Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Pomocnik

Przejdź do strony rejestracji Rejestracji pojazdu,czasowej rejestracji pojazdu, wyrejestrowania pojazdu, Wydania prawa jazdy.

Sprawy, które można załatwić poprzez skrzynkę podawczą PWPW:

  • Rejestracja pojazdu,czasowa rejestracja pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu,
  • Wydanie prawa jazdy.

Opis procedury złożenia wniosku

Przejdź do kategorii spraw, które możesz załatwić w urzędzie i umówić wizytę przez Internet

Nie chcesz stać w kolejce w Urzędzie?

Umów się z Urzednikiem przez Internet na dowolny dzień i godzinę.

Zapraszamy

Przejdź do Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia

Załatw sprawę elektronicznie!

Skorzystaj z Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia.

 

Sprawy obywatelskie

Rejestracja noworodków, sporządzanie aktów urodzeń

Sporządzenie aktu zgonu

Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

Odbiór dowodu osobistego

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

Zawarcie małżeństwa przed duchownym – tj. zawarcie małżeństwa wyznaniowego wywołującego skutki cywilno-prawne

Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca

Samochód i sprawy z nim związane

Rejestracja nowego pojazdu

Wydanie prawa jazdy

Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego

Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany w dowodzie rejestracyjnym

Zastrzeżenie stanowiska postojowego - "koperty" w strefie płatnego parkowania w Białymstoku

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Udostępnianie publicznej przestrzeni śródmiejskiej

Zasady korzystania z publicznej przestrzeni śródmiejskiej

 

Inne sprawy, które możesz załatwić w Urzedzie znajdziesz na portalach tematycznych poniżej:

EPUAP

BIP

CYFROWY URZĄD

 

Do góry