, budowa hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 46 i w V LO. Na Jaroszówce powstał muzyczny plac zabaw, a na Bacieczkach lawendowy park kieszonkowy. Wprowadziliśmy także program „Mieszkanie dla absolwenta” – mówił prezydent Tadeusz Truskolaski.

Po zakończeniu dyskusji białostoccy radni podjęli uchwałę o udzieleniu prezydentowi Tadeuszowi Truskolaskiemu absolutorium za 2023 rok oraz wotum zaufania. Przyjęte zostało także sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok.  

– Bardzo dziękuję za to radnym, którzy wzięli udział w głosowaniu. Traktuję to jako kredyt zaufania na ten rok, ale i na kolejne lata. Dzieli nas polityka, ale to nie znaczy, że nie możemy ze sobą współpracować w sposób konstruktywny na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców – zapewnił prezydent Tadeusz Truskolaski.

Uchwałę o udzieleniu prezydentowi Tadeuszowi Truskolaskiemu absolutorium za 2023 rok poparło 18 radnych, 4 było przeciw, a 6 nie oddało głosu. Za wotum zaufania zagłosowało 16 radnych, przeciw – 1, a 11 radnych nie oddało głosu.

Anna Kowalska

Do góry