Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Nasze strony

www.cas.bialystok.pl - Centrum Aktywności Społecznej

www.citty.bialystok.pl - Platforma do zgłaszania uwag oraz zdarzeń

www.odkryj.bialystok.pl ‐ Portal Turystyczny Białegostoku

www.komunikacja.bialystok.pl ‐ Białostocka Komunikacja Miejska

www.szr.bialystok.pl - System Zarządzania Ruchem

www.bip.bialystok.pl ‐ Biuletyn Informacji Publicznej

www.cu.um.bialystok.pl ‐ Cyfrowy Urząd

www.e-kalendarz.um.bialystok.pl - Ekolejka w Departamencie Obsługi Mieszkańców

www.duzarodzina.pl ‐ Białostocka Karta Dużej Rodziny

www.rodzina.bialystok.pl - Białostocka Akademia Rodziny

www.seniorzy.bialystok.pl ‐ Karta Aktywnego Seniora

www.boiska.bialystok.pl - Boiska w Białymstoku

www.tak.bialystok.pl ‐ Informator dla Studentów

www.stypendia-bialystok.pl ‐ Stypendia artystyczne

www.odpady.bialystok.pl ‐ System gospodarki komunalnej

www.czystaenergia.bialystok.pl ‐ Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

www.strazmiejska.bialystok.pl ‐ Straż Miejska w Białymstoku

www.zmiany.bialystok.pl ‐ Jak zmienił się Białystok?

www.gisbialystok.pl ‐ Miejski System Informacji Przestrzennej

bialystok.geoportal.wrotapodlasia.pl - GeoPortal miasta Białystok

biletomaty.bialystok.pl - Biletomaty w Białostockiej Komunikacji Miejskiej

Do góry