Facebook icon
  • 200521 pano-1.jpg

Pomocnik

Przejdź do strony rejestracji Rejestracji pojazdu,czasowej rejestracji pojazdu, wyrejestrowania pojazdu, Wydania prawa jazdy.

Sprawy, które można załatwić poprzez skrzynkę podawczą PWPW:

  • Rejestracja pojazdu,czasowa rejestracja pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu,
  • Wydanie prawa jazdy.

Opis procedury złożenia wniosku

Przejdź do kategorii spraw, które możesz załatwić w urzędzie i umówić wizytę przez Internet

Nie chcesz stać w kolejce w Urzędzie?

Umów się z Urzednikiem przez Internet na dowolny dzień i godzinę.

Zapraszamy

Przejdź do Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia

Załatw sprawę elektronicznie!

Skorzystaj z Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia.

 

Sprawy obywatelskie

Rejestracja noworodków, sporządzanie aktów urodzeń

Sporządzenie aktu zgonu

Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

Odbiór dowodu osobistego

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

Zawarcie małżeństwa przed duchownym – tj. zawarcie małżeństwa wyznaniowego wywołującego skutki cywilno-prawne

Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca

Samochód i sprawy z nim związane

Rejestracja nowego pojazdu

Wydanie prawa jazdy

Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego

Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany w dowodzie rejestracyjnym

Zastrzeżenie stanowiska postojowego - "koperty" w strefie płatnego parkowania w Białymstoku

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Udostępnianie publicznej przestrzeni śródmiejskiej

Zasady korzystania z publicznej przestrzeni śródmiejskiej

 

Inne sprawy, które możesz załatwić w Urzedzie znajdziesz na portalach tematycznych poniżej:

EPUAP

BIP

CYFROWY URZĄD

 

Do góry