Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Książka telefoniczna Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Nazwisko Telefon Adres Departament Referat
Truskolaski Tadeusz - Prezydent Miasta Białegostoku 85 869 6001 Słonimska 1 pok. 405 Prezydent Miasta Białegostoku
Musiuk Adam - Zastępca Prezydenta Miasta 85 869 6004 Słonimska 1 pok. 500 Zastępcy Prezydenta Miasta
Nikitorowicz Zbigniew - Zastępca Prezydenta Miasta 85 869 6007 Słonimska 1 pok. 502 Zastępcy Prezydenta Miasta
Rudnicki Rafał - Zastępca Prezydenta Miasta 85 869 6065 Słonimska 1 pok. 505 Zastępcy Prezydenta Miasta
Tuchliński Przemysław - Zastępca Prezydenta Miasta 85 869 6006 Słonimska 1 pok. 507 Zastępcy Prezydenta Miasta
Karpieszuk Krzysztof Marek - Sekretarz Miasta 85 869 6003 Słonimska 1 pok. 406 Sekretarz Miasta
Kozłowska Stanisława - Skarbnik Miasta 85 869 6151 Słonimska 1 pok. 208 Skarbnik Miasta
Bema 60/1 - Portiernia 85 869 6577 Bema 60/1
Bitwy Białostockiej 2/2 - Portiernia 85 869 6490 Bitwy Białostockiej 2/2
Branickiego 3/5 - Portiernia 85 869 6868 Branickiego 3/5
Kilińskiego 6 - Portiernia 85 869 6253 Kilińskiego 6
Składowa 11 - Portiernia 85 869 6720 Składowa 11
Infolinia 85 869 6000 Słonimska 1
Informacja Urzędu 85 869 6666 Słonimska 1
Słonimska 1 - Portiernia 85 869 6246 Słonimska 1
Św. Rocha 3 - Portiernia 85 869 6877 Św. Rocha 3
Kumpiałowska Agata - Dyrektor Biura 85 869 6916 Bitwy Białostockiej 2/2 pok. 107 Biuro Audytu Wewnętrznego
Jaroniewski Bartosz 85 869 6238 Bitwy Białostockiej 2/2 pok. 105 Biuro Audytu Wewnętrznego
Mikołajczyk Iwona 85 879 7283 Bitwy Białostockiej 2/2 pok. 106 Biuro Audytu Wewnętrznego
Wołowicz Krzysztof 85 869 6026 Bitwy Białostockiej 2/2 pok. 106 Biuro Audytu Wewnętrznego
Krzywosz Piotr - Dyrektor Biura 85 869 6956 Branickiego 3/5 pok. 320 Biuro Bezpieczeństwa Informacji
Kurkiewicz-Sienkiewicz Marta 85 869 6234 Branickiego 3/5 pok. 310 Biuro Bezpieczeństwa Informacji
Mucha Anna 85 869 6272 Branickiego 3/5 pok. 310 Biuro Bezpieczeństwa Informacji
Jabłonowski Wojciech - Dyrektor Biura 85 869 6049 Warszawska 21 pok. 301/B Biuro Egzekucji Administracyjnej
Awienko Grażyna - Sekretariat 85 869 6931 Warszawska 21 pok. 300 Biuro Egzekucji Administracyjnej
Żukowski Tadeusz - Kierownik Referatu, Zastępca Dyrektora 85 869 6930 Warszawska 21 pok. 302 Biuro Egzekucji Administracyjnej I. Referat Rejonów Egzekucyjnych
Sawicka Julita 85 869 6499 Warszawska 21 pok. 300 Biuro Egzekucji Administracyjnej I. Referat Rejonów Egzekucyjnych
Nieścieruk Jarosław 85 869 6324 Warszawska 21 pok. 303 Biuro Egzekucji Administracyjnej I. Referat Rejonów Egzekucyjnych
Kulesza Krzysztof 85 879 7392 Warszawska 21 pok. 310 Biuro Egzekucji Administracyjnej I. Referat Rejonów Egzekucyjnych
Milewski Bogusław 85 869 6328 Warszawska 21 pok. 310 Biuro Egzekucji Administracyjnej I. Referat Rejonów Egzekucyjnych
Jasłowski Robert 85 879 7390 Warszawska 21 pok. 311 Biuro Egzekucji Administracyjnej I. Referat Rejonów Egzekucyjnych
Serafin Stanisław 85 869 6326 Warszawska 21 pok. 311 Biuro Egzekucji Administracyjnej I. Referat Rejonów Egzekucyjnych
Zdrodowska Małgorzata - Kierownik Referatu 85 869 6915 Warszawska 21 pok. 312 Biuro Egzekucji Administracyjnej III. Referat Administracyjno-Ekonomiczny
Borkowska Aleksandra 85 879 7387 Warszawska 21 pok. 301/A Biuro Egzekucji Administracyjnej III. Referat Administracyjno-Ekonomiczny
Nowajczyk Monika Kamila 85 869 6323 Warszawska 21 pok. 301/A Biuro Egzekucji Administracyjnej III. Referat Administracyjno-Ekonomiczny
Jakubowska Justyna 85 879 7388 Warszawska 21 pok. 312 Biuro Egzekucji Administracyjnej III. Referat Administracyjno-Ekonomiczny
Bajdałów Ewa - Dyrektor Biura 85 869 6128 Słonimska 1 pok. 900 Biuro Funduszy Europejskich
Tyborowska Joanna - Sekretariat 85 869 6222 Słonimska 1 pok. 902 Biuro Funduszy Europejskich
Bijowski Andrzej 85 869 6122 Słonimska 1 pok. 901 Biuro Funduszy Europejskich
Musiał Włodzimierz 85 879 7270 Słonimska 1 pok. 901 Biuro Funduszy Europejskich
Kajdanowski Wojciech 85 879 7271 Słonimska 1 pok. 902 Biuro Funduszy Europejskich
Kucejko Agnieszka 85 879 7514 Słonimska 1 pok. 902 Biuro Funduszy Europejskich
Stroczkowska Elżbieta 85 869 6012 Słonimska 1 pok. 902 Biuro Funduszy Europejskich
Woroszył Marta Dorota 85 869 6041 Słonimska 1 pok. 902 Biuro Funduszy Europejskich
Hodun Katarzyna 85 869 6388 Słonimska 1 pok. 910 Biuro Funduszy Europejskich
Panasiuk Paula 85 879 7273 Słonimska 1 pok. 910 Biuro Funduszy Europejskich
Tałałaj Monika 85 869 6162 Słonimska 1 pok. 910 Biuro Funduszy Europejskich
Adamczuk Joanna 85 869 6686 Św. Rocha 3 Biuro Funduszy Europejskich
Serafin Małgorzata - Dyrektor Biura 85 869 6847 Bitwy Białostockiej 2/2 pok. 205 Biuro Kontroli
Buchowiec Joanna 85 869 6845 Bitwy Białostockiej 2/2 pok. 204 Biuro Kontroli
Mikłaszewicz Renata 85 869 6844 Bitwy Białostockiej 2/2 pok. 207 Biuro Kontroli
Kulikowska Anna 85 879 7449 Bitwy Białostockiej 2/2 pok. 206 Biuro Kontroli
Biżuta Wioletta 85 869 6846 Bitwy Białostockiej 2/2 pok. 207 Biuro Kontroli
Szczerbińska Urszula 85 869 6389 Bitwy Białostockiej 2/2 pok. 207 Biuro Kontroli
Brzozowski Jarosław - Miejski Rzecznik Konsumentów 85 879 7520 Lipowa 16 Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Lewkowska Agata 85 879 7372 Lipowa 16 Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Puciłowska Ewelina 85 869 6929 Lipowa 16 Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Czapliński Adam - Dyrektor Biura 85 869 6325 Warszawska 38 pok. 2 Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Downar-Zapolska Magdalena 85 879 7223 Warszawska 38 pok. 1 Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Perkowska Danuta 85 879 7224 Warszawska 38 pok. 1 Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Remża Adam 85 869 6321 Warszawska 38 pok. 1 Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Bieniek-Koronkiewicz Elżbieta 85 879 7220 Warszawska 38 pok. 3 Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Topczewska Urszula 85 879 7219 Warszawska 38 pok. 3 Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Łapińska Magdalena 85 869 6949 Warszawska 38 pok. 3 Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Matowicka Ewa - Dyrektor Biura 85 869 6180 Słonimska 1 pok. 407 Biuro Prawne
Boraczewska Jadwiga 85 869 6598 Słonimska 1 pok. 11 Biuro Prawne
Uścinowicz Paulina 85 869 6599 Słonimska 1 pok. 11 Biuro Prawne
Kostrzeba Krzysztof 85 869 6991 Słonimska 1 pok. 12 Biuro Prawne
Serwatko Robert 85 869 6991 Słonimska 1 pok. 12 Biuro Prawne
Bański Andrzej 85 869 6998 Słonimska 1 pok. 16 Biuro Prawne
Jabłoński Adam 85 869 6998 Słonimska 1 pok. 16 Biuro Prawne
Kalinowska Anna 85 869 6127 Słonimska 1 pok. 408 Biuro Prawne
Sierzputowski Tomasz 85 869 6127 Słonimska 1 pok. 408 Biuro Prawne
Wilk Agnieszka 85 869 6127 Słonimska 1 pok. 408 Biuro Prawne
Kozłowski Marek 85 869 6130 Słonimska 1 pok. 409 Biuro Prawne
Żukowski Adam 85 869 6130 Słonimska 1 pok. 409 Biuro Prawne
Głowacka Irena 85 869 6136 Słonimska 1 pok. 410 Biuro Prawne
Sienkiewicz Małgorzata 85 869 6136 Słonimska 1 pok. 410 Biuro Prawne
Klimowicz Maria 85 869 6120 Słonimska 1 pok. 510 Biuro Prawne
Matys Andrzej - Dyrektor Biura 85 869 6097 Słonimska 1 pok. 609 Biuro Rady Miasta
Grygoruk Milena Ida - Sekretariat 85 869 6138 Słonimska 1 pok. 607 Biuro Rady Miasta
Bierć Ewa 85 869 6047 Słonimska 1 pok. 605 Biuro Rady Miasta
Fechner Anna 85 869 6399 Słonimska 1 pok. 605 Biuro Rady Miasta
Trzeciak Agnieszka 85 869 6160 Słonimska 1 pok. 605 Biuro Rady Miasta
Prokorym Łukasz - Przewodniczący Rady Miasta 85 869 6187 Słonimska 1 pok. 607 Biuro Rady Miasta
Zabrocka Agnieszka 85 869 6284 Słonimska 1 pok. 607 Biuro Rady Miasta
Zadykowicz Przemysław 85 869 6912 Słonimska 1 pok. 607 Biuro Rady Miasta
Czaczkowska Joanna - Dyrektor Biura 85 869 6721 Lipowa 18 pok. 8 Biuro Strefy Płatnego Parkowania
Olechno Joanna - Sekretariat 85 869 6713 Lipowa 18 pok. 7 Biuro Strefy Płatnego Parkowania
SPP - Sekretariat 85 869 6713 Lipowa 18 pok. 7 Biuro Strefy Płatnego Parkowania
Dziurdź Magdalena 85 869 6579 Lipowa 18 pok. 1 Biuro Strefy Płatnego Parkowania
Mrozowska Agnieszka 85 869 6579 Lipowa 18 pok. 1 Biuro Strefy Płatnego Parkowania
Pisanko Aneta 85 869 6576 Lipowa 18 pok. 10 Biuro Strefy Płatnego Parkowania
Strutyńska Bożena 85 879 7379 Lipowa 18 pok. 10 Biuro Strefy Płatnego Parkowania
Kulikowska Joanna 85 869 6770 Lipowa 18 pok. 2 Biuro Strefy Płatnego Parkowania
Czudzinowicz Edyta 85 879 7380 Lipowa 18 pok. 5 Biuro Strefy Płatnego Parkowania
Ignaciuk Barbara 85 869 6719 Lipowa 18 pok. 5 Biuro Strefy Płatnego Parkowania
Kusznierczuk Katarzyna 85 869 6719 Lipowa 18 pok. 5 Biuro Strefy Płatnego Parkowania
Niemczynowicz Urszula 85 869 6716 Lipowa 18 pok. 9 Biuro Strefy Płatnego Parkowania
Schonert-Krzywiecka Monika 85 869 6578 Lipowa 18 pok. 9 Biuro Strefy Płatnego Parkowania
Aleksandrowicz Jolanta - Dyrektor Biura 85 879 7309 Słonimska 1 pok. 12A Biuro Zamówień Publicznych
Matulewicz Agnieszka 85 869 6249 Słonimska 1 pok. 12A Biuro Zamówień Publicznych
Krawców Marek 85 879 7237 Słonimska 1 pok. 14 Biuro Zamówień Publicznych
Tomaszczyk Ewa 85 869 6204 Słonimska 1 pok. 14 Biuro Zamówień Publicznych
Kotyńska-Słyż Edyta 85 879 7617 Słonimska 1 pok. 17 Biuro Zamówień Publicznych
Kozłowska Sylwia 85 869 6270 Słonimska 1 pok. 17 Biuro Zamówień Publicznych
Pieńkowska Joanna 85 869 6932 Słonimska 1 pok. 17 Biuro Zamówień Publicznych
Gradkowski Jerzy - Dyrektor Biura 85 869 6183 Słonimska 1 pok. 600 Biuro Zarządzania Kadrami
Sakowicz Beata - Kierownik Referatu, Zastępca Dyrektora 85 869 6140 Słonimska 1 pok. 602 Biuro Zarządzania Kadrami I. Referat Kadr
Krutul Urszula 85 869 6085 Słonimska 1 pok. 604 Biuro Zarządzania Kadrami I. Referat Kadr
Łukawska Monika Agnieszka 85 869 6542 Słonimska 1 pok. 604 Biuro Zarządzania Kadrami I. Referat Kadr
Sabat Maciej - Kierownik Referatu 85 869 6146 Słonimska 1 pok. 610 Biuro Zarządzania Kadrami II. Referat Płac
Betto Stanisława 85 869 6171 Słonimska 1 pok. 611 Biuro Zarządzania Kadrami II. Referat Płac
Betto Sylwia 85 869 6171 Słonimska 1 pok. 611 Biuro Zarządzania Kadrami II. Referat Płac
Gudalewska Agata 85 869 6101 Słonimska 1 pok. 611 Biuro Zarządzania Kadrami II. Referat Płac
Chwieduk Anna 85 869 6231 Słonimska 1 pok. 612 Biuro Zarządzania Kadrami II. Referat Płac
Maleszewska Agnieszka 85 869 6231 Słonimska 1 pok. 612 Biuro Zarządzania Kadrami II. Referat Płac
Chim Katarzyna 85 879 7238 Słonimska 1 pok. 601 Biuro Zarządzania Kadrami III. Sam. st. ds. Socjalnych i Kancelaryjnych
Kruk Diana 85 879 7238 Słonimska 1 pok. 601 Biuro Zarządzania Kadrami III. Sam. st. ds. Socjalnych i Kancelaryjnych
Małyszko Cecylia 85 879 7321 Słonimska 1 pok. 613 Biuro Zarządzania Kadrami IV. Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Łapińska Alina 85 869 6200 Słonimska 1 pok. 613 Biuro Zarządzania Kadrami IV. Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Sitko Andrzej - Dyrektora Biura 85 869 6479
85 869 6515
Słonimska 2/2 pok. B4 Biuro Zarządzania Kryzysowego
Zdanuczyk-Płocka Danuta - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura, Kierownik Referatu 85 869 7323 Warszawska 3 pok. 02 Biuro Zarządzania Kryzysowego I. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Figzał Marek Arkadiusz - Dyżurny MCZK 85 879 7327
85 879 7328
85 743 61 48
85 743 61 49
Warszawska 3 Biuro Zarządzania Kryzysowego I. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Malinowski Roman - Dyżurny MCZK 85 879 7327
85 879 7328
85 743 61 48
85 743 61 49
Warszawska 3 Biuro Zarządzania Kryzysowego I. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Mielniczek Mateusz - Dyżurny MCZK 85 879 7327
85 879 7328
85 743 61 48
85 743 61 49
Warszawska 3 Biuro Zarządzania Kryzysowego I. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Rudzińska-Słowikowska Bożena - Dyżurny MCZK 85 879 7327
85 879 7328
85 743 61 48
85 743 61 49
Warszawska 3 Biuro Zarządzania Kryzysowego I. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Truchel Anna - Dyżurny MCZK 85 879 7327
85 879 7328
85 743 61 48
85 743 61 49
Warszawska 3 Biuro Zarządzania Kryzysowego I. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Moczydłowski Ryszard - Kierownik Referatu 85 869 6481 Słonimska 2/2 pok. B2 Biuro Zarządzania Kryzysowego II. Referat Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
Starczak Mariusz 85 879 7225
85 869 6474
Słonimska 2/2 pok. 08 Biuro Zarządzania Kryzysowego II. Referat Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
Charkiewicz Edyta 85 879 7325
85 743 65 34
Warszawska 3 pok. 02 Biuro Zarządzania Kryzysowego III. Sam. wieloosobowe stan. pr. ds. zarządzania kryzysowego
Giesko Katarzyna 85 879 7319
85 741 86 10
Warszawska 3 pok. 03 Biuro Zarządzania Kryzysowego IV. Sam. stan. pr. ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego
Mingielewicz Hanna 85 869 6515 Słonimska 2/2 pok. B3 Biuro Zarządzania Kryzysowego V. Sam. stan. pr. ds. organizacyjno-administracyjnych
Rumiński Mariusz 85 879 7320
85 741 86 10
Warszawska 3 pok. 03 Biuro Zarządzania Kryzysowego VI. Sam. stan. pr. ds. imprez masowych i zgromadzeń
Biuro ds. Smart City - Sekretariat 85 869 6580 Słonimska 1 pok. 1401 Biuro do spraw Smart City
Dmochowska Urszula - Dyrektor Departamentu 85 869 6294 Św. Rocha 3 pok. 4 Centrum Aktywności Społecznej
Niewiarowska Izabela - Zastępca Dyrektora Departamentu 85 869 6294 Św. Rocha 3 pok. 4 Centrum Aktywności Społecznej
Wilemajtys Jolanta 85 869 6235 Centrum Aktywności Społecznej
Korzeniecka Katarzyna 85 869 6374 Św. Rocha 3 pok. 6 Centrum Aktywności Społecznej I. Sam. stan. pracy ds. organizacyjno-kancelaryjnych
Marchel Joanna 85 869 6373 Św. Rocha 3 pok. 6 Centrum Aktywności Społecznej II. Referat ds. konsultacji i partycypacji
Matanowska Katarzyna 85 869 6372 Św. Rocha 3 pok. 6 Centrum Aktywności Społecznej II. Referat ds. konsultacji i partycypacji
Pawłowska Anna Małgorzata 85 879 7446 Św. Rocha 3 pok. 5 Centrum Aktywności Społecznej III. Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
Regucka Alicja 85 879 7448 Św. Rocha 3 pok. 5 Centrum Aktywności Społecznej III. Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
Brzezińska Zula 85 869 6564 Św. Rocha 3 pok. 3 Centrum Aktywności Społecznej IV. Sam. wiel. stan. ds. wspierania i promocji aktywności społ.
Kaczanowska Agnieszka 85 869 6386 Św. Rocha 3 pok. 6 Centrum Aktywności Społecznej IV. Sam. wiel. stan. ds. wspierania i promocji aktywności społ.
Rudzińska Emilia 85 879 7447 Św. Rocha 3 pok. 6 Centrum Aktywności Społecznej IV. Sam. wiel. stan. ds. wspierania i promocji aktywności społ.
Orłowska Anna Małgorzata - Dyrektor Departamentu 85 869 6634 Słonimska 1 pok. 1406 Departament Architektury
Olichwier Anna - Sekretariat 85 869 6039 Słonimska 1 pok. 1405 Departament Architektury
Tołcz Ewa Danuta - Sekretariat 85 869 6039 Słonimska 1 pok. 1405 Departament Architektury
Wojtach Mariusz 85 879 6905 Słonimska 1 pok. 1309 Departament Architektury
Kulesza Aneta - Kierownik Referatu 85 869 6395 Słonimska 1 pok. 1307 Departament Architektury I. Referat Pozwoleń na Budowę-Południe
Bielawska Paulina 85 879 6069 Słonimska 1 pok. 1302 Departament Architektury I. Referat Pozwoleń na Budowę-Południe
Ejzak Elwira 85 879 7454 Słonimska 1 pok. 1302 Departament Architektury I. Referat Pozwoleń na Budowę-Południe
Guziak Małgorzata 85 869 7451 Słonimska 1 pok. 1302 Departament Architektury I. Referat Pozwoleń na Budowę-Południe
Bruszewska Agata 85 869 6044 Słonimska 1 pok. 1302 Departament Architektury I. Referat Pozwoleń na Budowę-Południe
Domuradzka Magdalena 85 879 7500 Słonimska 1 pok. 1303 Departament Architektury I. Referat Pozwoleń na Budowę-Południe
Gromiński Adam 85 869 6063 Słonimska 1 pok. 1304 Departament Architektury I. Referat Pozwoleń na Budowę-Południe
Pyłko Magdalena 85 879 7419 Słonimska 1 pok. 1304 Departament Architektury I. Referat Pozwoleń na Budowę-Południe
Zadykowicz Elżbieta 85 869 6076 Słonimska 1 pok. 1304 Departament Architektury I. Referat Pozwoleń na Budowę-Południe
Jacewicz Anna - Kierownik Referatu, Zastępca Dyrektora 85 869 6910 Słonimska 1 pok. 1404 Departament Architektury II. Referat Pozwoleń na Budowę-Północ
Siemiżon Agata 85 869 7460 Słonimska 1 pok. 1303 Departament Architektury II. Referat Pozwoleń na Budowę-Północ
Świderska Katarzyna 85 879 7417 Słonimska 1 pok. 1303 Departament Architektury II. Referat Pozwoleń na Budowę-Północ
Matys-Świrska Marta 85 869 6600 Słonimska 1 pok. 1310 Departament Architektury II. Referat Pozwoleń na Budowę-Północ
Sokół Urszula Maria 85 879 7456 Słonimska 1 pok. 1310 Departament Architektury II. Referat Pozwoleń na Budowę-Północ
Uszyńska Emilia 85 869 6834 Słonimska 1 pok. 1310 Departament Architektury II. Referat Pozwoleń na Budowę-Północ
Jabłońska Ewelina 85 869 6134 Słonimska 1 pok. 1311 Departament Architektury II. Referat Pozwoleń na Budowę-Północ
Kulikowska Ewa 85 879 7452 Słonimska 1 pok. 1310 Departament Architektury II. Referat Pozwoleń na Budowę-Północ
Pawelska Aneta 85 869 6972 Słonimska 1 pok. 1311 Departament Architektury II. Referat Pozwoleń na Budowę-Północ
Brodowski Adam 85 879 7418 Słonimska 1 pok. 1306 Departament Architektury IV. Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-prawnych
Etel-Cieślak Katarzyna 85 869 6196 Słonimska 1 pok. 1306 Departament Architektury IV. Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-prawnych
Niemotko Elżbieta - Kierownik Referatu 85 869 6288 Słonimska 1 pok. 1307 Departament Architektury V. Referat Infrastruktury Miejskiej-Pozwolenia na Budowę
Giermaniuk Helena 85 879 7453 Słonimska 1 pok. 1300 Departament Architektury V. Referat Infrastruktury Miejskiej-Pozwolenia na Budowę
Rosiak Aneta 85 869 6094 Słonimska 1 pok. 1300 Departament Architektury V. Referat Infrastruktury Miejskiej-Pozwolenia na Budowę
Czarnowska Katarzyna 85 869 6198 Słonimska 1 pok. 1301 Departament Architektury V. Referat Infrastruktury Miejskiej-Pozwolenia na Budowę
Pyrko Elżbieta 85 879 7457 Słonimska 1 pok. 1301 Departament Architektury V. Referat Infrastruktury Miejskiej-Pozwolenia na Budowę
Bączyk Katarzyna 85 879 7455 Słonimska 1 pok. 1305 Departament Architektury V. Referat Infrastruktury Miejskiej-Pozwolenia na Budowę
Leończuk Marek 85 879 7421 Słonimska 1 pok. 1305 Departament Architektury V. Referat Infrastruktury Miejskiej-Pozwolenia na Budowę
Dziełak Anna - Kierownik Referatu 85 869 6176 Słonimska 1 pok. 1307 Departament Architektury VI. Referat Zgłoszeń Budowlanych
Cylwik-Chilimoniuk Hanna 85 869 7416 Słonimska 1 pok. 1306 Departament Architektury VI. Referat Zgłoszeń Budowlanych
Bielakowicz-Pruszyńska Katarzyna 85 869 6035 Słonimska 1 pok. 1308 Departament Architektury VI. Referat Zgłoszeń Budowlanych
Kopczewska Joanna 85 879 7415 Słonimska 1 pok. 1308 Departament Architektury VI. Referat Zgłoszeń Budowlanych
Nienałtowska Edyta 85 869 6066 Słonimska 1 pok. 1308 Departament Architektury VI. Referat Zgłoszeń Budowlanych
Ćwiklińska Wiesława - p.o. Dyrektora Departamentu 85 869 6354 Legionowa 7 pok. 108 Departament Edukacji
Dzięgielewska Paulina - Sekretariat 85 869 6330 Legionowa 7 pok. 105 Departament Edukacji
Dwilińska Grażyna - Zastępca Dyrektora 85 869 6335 Legionowa 7 pok. 109 Departament Edukacji
Kozłowska Aneta 85 869 6382 Legionowa 7 pok. 111 Departament Edukacji II. Referat Finansowania Oświaty
Kraśnicka Alina 85 869 6337 Legionowa 7 pok. 111 Departament Edukacji II. Referat Finansowania Oświaty
Kurylonek Joanna 85 869 6338 Legionowa 7 pok. 111 Departament Edukacji II. Referat Finansowania Oświaty
Miruć Paulina 85 869 6473 Legionowa 7 pok. 111 Departament Edukacji II. Referat Finansowania Oświaty
Januszewska Agnieszka 85 869 6365 Legionowa 7 pok. 112 Departament Edukacji II. Referat Finansowania Oświaty
Kakareko Dorota 85 869 6376 Legionowa 7 pok. 112 Departament Edukacji II. Referat Finansowania Oświaty
Rutkowska Monika 85 869 6339 Legionowa 7 pok. 112 Departament Edukacji II. Referat Finansowania Oświaty
Kasprzak Agnieszka - p.o. Kierownika Referatu 85 869 6362 Legionowa 7 pok. 102 Departament Edukacji III. Referat ds. Niesamorządowych Jednostek Oświatowych
Pianko Wiesława 85 869 6361 Legionowa 7 pok. 114 Departament Edukacji II. Referat Finansowania Oświaty
Reńko Marta - Kierownik Referat 85 869 6367 Legionowa 7 pok. 113 Departament Edukacji II. Referat Finansowania Oświaty
Sorko Magdalena 85 869 6367 Legionowa 7 pok. 113 Departament Edukacji III. Referat ds. Niesamorządowych Jednostek Oświatowych
Filipowicz Milena 85 869 6334 Legionowa 7 pok. 103 Departament Edukacji III. Referat ds. Niesamorządowych Jednostek Oświatowych
Moroz Sylwia 85 869 6357 Legionowa 7 pok. 104 Departament Edukacji III. Referat ds. Niesamorządowych Jednostek Oświatowych
Regulska Katarzyna 85 869 6341 Legionowa 7 pok. 104 Departament Edukacji III. Referat ds. Niesamorządowych Jednostek Oświatowych
Ruczaj Marta 85 869 6396 Legionowa 7 pok. 104 Departament Edukacji III. Referat ds. Niesamorządowych Jednostek Oświatowych
Żukowska Anita -p.o. Kierownika Referatu 85 869 6346 Legionowa 7 pok. 9 Departament Edukacji IX. Ref. Organizacji Szkół Ponadpodstawowych i Wspomagania Edu.
Krzyżewska Joanna 85 869 6358 Legionowa 7 pok. 10 Departament Edukacji IX. Ref. Organizacji Szkół Ponadpodstawowych i Wspomagania Edu.
Tekień Paweł 85 869 6349 Legionowa 7 pok. 10 Departament Edukacji IX. Ref. Organizacji Szkół Ponadpodstawowych i Wspomagania Edu.
Tarasiuk Mariusz 85 869 6344 Legionowa 7 pok. 7 Departament Edukacji IX. Ref. Organizacji Szkół Ponadpodstawowych i Wspomagania Edu.
Wileńska Anna 85 869 6345 Legionowa 7 pok. 7 Departament Edukacji IX. Ref. Organizacji Szkół Ponadpodstawowych i Wspomagania Edu.
Kowalewicz Agnieszka 85 869 6336 Legionowa 7 pok. 8 Departament Edukacji IX. Ref. Organizacji Szkół Ponadpodstawowych i Wspomagania Edu.
Tyszkiewicz Łukasz 85 869 6360 Legionowa 7 pok. 8 Departament Edukacji IX. Ref. Organizacji Szkół Ponadpodstawowych i Wspomagania Edu.
Toporkiewicz Dorota 85 869 6343 Legionowa 7 pok. 13 Departament Edukacji V. Samodzielne stanowisko ds. analityczno - prawnych
Głębocka Dorota 85 869 6387 Legionowa 7 pok. 118 Departament Edukacji VI. Sam. wieloosobowe stanowisko ds. kadr oświatowych
Hryniewicka Grażyna 85 879 7386 Legionowa 7 pok. 109 Departament Edukacji VI. Sam. wiel. stan. ds. kadr oświatowych
Koleśnik Dorota 85 879 7386 Legionowa 7 pok. 109 Departament Edukacji VI. Sam. wiel. stan. ds. kadr oświatowych
Halicka Renata 85 869 6375 Legionowa 7 pok. 17 Departament Edukacji VII. Sam. wiel. stan. ds. organizacyjno - kancelaryjnych
Senderecka Magdalena - Kierownik Referatu 85 869 6363 Legionowa 7 pok. 5 Departament Edukacji VIII. Referat Organizacji Przedszkoli i Szkół
Iwaniuk Elżbieta 85 869 6350 Legionowa 7 pok. 2 Departament Edukacji VIII. Referat Organizacji Przedszkoli i Szkół
Kulesza Irena 85 869 6342 Legionowa 7 pok. 2 Departament Edukacji VIII. Referat Organizacji Przedszkoli i Szkół
Bartoszuk Paweł 85 869 6347 Legionowa 7 pok. 3 Departament Edukacji VIII. Referat Organizacji Przedszkoli i Szkół
Juchniewicz Monika 85 869 6333 Legionowa 7 pok. 3 Departament Edukacji VIII. Referat Organizacji Przedszkoli i Szkół
Cybulko Anna 85 869 6370 Legionowa 7 pok. 4 Departament Edukacji VIII. Referat Organizacji Przedszkoli i Szkół
Paszko Agata 85 869 6492 Legionowa 7 pok. 4 Departament Edukacji VIII. Referat Organizacji Przedszkoli i Szkół
Smoktunowicz Justyna 85 869 6340 Legionowa 7 pok. 4 Departament Edukacji VIII. Referat Organizacji Przedszkoli i Szkół
Tatarzyński Roman 85 869 6353 Legionowa 7 pok. 12 Departament Edukacji X. Sam. wiel. stan. ds. oprogramowania i Systemu Informacji Ośw.
Wołowicz Dariusz 85 869 6355 Legionowa 7 pok. 118 Departament Edukacji XI. Sam. wieloosobowe stanowisko ds. remontowo – budowlanych
Bielawski Lucjan - Dyrektor Departamentu 85 869 6167 Słonimska 1 pok. 207 Departament Finansów Miasta
Waluk Katarzyna - Zastępca Dyrektora 85 869 6923 Słonimska 1 pok. 111 Departament Finansów Miasta
Mozerska-Walczuk Agata - Kierownik Referatu 85 869 6282 Słonimska 1 pok. 102 Departament Finansów Miasta I. Referat Planowania, Budżetu i Środków Unijnych
Broniszewska Patrycja 85 879 7501 Słonimska 1 pok. 104 Departament Finansów Miasta I. Referat Planowania, Budżetu i Środków Unijnych
Gabrel Agnieszka 85 869 6148 Słonimska 1 pok. 104 Departament Finansów Miasta I. Referat Planowania, Budżetu i Środków Unijnych
Wasiluk-Pryszczepko Beata 85 869 6298 Słonimska 1 pok. 104 Departament Finansów Miasta I. Referat Planowania, Budżetu i Środków Unijnych
Linowska Ewa 85 869 6946 Słonimska 1 pok. 105 Departament Finansów Miasta I. Referat Planowania, Budżetu i Środków Unijnych
Maciorowski Tomasz Marek 85 869 6973 Słonimska 1 pok. 105 Departament Finansów Miasta I. Referat Planowania, Budżetu i Środków Unijnych
Michalak Joanna 85 869 6034 Słonimska 1 pok. 105 Departament Finansów Miasta I. Referat Planowania, Budżetu i Środków Unijnych
Wilczewska Anna 85 869 6191 Słonimska 1 pok. 105 Departament Finansów Miasta I. Referat Planowania, Budżetu i Środków Unijnych
Lewczuk Agnieszka 85 869 6968 Słonimska 1 pok. 107 Departament Finansów Miasta I. Referat Planowania, Budżetu i Środków Unijnych
Litwińczuk Elżbieta 85 869 6281 Słonimska 1 pok. 107 Departament Finansów Miasta I. Referat Planowania, Budżetu i Środków Unijnych
Remżyk Paulina 85 869 6943 Słonimska 1 pok. 107 Departament Finansów Miasta I. Referat Planowania, Budżetu i Środków Unijnych
Ryniejska Edyta 85 869 6944 Słonimska 1 pok. 110 Departament Finansów Miasta I. Referat Planowania, Budżetu i Środków Unijnych
Kiezik Ilona 85 869 6161 Słonimska 1 pok. 208 Departament Finansów Miasta II. Kancelaria Skarbnika Miasta
Maliszewska Katarzyna 85 879 7525 Słonimska 1 pok. 208 Departament Finansów Miasta II. Kancelaria Skarbnika Miasta
Ostrowska Ewa Maria 85 869 6781 Słonimska 1 pok. 208 Departament Finansów Miasta II. Kancelaria Skarbnika Miasta
Pawilcz Barbara - Kierownik Referatu 85 869 6437 Słonimska 8 pok. 100 Departament Finansów Miasta III. Referat Księgowości Opłat i Windykacji
Jastrząb Iwona Ewa 85 869 7329 Słonimska 8 pok. 101 Departament Finansów Miasta III. Referat Księgowości Opłat i Windykacji
Potocka Justyna 85 869 7329 Słonimska 8 pok. 101 Departament Finansów Miasta III. Referat Księgowości Opłat i Windykacji
Sienkiewicz Agnieszka 85 869 6098 Słonimska 8 pok. 102 Departament Finansów Miasta III. Referat Księgowości Opłat i Windykacji
Wasilewska Monika 85 879 7330 Słonimska 8 pok. 102 Departament Finansów Miasta III. Referat Księgowości Opłat i Windykacji
Klimczuk Urszula 85 869 6485 Słonimska 8 pok. 103 Departament Finansów Miasta III. Referat Księgowości Opłat i Windykacji
Radziszewska Magdalena 85 869 6486 Słonimska 8 pok. 104 Departament Finansów Miasta III. Referat Księgowości Opłat i Windykacji
Hake Agnieszka - Kierownik Referatu 85 869 6137 Słonimska 1 pok. 200 Departament Finansów Miasta IV. Referat Podatków, Opłat i Zobowiązań Pieniężnych
Grądzki Rafał 85 869 6229 Słonimska 1 pok. 201 Departament Finansów Miasta IV. Referat Podatków, Opłat i Zobowiązań Pieniężnych
Jakubowska Janina 85 869 6229 Słonimska 1 pok. 201 Departament Finansów Miasta IV. Referat Podatków, Opłat i Zobowiązań Pieniężnych
Poletyło-Karwowska Marta 85 869 6229 Słonimska 1 pok. 201 Departament Finansów Miasta IV. Referat Podatków, Opłat i Zobowiązań Pieniężnych
Bójko Jolanta 85 869 6115 Słonimska 1 pok. 202 Departament Finansów Miasta IV. Referat Podatków, Opłat i Zobowiązań Pieniężnych
Onichimiuk Agnieszka 85 869 6115 Słonimska 1 pok. 202 Departament Finansów Miasta IV. Referat Podatków, Opłat i Zobowiązań Pieniężnych
Rutkowska Maria 85 869 6115 Słonimska 1 pok. 202 Departament Finansów Miasta IV. Referat Podatków, Opłat i Zobowiązań Pieniężnych
Waśko Marta 85 869 6115 Słonimska 1 pok. 202 Departament Finansów Miasta IV. Referat Podatków, Opłat i Zobowiązań Pieniężnych
Zieniuk Karolina 85 869 6115 Słonimska 1 pok. 202 Departament Finansów Miasta IV. Referat Podatków, Opłat i Zobowiązań Pieniężnych
Nierodzik Alicja 85 869 6123 Słonimska 1 pok. 2031 Departament Finansów Miasta IV. Referat Podatków, Opłat i Zobowiązań Pieniężnych
Zubrewicz Karolina 85 869 6123 Słonimska 1 pok. 201 Departament Finansów Miasta IV. Referat Podatków, Opłat i Zobowiązań Pieniężnych
Czaban Dorota 85 879 7333 Słonimska 1 pok. 312 Departament Finansów Miasta IV. Referat Podatków, Opłat i Zobowiązań Pieniężnych
Struczewska Dorota 85 879 7333 Słonimska 1 pok. 312 Departament Finansów Miasta IV. Referat Podatków, Opłat i Zobowiązań Pieniężnych
Górski Bogusław 85 869 6966 Słonimska 1 pok. 4 Departament Finansów Miasta IV. Referat Podatków, Opłat i Zobowiązań Pieniężnych
Mielnicka Elżbieta 85 869 6878 Słonimska 1 pok. 4 Departament Finansów Miasta IV. Referat Podatków, Opłat i Zobowiązań Pieniężnych
Fiedorczuk Ewelina 85 869 6878 Słonimska 1 pok. 4A Departament Finansów Miasta IV. Referat Podatków, Opłat i Zobowiązań Pieniężnych
Hrubczyńska Paulina 85 869 6223 Słonimska 1 pok. 4A Departament Finansów Miasta IV. Referat Podatków, Opłat i Zobowiązań Pieniężnych
Hryniewicka Dorota 85 869 6909 Słonimska 1 pok. 4A Departament Finansów Miasta IV. Referat Podatków, Opłat i Zobowiązań Pieniężnych
Rochalski Krzysztof 85 869 6223 Słonimska 1 pok. 4A Departament Finansów Miasta IV. Referat Podatków, Opłat i Zobowiązań Pieniężnych
Maksimiuk Tamara - Kierownik Referatu 85 869 6964 Słonimska 1 pok. 206 Departament Finansów Miasta V. Referat Księgowości Podatkowej
Fidziukiewicz Lucyna 85 869 6545 Słonimska 1 pok. 204 Departament Finansów Miasta V. Referat Księgowości Podatkowej
Kasperek Joanna 85 869 6089 Słonimska 1 pok. 204 Departament Finansów Miasta V. Referat Księgowości Podatkowej
Pawłuszewicz Ewa 85 879 7236 Słonimska 1 pok. 204 Departament Finansów Miasta V. Referat Księgowości Podatkowej
Ruta Agnieszka 85 879 7226 Słonimska 1 pok. 204 Departament Finansów Miasta V. Referat Księgowości Podatkowej
Bieniewska Marta 85 869 6925 Słonimska 1 pok. 205 Departament Finansów Miasta V. Referat Księgowości Podatkowej
Gryc Jolanta 85 869 6549 Słonimska 1 pok. 205 Departament Finansów Miasta V. Referat Księgowości Podatkowej
Wawrzeniuk Izabella 85 869 6105 Słonimska 1 pok. 205 Departament Finansów Miasta V. Referat Księgowości Podatkowej
Drągowska Katarzyna 85 869 6558 Słonimska 1 pok. 205A Departament Finansów Miasta V. Referat Księgowości Podatkowej
Horodeńska Iwona 85 869 6926 Słonimska 1 pok. 205A Departament Finansów Miasta V. Referat Księgowości Podatkowej
Marzec Gabriela 85 869 6926 Słonimska 1 pok. 205A Departament Finansów Miasta V. Referat Księgowości Podatkowej
Rzońca Edyta 85 869 6548 Słonimska 1 pok. 206 Departament Finansów Miasta V. Referat Księgowości Podatkowej
Lenda Katarzyna 85 869 6227 Słonimska 1 pok. 28 Departament Finansów Miasta V. Referat Księgowości Podatkowej
Andrzejewska Joanna 85 869 6574 Słonimska 1 pok. 28A Departament Finansów Miasta V. Referat Księgowości Podatkowej
Wiktoruk Agnieszka 85 869 6902 Słonimska 1 pok. 29 Departament Finansów Miasta V. Referat Księgowości Podatkowej
Sokólska Magdalena 85 869 6965 Słonimska 1 pok. 30 Departament Finansów Miasta V. Referat Księgowości Podatkowej
Dąbrowska Katarzyna 85 869 6967 Słonimska 1 pok. 31 Departament Finansów Miasta V. Referat Księgowości Podatkowej
Iwacewicz Elżbieta 85 869 6967 Słonimska 1 pok. 31 Departament Finansów Miasta V. Referat Księgowości Podatkowej
Nartowicz-Rochalska Urszula - Kierownik Referatu 85 869 6590 Kamienna 17 pok. 108 Departament Finansów Miasta VI. Referat Opłaty Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
Czemiel Monika 85 869 6595 Kamienna 17 pok. 105 Departament Finansów Miasta VI. Referat Opłaty Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
Jaworowska Anna 85 869 6592 Kamienna 17 pok. 105 Departament Finansów Miasta VI. Referat Opłaty Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
Kaczyńska Iwona 85 869 6597 Kamienna 17 pok. 105 Departament Finansów Miasta VI. Referat Opłaty Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
Sawicka Magdalena 85 869 6595 Kamienna 17 pok. 105 Departament Finansów Miasta VI. Referat Opłaty Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
Łazowa Anna 85 869 6593 Kamienna 17 pok. 105 Departament Finansów Miasta VI. Referat Opłaty Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
Nikiciuk Katarzyna 85 869 6596 Kamienna 17 pok. 109 Departament Finansów Miasta VI. Referat Opłaty Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
Oleksińska Monika 85 869 6594 Kamienna 17 pok. 109 Departament Finansów Miasta VI. Referat Opłaty Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
Warakomska Anna - Kierownik Referatu 85 869 6947 Słonimska 1 pok. 111 Departament Finansów Miasta VII. Referat Podatków i Opłat od Osób Prawnych
Andrzejuk Kamila 85 869 6084 Słonimska 1 pok. 110 Departament Finansów Miasta VII. Referat Podatków i Opłat od Osób Prawnych
Bakun Elwira 85 869 6084 Słonimska 1 pok. 110 Departament Finansów Miasta VII. Referat Podatków i Opłat od Osób Prawnych
Jabłońska Monika 85 869 6084 Słonimska 1 pok. 110 Departament Finansów Miasta VII. Referat Podatków i Opłat od Osób Prawnych
Krukiel Grażyna 85 869 6947 Słonimska 1 pok. 111 Departament Finansów Miasta VII. Referat Podatków i Opłat od Osób Prawnych
Zalecka Marta 85 869 6285 Słonimska 1 pok. 112 Departament Finansów Miasta VII. Referat Podatków i Opłat od Osób Prawnych
Turowska Alina - Dyrektor Departamentu 85 869 6301 Słonimska 2/2 pok. 107 Departament Geodezji
Jakimowicz Celina - Sekretariat 85 869 6300 Słonimska 2/2 pok. 106 Departament Geodezji
Kurkowska Danuta 85 869 6306
85 879 7239
85 879 7240
Słonimska 2/2 pok. 6 Departament Geodezji Archiwum
Suszko Iwona - Kierownik Referatu, Zastępca Dyrektora 85 869 6302 Słonimska 2/2 pok. 108 Departament Geodezji I. Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
Renczyńska Iga 85 879 7243 Słonimska 2/2 pok. 1 Departament Geodezji I. Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
Waleśko Marek 85 869 6304 Słonimska 2/2 pok. 1 Departament Geodezji I. Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
Łotko Paulina 85 869 6305 Słonimska 2/2 pok. 1 Departament Geodezji I. Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
Banel Jolanta 85 879 7291 Słonimska 2/2 pok. 101 Departament Geodezji I. Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
Oleksza Joanna 85 879 6393 Słonimska 2/2 pok. 101 Departament Geodezji I. Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
Dzięgielewska-Wojtkowska Edyta 85 879 7287 Słonimska 2/2 pok. 102 Departament Geodezji I. Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
Masłowska Iwona 85 879 7292 Słonimska 2/2 pok. 102 Departament Geodezji I. Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
Giedź Anna 85 869 6941 Słonimska 2/2 pok. 115 Departament Geodezji I. Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
Orzełowska Zofia 85 869 6329 Słonimska 2/2 pok. 115 Departament Geodezji I. Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
Truszkowska Katarzyna 85 879 7242 Słonimska 2/2 pok. 4 Departament Geodezji I. Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
Witkowska Halina 85 869 6307 Słonimska 2/2 pok. 4 Departament Geodezji I. Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
Pawłowski Szymon Roman - Kierownik Referatu 85 869 6308 Słonimska 2/2 pok. 116 Departament Geodezji II. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Gawla Przemysław 85 869 6312 Słonimska 2/2 pok. 103 Departament Geodezji II. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Gontar Andrzej 85 869 6314 Słonimska 2/2 pok. 103 Departament Geodezji II. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nartowicz Piotr 85 869 6327 Słonimska 2/2 pok. 104 Departament Geodezji II. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Zawadzka Barbara 85 879 7285 Słonimska 2/2 pok. 104 Departament Geodezji II. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Zembko Marta 85 879 7259 Słonimska 2/2 pok. 104 Departament Geodezji II. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Ignatowicz Joanna 85 869 6942 Słonimska 2/2 pok. 4 Departament Geodezji II. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Kobus Dariusz 85 879 7241 Słonimska 2/2 pok. 5 Departament Geodezji II. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Kołodziejczyk Katarzyna 85 869 6311 Słonimska 2/2 pok. 5 Departament Geodezji II. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Bliźniuk Arkadiusz - Kierownik Referatu 85 869 6318 Słonimska 2/2 pok. 111 Departament Geodezji III. Referat Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu
Augustyniak-Roszkowska Elżbieta 85 869 6303 Słonimska 2/2 pok. 110 Departament Geodezji III. Referat Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu
Kosiło Renata 85 879 7260 Słonimska 2/2 pok. 110 Departament Geodezji III. Referat Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu
Ładysz Joanna - Kierownik Referatu 85 869 6315 Słonimska 2/2 pok. 114 Departament Geodezji IV. Referat Podziałów i Rozgraniczeń Nieruchomości
Grzegorzewska Edyta 85 879 7286 Słonimska 2/2 pok. 105 Departament Geodezji IV. Referat Podziałów i Rozgraniczeń Nieruchomości
Lickiewicz Anna 85 879 7258 Słonimska 2/2 pok. 105 Departament Geodezji IV. Referat Podziałów i Rozgraniczeń Nieruchomości
Zawadzka Katarzyna 85 869 6319 Słonimska 2/2 pok. 105 Departament Geodezji IV. Referat Podziałów i Rozgraniczeń Nieruchomości
Cymbalska Katarzyna 85 869 6948 Słonimska 2/2 pok. 112 Departament Geodezji IV. Referat Podziałów i Rozgraniczeń Nieruchomości
Kamiński Jan Waldemar 85 879 7261 Słonimska 2/2 pok. 112 Departament Geodezji IV. Referat Podziałów i Rozgraniczeń Nieruchomości
Raj Marta 85 879 7245 Słonimska 2/2 pok. 3 Departament Geodezji V. Sam. wiel. stan. ds. ewidencji miejscowości, ulic i adresów
Witkowska Małgorzata 85 869 6974 Słonimska 2/2 pok. 3 Departament Geodezji V. Sam. wiel. stan. ds. ewidencji miejscowości, ulic i adresów
Karolski Andrzej Piotr - Dyrektor Departamentu 85 869 6498 Kamienna 17 pok. 208 Departament Gospodarki Komunalnej
Domanowska Sylwia - Sekretariat 85 869 6400 Kamienna 17 pok. 206 Departament Gospodarki Komunalnej
Infolinia ds. odpadów 85 741 79 83 Departament Gospodarki Komunalnej
Sobociński Dariusz - Kierownik Referatu 85 879 7210 Kamienna 17 pok. 210 Departament Gospodarki Komunalnej I. Referat Utrzymania Czystości i Porządku
Chomaniuk Andrzej 85 869 6508 Kamienna 17 pok. 210 Departament Gospodarki Komunalnej I. Referat Utrzymania Czystości i Porządku
Perkowski Wojciech 85 869 6519 Kamienna 17 pok. 210 Departament Gospodarki Komunalnej I. Referat Utrzymania Czystości i Porządku
Andrzejuk Piotr 85 869 6495 Kamienna 17 pok. 211 Departament Gospodarki Komunalnej I. Referat Utrzymania Czystości i Porządku
Klimowicz Marcin 85 879 7208 Kamienna 17 pok. 211 Departament Gospodarki Komunalnej I. Referat Utrzymania Czystości i Porządku
Kondel Paweł 85 879 7334 Kamienna 17 pok. 211 Departament Gospodarki Komunalnej I. Referat Utrzymania Czystości i Porządku
Łogwiniuk Natalia 85 869 6575 Kamienna 17 pok. 211 Departament Gospodarki Komunalnej I. Referat Utrzymania Czystości i Porządku
Ziemblicki Ryszard Henryk 85 879 7306 Słonimska 1 pok. 906A Departament Gospodarki Komunalnej I. Referat Utrzymania Czystości i Porządku
Bobik Janusz - Kierownik Referatu, Zastępca Dyrektora 85 879 7480 Kamienna 17 pok. 302 Departament Gospodarki Komunalnej II. Referat Gospodarki Odpadami
Andruszkiewicz Mariola 85 879 7201 Kamienna 17 pok. 307 Departament Gospodarki Komunalnej II. Referat Gospodarki Odpadami
Babicka Paulina 85 879 7475 Kamienna 17 pok. 307 Departament Gospodarki Komunalnej II. Referat Gospodarki Odpadami
Marczuk Agnieszka 85 879 7470 Kamienna 17 pok. 307 Departament Gospodarki Komunalnej II. Referat Gospodarki Odpadami
Matwiejczyk Mariusz 85 879 7479 Kamienna 17 pok. 307 Departament Gospodarki Komunalnej II. Referat Gospodarki Odpadami
Rogalska Małgorzata 85 869 6510 Kamienna 17 pok. 307 Departament Gospodarki Komunalnej II. Referat Gospodarki Odpadami
Żabicka Anna 85 879 7474 Kamienna 17 pok. 307 Departament Gospodarki Komunalnej II. Referat Gospodarki Odpadami
Kułakowska Ewa - Kierownik Referatu, Zastępca Dyrektora 85 869 6480 Kamienna 17 pok. 207 Departament Gospodarki Komunalnej III. Referat Gospodarki Komunalnej
Bielecka Justyna 85 869 6172 Kamienna 17 pok. 110 Departament Gospodarki Komunalnej III. Referat Gospodarki Komunalnej
Budnik Barbara 85 869 6478 Kamienna 17 pok. 110 Departament Gospodarki Komunalnej III. Referat Gospodarki Komunalnej
Horosz Mirosława 85 879 7205 Kamienna 17 pok. 110 Departament Gospodarki Komunalnej III. Referat Gospodarki Komunalnej
Panasewicz Anna 85 869 6656 Kamienna 17 pok. 110 Departament Gospodarki Komunalnej III. Referat Gospodarki Komunalnej
Łuksza Wojciech 85 879 7203 Kamienna 17 pok. 110 Departament Gospodarki Komunalnej III. Referat Gospodarki Komunalnej
Baziuta Elżbieta 85 869 6521 Kamienna 17 pok. 213 Departament Gospodarki Komunalnej III. Referat Gospodarki Komunalnej
Jabłonowska Anna Ewa 85 869 7206 Kamienna 17 pok. 213 Departament Gospodarki Komunalnej III. Referat Gospodarki Komunalnej
Markowski Krzysztof 85 879 7204 Kamienna 17 pok. 213 Departament Gospodarki Komunalnej III. Referat Gospodarki Komunalnej
Pawełko Łukasz 85 869 6525 Kamienna 17 pok. 213 Departament Gospodarki Komunalnej III. Referat Gospodarki Komunalnej
Kulikowska Dorota - Kierownik Referatu 85 879 7202 Kamienna 17 pok. 305 Departament Gospodarki Komunalnej IV. Referat Ekonomiczny
Bogdańska Urszula 85 869 6484 Kamienna 17 pok. 209 Departament Gospodarki Komunalnej IV. Referat Ekonomiczny
Kiersnowska Jolanta 85 869 6475 Kamienna 17 pok. 209 Departament Gospodarki Komunalnej IV. Referat Ekonomiczny
Sadowska Jadwiga 85 869 6536 Kamienna 17 pok. 209 Departament Gospodarki Komunalnej IV. Referat Ekonomiczny
Szkiłądź Urszula 85 869 6404 Kamienna 17 pok. 209 Departament Gospodarki Komunalnej IV. Referat Ekonomiczny
Kordiukiewicz Monika - Kierownik Referatu 85 879 7444 Kamienna 17 pok. 212 Departament Gospodarki Komunalnej V. Referat Zieleni Miejskiej
Karczewska Nina 85 869 6523 Kamienna 17 pok. 212 Departament Gospodarki Komunalnej V. Referat Zieleni Miejskiej
Kotlarska-Łucka Ewa 85 879 7443 Kamienna 17 pok. 212 Departament Gospodarki Komunalnej V. Referat Zieleni Miejskiej
Wojdakowska Hanna 85 869 6415 Kamienna 17 pok. 212 Departament Gospodarki Komunalnej V. Referat Zieleni Miejskiej
Mlenko Magdalena - p.o. Kierownika Referatu 85 879 7209 Kamienna 17 pok. 212 Departament Gospodarki Komunalnej VII. Referat ds. Kontroli Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Brzozowska-Kupiszek Lidia 85 879 7207 Kamienna 17 pok. 303 Departament Gospodarki Komunalnej VII. Referat ds. Kontroli Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Grodzka Aneta 85 879 7478 Kamienna 17 pok. 303 Departament Gospodarki Komunalnej VII. Referat ds. Kontroli Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Lenczewski Kamil 85 879 7471 Kamienna 17 pok. 304 Departament Gospodarki Komunalnej VII. Referat ds. Kontroli Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Lompart Jacek 85 879 7472 Kamienna 17 pok. 304 Departament Gospodarki Komunalnej VII. Referat ds. Kontroli Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Śliwiński Jacek Mariusz 85 879 7471 Kamienna 17 pok. 304 Departament Gospodarki Komunalnej VII. Referat ds. Kontroli Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Żukowska Agnieszka 85 879 7473 Kamienna 17 pok. 304 Departament Gospodarki Komunalnej VII. Referat ds. Kontroli Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Jaworska Wioletta Agata 85 879 7476 Kamienna 17 pok. 305 Departament Gospodarki Komunalnej VII. Referat ds. Kontroli Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Malinowska Anna 85 879 7477 Kamienna 17 pok. 305 Departament Gospodarki Komunalnej VII. Referat ds. Kontroli Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Andryszewski Sławomir Janusz 85 879 7482 Kamienna 17 pok. 306 Departament Gospodarki Komunalnej VIII. Referat Edukacji Ekologicznej
Giedrewicz-Łupińska Marzena 85 869 6412 Kamienna 17 pok. 306 Departament Gospodarki Komunalnej VIII. Referat Edukacji Ekologicznej
Krygowska Justyna 85 869 6934 Kamienna 17 pok. 306 Departament Gospodarki Komunalnej VIII. Referat Edukacji Ekologicznej
Ostrowski Janusz - Dyrektor Departamentu 85 869 6244 Składowa 11 pok. 10 Departament Inwestycji
Pul Marzena - Zastępca Dyrektora 85 869 6853 Składowa 11 pok. 11 Departament Inwestycji
Szafraniec Anna - Sekretariat 85 869 6080 Składowa 11 pok. 10 Departament Inwestycji
Gosk Ewa - Kierownik Referatu 85 869 6780 Składowa 11 pok. 05 Departament Inwestycji I. Referat Finansowo – Organizacyjny
Łobodzińska Jolanta 85 879 7407 Składowa 11 pok. 05 Departament Inwestycji I. Referat Finansowo – Organizacyjny
Antuszewska Edyta 85 869 6756 Składowa 11 pok. 06 Departament Inwestycji I. Referat Finansowo – Organizacyjny
Borysiewicz Aneta Monika 85 879 7409 Składowa 11 pok. 06 Departament Inwestycji I. Referat Finansowo – Organizacyjny
Gryc Emilia 85 879 7395 Składowa 11 pok. 06 Departament Inwestycji I. Referat Finansowo – Organizacyjny
Komar Marianna - Kierownik Referatu 85 869 6131 Składowa 11 pok. 121b Departament Inwestycji II. Referat Przygotowania Inwestycji 1
Jedlińska Paulina 85 869 6731 Składowa 11 pok. 121a Departament Inwestycji II. Referat Przygotowania Inwestycji 1
Malinowska Karolina 85 879 7399 Składowa 11 pok. 121a Departament Inwestycji II. Referat Przygotowania Inwestycji 1
Sakowska Monika 85 879 7397 Składowa 11 pok. 121a Departament Inwestycji II. Referat Przygotowania Inwestycji 1
Trojanowska Anna 85 879 7403 Składowa 11 pok. 121a Departament Inwestycji II. Referat Przygotowania Inwestycji 1
Gałecka Beata - Kierownik Referatu 85 869 6068 Składowa 11 pok. 12 Departament Inwestycji III. Referat Przygotowania Inwestycji 2
Horodeńska Anna 85 879 7405 Składowa 11 pok. 12 Departament Inwestycji III. Referat Przygotowania Inwestycji 2
Konecka Izabela 85 869 6030 Składowa 11 pok. 13 Departament Inwestycji III. Referat Przygotowania Inwestycji 2
Kurzyna Marta 85 879 7404 Składowa 11 pok. 13 Departament Inwestycji III. Referat Przygotowania Inwestycji 2
Zadykowicz Sara 85 879 7302 Składowa 11 pok. 13 Departament Inwestycji III. Referat Przygotowania Inwestycji 2
Kijek Grzegorz - Kierownik Referatu 85 869 6938 Składowa 11 pok. 14 Departament Inwestycji IV. Referat Nadzoru Inwestycji
Kozioł Anetta 85 869 6758 Składowa 11 pok. 109 Departament Inwestycji IV. Referat Nadzoru Inwestycji
Packiewicz Elżbieta 85 879 7232 Składowa 11 pok. 109 Departament Inwestycji IV. Referat Nadzoru Inwestycji
Sokołowski Adam 85 879 7257 Składowa 11 pok. 109 Departament Inwestycji IV. Referat Nadzoru Inwestycji
Chamienia Marcin 85 869 6228 Składowa 11 pok. 14 Departament Inwestycji IV. Referat Nadzoru Inwestycji
Piotrowski Andrzej 85 879 7410 Składowa 11 pok. 14 Departament Inwestycji IV. Referat Nadzoru Inwestycji
Toliczenko-Bernatowicz Karolina 85 879 7412 Składowa 11 pok. 14 Departament Inwestycji IV. Referat Nadzoru Inwestycji
Wiszowaty Piotr 85 869 6705 Składowa 11 pok. 14 Departament Inwestycji IV. Referat Nadzoru Inwestycji
Makaruk Piotr 85 879 7298 Składowa 11 pok. 17 Departament Inwestycji IV. Referat Nadzoru Inwestycji
Sołomianko Zbigniew 85 879 7296 Składowa 11 pok. 17 Departament Inwestycji IV. Referat Nadzoru Inwestycji
Turowska Bogumiła 85 869 6704 Składowa 11 pok. 17 Departament Inwestycji IV. Referat Nadzoru Inwestycji
Boublej Urszula - Dyrektor Departamentu, Rzecznik Prasowy 85 869 6185 Słonimska 1 pok. 512 Departament Komunikacji Społecznej
Kowalska Anna - Zastępca Dyrektora 85 869 6933 Słonimska 1 pok. 513 Departament Komunikacji Społecznej I. Zespół prasowy
Jakowiak Marcin 85 869 6960 Słonimska 1 pok. 1410 Departament Komunikacji Społecznej I. Zespół prasowy
Ludwiczak Adam 85 869 6776 Słonimska 1 pok. 1410 Departament Komunikacji Społecznej I. Zespół prasowy
Wysocki Karol 85 869 6698 Słonimska 1 pok. 503 Departament Komunikacji Społecznej I. Zespół prasowy
Bilewicz-Roszkowska Eliza 85 869 6061 Słonimska 1 pok. 511 Departament Komunikacji Społecznej I. Zespół prasowy
Błachowska Agnieszka Monika 85 869 6061 Słonimska 1 pok. 511 Departament Komunikacji Społecznej I. Zespół prasowy
Kozłowska Anna 85 869 6277 Słonimska 1 pok. 511 Departament Komunikacji Społecznej I. Zespół prasowy
Bogacewicz Kamila 85 869 6933 Słonimska 1 pok. 513 Departament Komunikacji Społecznej I. Zespół prasowy
Jurczak Magdalena 85 869 6788 Słonimska 1 pok. 511 Departament Komunikacji Społecznej II. Sam. stan. pracy ds. organizacyjno-kancelaryjnych
Kozłowska-Gonczaruk Marzena - Kierownik Referatu 85 869 6237 Branickiego 3/5 pok. 303 Departament Komunikacji Społecznej III. Centrum Obsługi Teleinformatycznej
Antonowicz Anna Maria 85 869 6237 Branickiego 3/5 pok. 303 Departament Komunikacji Społecznej III. Centrum Obsługi Teleinformatycznej
Borecka Agata 85 869 6237 Branickiego 3/5 pok. 303 Departament Komunikacji Społecznej III. Centrum Obsługi Teleinformatycznej
Budkiewicz Agnieszka 85 869 6237 Branickiego 3/5 pok. 303 Departament Komunikacji Społecznej III. Centrum Obsługi Teleinformatycznej
Kubala Maria 85 869 6237 Branickiego 3/5 pok. 303 Departament Komunikacji Społecznej III. Centrum Obsługi Teleinformatycznej
Mokrzecka Izabela 85 869 6237 Branickiego 3/5 pok. 303 Departament Komunikacji Społecznej III. Centrum Obsługi Teleinformatycznej
Zalewska Justyna Paulina 85 869 6237 Branickiego 3/5 pok. 303 Departament Komunikacji Społecznej III. Centrum Obsługi Teleinformatycznej
Żyłkowska Milena 85 869 6237 Branickiego 3/5 pok. 303 Departament Komunikacji Społecznej III. Centrum Obsługi Teleinformatycznej
Mozyrska Edyta Marzena - Dyrektor Departamentu 85 869 7523 Słonimska 1 pok. 1206 Departament Kultury, Promocji i Sportu
Guryn Anna - Sekretariat 85 869 6351 Słonimska 1 pok. 1205 Departament Kultury, Promocji i Sportu
Pieciul Danuta Anna - Kierownik Referatu 85 869 6364 Słonimska 1 pok. 1209 Departament Kultury, Promocji i Sportu I. Referat Kultury
Koller-Szumska Jolanta 85 869 6366 Słonimska 1 pok. 1207 Departament Kultury, Promocji i Sportu I. Referat Kultury
Sokólska Justyna 85 879 7357 Słonimska 1 pok. 1207 Departament Kultury, Promocji i Sportu I. Referat Kultury
Bruliński Paweł 85 869 6352 Słonimska 1 pok. 1208 Departament Kultury, Promocji i Sportu I. Referat Kultury
Lewkowicz Beata 85 869 6368 Słonimska 1 pok. 1208 Departament Kultury, Promocji i Sportu I. Referat Kultury
Pietrowcow Małgorzata 85 879 7354 Słonimska 1pok. 1208 Departament Kultury, Promocji i Sportu I. Referat Kultury
Brulińska-Skarżyńska Agnieszka - Kierownik Referatu, Zastępca Dyrektora 85 879 7168 Słonimska 1 pok. 1204 Departament Kultury, Promocji i Sportu II. Referat Promocji i Turystyki
Górska Anna 85 879 7326 Słonimska 1 pok. 1201 Departament Kultury, Promocji i Sportu II. Referat Promocji i Turystyki
Katpowicz Aleksandra 85 879 7147 Słonimska 1 pok. 1201 Departament Kultury, Promocji i Sportu II. Referat Promocji i Turystyki
Suchcicka-Chmielewska Marlena 85 869 6643 Słonimska 1 pok. 1201 Departament Kultury, Promocji i Sportu II. Referat Promocji i Turystyki
Trzeszczkowski Marcin 85 869 6644 Słonimska 1 pok. 1201 Departament Kultury, Promocji i Sportu II. Referat Promocji i Turystyki
Wojtkowski Artur - Kierownik Referatu 85 869 6059 Słonimska 1 pok.1210 Departament Kultury, Promocji i Sportu III. Referat Sportu
Gaszyński Jakub 85 869 6407 Słonimska 1 pok. 1211 Departament Kultury, Promocji i Sportu III. Referat Sportu
Załęski Damian 85 869 6286 Słonimska 1 pok. 1211 Departament Kultury, Promocji i Sportu III. Referat Sportu
Bobowska Izabela 85 869 6213 Słonimska 1 pok. 1212 Departament Kultury, Promocji i Sportu III. Referat Sportu
Walendziuk Przemysław 85 879 7353 Słonimska 1 pok. 1212 Departament Kultury, Promocji i Sportu III. Referat Sportu
Zinczuk Patrycja 85 879 7355 Słonimska 1 pok. 1212 Departament Kultury, Promocji i Sportu III. Referat Sportu
Stankiewicz Dariusz - Kierownik Biura 85 869 6511 Słonimska 1 pok. 1203 Departament Kultury, Promocji i Sportu IV. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Firsowicz Piotr 85 879 7222 Słonimska 1 pok. 1202 Departament Kultury, Promocji i Sportu IV. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Miliszkiewicz Katarzyna 85 879 7221 Słonimska 1 pok. 1202 Departament Kultury, Promocji i Sportu IV. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Skupień Karol 85 869 6514 Słonimska 1 pok. 1202 Departament Kultury, Promocji i Sportu IV. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Chojnowski Krzysztof - Dyrektor 85 869 6892 Branickiego 3/5 pok. 309 Departament Obsługi Mieszkańców
Suchowierska Aneta - Sekretariat 85 869 6526 Branickiego 3/5 pok. 309 Departament Obsługi Mieszkańców
Janusz Małgorzata - Kierownik Referatu 85 869 6439 Branickiego 3/5 pok. 115 Departament Obsługi Mieszkańców I. Referat Rejestracji Pojazdów
Minkiewicz Elżbieta 85 869 6440 Branickiego 3/5 pok. 109 Departament Obsługi Mieszkańców I. Referat Rejestracji Pojazdów
Bartosiewicz Agnieszka 85 869 6449 Branickiego 3/5 pok. 110 Departament Obsługi Mieszkańców I. Referat Rejestracji Pojazdów
Bojarska Katarzyna 85 869 6445 Branickiego 3/5 pok. 110 Departament Obsługi Mieszkańców I. Referat Rejestracji Pojazdów
Bondar Justyna 85 869 6443 Branickiego 3/5 pok. 110 Departament Obsługi Mieszkańców I. Referat Rejestracji Pojazdów
Czapiuk Sylwia 85 869 6448 Branickiego 3/5 pok. 110 Departament Obsługi Mieszkańców I. Referat Rejestracji Pojazdów
Dąbrowska Eliza 85 869 6888 Branickiego 3/5 pok. 110 Departament Obsługi Mieszkańców I. Referat Rejestracji Pojazdów
Gabińska Agnieszka 85 869 6444 Branickiego 3/5 pok. 110 Departament Obsługi Mieszkańców I. Referat Rejestracji Pojazdów
Konopka Iwona 85 869 6451 Branickiego 3/5 pok. 110 Departament Obsługi Mieszkańców I. Referat Rejestracji Pojazdów
Kruszewska Elwira 85 869 6447 Branickiego 3/5 pok. 110 Departament Obsługi Mieszkańców I. Referat Rejestracji Pojazdów
Maksymowicz Dorota 85 869 6451 Branickiego 3/5 pok. 110 Departament Obsługi Mieszkańców I. Referat Rejestracji Pojazdów
Podbielska Elżbieta 85 869 6442 Branickiego 3/5 pok. 110 Departament Obsługi Mieszkańców I. Referat Rejestracji Pojazdów
Pogorzelska Emilia 85 869 6441 Branickiego 3/5 pok. 110 Departament Obsługi Mieszkańców I. Referat Rejestracji Pojazdów
Popławska Agnieszka 85 869 6446 Branickiego 3/5 pok. 110 Departament Obsługi Mieszkańców I. Referat Rejestracji Pojazdów
Sańczyk Agata 85 869 6500 Branickiego 3/5 pok. 110 Departament Obsługi Mieszkańców I. Referat Rejestracji Pojazdów
Wądołowska Justyna 85 869 6444 Branickiego 3/5 pok. 110 Departament Obsługi Mieszkańców I. Referat Rejestracji Pojazdów
Biegańska Agnieszka 85 869 6531 Branickiego 3/5 pok. 111 Departament Obsługi Mieszkańców I. Referat Rejestracji Pojazdów
Półtorzycka Anna 85 869 6454 Branickiego 3/5 pok. 111 Departament Obsługi Mieszkańców I. Referat Rejestracji Pojazdów
Zielińska-Westfal Iwona 85 869 6889 Branickiego 3/5 pok. 113 Departament Obsługi Mieszkańców I. Referat Rejestracji Pojazdów
Łuckiewicz-Kulik Agata 85 869 6889 Branickiego 3/5 pok. 313 Departament Obsługi Mieszkańców I. Referat Rejestracji Pojazdów
Janowicz Martyna 85 879 7165 Branickiego 3/5 pok. 314 Departament Obsługi Mieszkańców I. Referat Rejestracji Pojazdów
Koźlik Barbara 85 869 6887 Branickiego 3/5 pok. 314 Departament Obsługi Mieszkańców I. Referat Rejestracji Pojazdów
Kruszewska Agnieszka 85 869 6886 Branickiego 3/5 pok. 314 Departament Obsługi Mieszkańców I. Referat Rejestracji Pojazdów
Demska Alicja 85 869 6512 Branickiego 3/5 pok. 315 Departament Obsługi Mieszkańców I. Referat Rejestracji Pojazdów
Jóźwicka Justyna 85 869 6503 Branickiego 3/5 pok. 315 Departament Obsługi Mieszkańców I. Referat Rejestracji Pojazdów
Kulikowska Urszula 85 869 6464 Branickiego 3/5 pok. 316 Departament Obsługi Mieszkańców I. Referat Rejestracji Pojazdów
Rybarska Emilia 85 869 6882 Branickiego 3/5 pok. 316 Departament Obsługi Mieszkańców I. Referat Rejestracji Pojazdów
Sieńko Joanna 85 869 6883 Branickiego 3/5 pok. 316 Departament Obsługi Mieszkańców I. Referat Rejestracji Pojazdów
Witczyńska Elżbieta 85 869 6460 Branickiego 3/5 pok. 316 Departament Obsługi Mieszkańców I. Referat Rejestracji Pojazdów
Charytoniuk Maria 85 869 6883 Branickiego 3/5 pok. 317 Departament Obsługi Mieszkańców I. Referat Rejestracji Pojazdów
Polkowska Dorota - Kierownik Referatu, I Zastępca Dyrektora 85 869 6457 Branickiego 3/5 pok. 312 Departament Obsługi Mieszkańców II. Referat Praw Jazdy
Dryl Beata 85 869 6455 Branickiego 3/5 pok. 210 Departament Obsługi Mieszkańców II. Referat Praw Jazdy
Jacek Beata 85 869 6896 Branickiego 3/5 pok. 210 Departament Obsługi Mieszkańców II. Referat Praw Jazdy
Niekrasow Krzysztof 85 869 6459 Branickiego 3/5 pok. 210 Departament Obsługi Mieszkańców II. Referat Praw Jazdy
Wasiluk Grażyna 85 869 6885 Branickiego 3/5 pok. 210 Departament Obsługi Mieszkańców II. Referat Praw Jazdy
Wysocka Magdalena 85 869 6896 Branickiego 3/5 pok. 210 Departament Obsługi Mieszkańców II. Referat Praw Jazdy
Fabiszewska Anna 85 869 6865 Branickiego 3/5 pok. 211 Departament Obsługi Mieszkańców II. Referat Praw Jazdy
Krysiewicz Stanisława 85 869 6458 Branickiego 3/5 pok. 211 Departament Obsługi Mieszkańców II. Referat Praw Jazdy
Szamreta Paweł 85 869 6520 Branickiego 3/5 pok. 211 Departament Obsługi Mieszkańców II. Referat Praw Jazdy
Kateusz Elżbieta 85 869 6895 Branickiego 3/5 pok. 212 Departament Obsługi Mieszkańców II. Referat Praw Jazdy
Puciłowski Andrzej 85 869 6894 Branickiego 3/5 pok. 214 Departament Obsługi Mieszkańców II. Referat Praw Jazdy
Baczar Krzysztof 85 869 6463 Branickiego 3/5 pok. 215 Departament Obsługi Mieszkańców II. Referat Praw Jazdy
Misztalewska Wioletta 85 869 6463 Branickiego 3/5 pok. 215 Departament Obsługi Mieszkańców II. Referat Praw Jazdy
Poluch Radosław - Kierownik Referatu 85 869 6430 Branickiego 3/5 pok. 14 Departament Obsługi Mieszkańców IV. Referat Ewidencji Ludności
Nesteruk Justyna 85 869 6893 Branickiego 3/5 pok. 15 Departament Obsługi Mieszkańców IV. Referat Ewidencji Ludności
Rzońca Katarzyna 85 869 6419 Branickiego 3/5 pok. 15 Departament Obsługi Mieszkańców IV. Referat Ewidencji Ludności
Siliwończuk Anna 85 869 6419 Branickiego 3/5 pok. 15 Departament Obsługi Mieszkańców IV. Referat Ewidencji Ludności
Czeremcha Izabella 85 869 6429 Branickiego 3/5 pok. 18 Departament Obsługi Mieszkańców IV. Referat Ewidencji Ludności
Falkowska Joanna 85 869 6429 Branickiego 3/5 pok. 18 Departament Obsługi Mieszkańców IV. Referat Ewidencji Ludności
Grzyb Bożena 85 869 6429 Branickiego 3/5 pok. 18 Departament Obsługi Mieszkańców IV. Referat Ewidencji Ludności
Olędzki Karol 85 869 6425 Branickiego 3/5 pok. 18 Departament Obsługi Mieszkańców IV. Referat Ewidencji Ludności
Smoła Hanna 85 869 6538 Branickiego 3/5 pok. 19 Departament Obsługi Mieszkańców IV. Referat Ewidencji Ludności
Wnorowska Urszula 85 869 6426 Branickiego 3/5 pok. 19 Departament Obsługi Mieszkańców IV. Referat Ewidencji Ludności
Wyszkowski Marcin 85 869 6428 Branickiego 3/5 pok. 19 Departament Obsługi Mieszkańców IV. Referat Ewidencji Ludności
Łabanowska Marzena 85 869 6427 Branickiego 3/5 pok. 19 Departament Obsługi Mieszkańców IV. Referat Ewidencji Ludności
Borowska Dorota 85 869 6418 Branickiego 3/5 pok. 304 Departament Obsługi Mieszkańców IV. Referat Ewidencji Ludności
Plewa Anna 85 869 6432 Branickiego 3/5 pok. 305 Departament Obsługi Mieszkańców IV. Referat Ewidencji Ludności
Ziemian Mirosława 85 869 6416 Branickiego 3/5 pok. 306 Departament Obsługi Mieszkańców IV. Referat Ewidencji Ludności
Górska Dorota 85 869 6433 Branickiego 3/5 pok. 307 Departament Obsługi Mieszkańców IV. Referat Ewidencji Ludności
Wnorowska Weronika 85 869 6434 Branickiego 3/5 pok. 307 Departament Obsługi Mieszkańców IV. Referat Ewidencji Ludności
Popławska Ewa 85 869 6897 Branickiego 3/5 pok. 321 Departament Obsługi Mieszkańców IX. Sam. st. ds. tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych
Zdanowicz Alicja - Kierownik Referatu 85 869 6423 Branickiego 3/5 pok. 6 Departament Obsługi Mieszkańców V. Referat Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych
Bielawska Małgorzata 85 869 6417 Branickiego 3/5 pok. 1 Departament Obsługi Mieszkańców V. Referat Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych
Danilczuk Daniel 85 869 6507 Branickiego 3/5 pok. 1 Departament Obsługi Mieszkańców V. Referat Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych
Dawidowska Anna 85 869 6431 Branickiego 3/5 pok. 1 Departament Obsługi Mieszkańców V. Referat Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych
Klimek Dorota 85 869 6482 Branickiego 3/5 pok. 1 Departament Obsługi Mieszkańców V. Referat Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych
Popławska Monika 85 869 6406 Branickiego 3/5 pok. 1 Departament Obsługi Mieszkańców V. Referat Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych
Siergiejuk Barbara 85 869 6505 Branickiego 3/5 pok. 1 Departament Obsługi Mieszkańców V. Referat Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych
Wilczewska Wioleta 85 869 6506 Branickiego 3/5 pok. 1 Departament Obsługi Mieszkańców V. Referat Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych
Hodun Mirosław 85 869 6539 Branickiego 3/5 pok. 302 Departament Obsługi Mieszkańców V. Referat Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych
Chwiećko Ewelina 85 869 6414 Branickiego 3/5 pok. 4 Departament Obsługi Mieszkańców V. Referat Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych
Dąbrowska Katarzyna 85 869 6414 Branickiego 3/5 pok. 4 Departament Obsługi Mieszkańców V. Referat Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych
Michniewicz Izabela 85 869 6891 Branickiego 3/5 pok. 4 Departament Obsługi Mieszkańców V. Referat Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych
Muśnicka Urszula 85 869 6422 Branickiego 3/5 pok. 4 Departament Obsługi Mieszkańców V. Referat Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych
Gałan Bożena - Kierownik Referatu, II Zastępca Dyrektora 85 869 6113 Branickiego 3/5 pok. 312 Departament Obsługi Mieszkańców VI. Referat Obsługi Przedsiębiorców
Kozłowska Danuta 85 869 6950 Branickiego 3/5 pok. 202 Departament Obsługi Mieszkańców VI. Referat Obsługi Przedsiębiorców
Komarnicka-Kużdub Marlena 85 869 6157 Branickiego 3/5 pok. 203 Departament Obsługi Mieszkańców VI. Referat Obsługi Przedsiębiorców
Charkiewicz Monika 85 869 6255 Branickiego 3/5 pok. 204 Departament Obsługi Mieszkańców VI. Referat Obsługi Przedsiębiorców
Kowalska-Wasilewska Joanna 85 869 6843 Branickiego 3/5 pok. 204 Departament Obsługi Mieszkańców VI. Referat Obsługi Przedsiębiorców
Koluch Jolanta 85 869 6143 Branickiego 3/5 pok. 206 Departament Obsługi Mieszkańców VI. Referat Obsługi Przedsiębiorców
Zajączek Małgorzata 85 869 6143 Branickiego 3/5 pok. 206 Departament Obsługi Mieszkańców VI. Referat Obsługi Przedsiębiorców
Nikitin Urszula 85 869 6287 Branickiego 3/5 pok. 207 Departament Obsługi Mieszkańców VI. Referat Obsługi Przedsiębiorców
Urbańczyk Joanna 85 869 6287 Branickiego 3/5 pok. 207 Departament Obsługi Mieszkańców VI. Referat Obsługi Przedsiębiorców
Sanejko Łukasz 85 869 6951 Branickiego 3/5 pok. 208 Departament Obsługi Mieszkańców VI. Referat Obsługi Przedsiębiorców
Walesiuk Maciej 85 869 6951 Branickiego 3/5 pok. 208 Departament Obsługi Mieszkańców VI. Referat Obsługi Przedsiębiorców
Karolczuk Iwona 85 869 6864 Branickiego 3/5 pok. 318 Departament Obsługi Mieszkańców VI. Referat Obsługi Przedsiębiorców
Barszczewska Anna 85 869 6541 Branickiego 3/5 pok. 319 Departament Obsługi Mieszkańców VI. Referat Obsługi Przedsiębiorców
Gradkowski Dariusz 85 869 6491 Branickiego 3/5 pok. 319 Departament Obsługi Mieszkańców VI. Referat Obsługi Przedsiębiorców
Radziszewska Magdalena Maria 85 869 6898 Branickiego 3/5 pok. 312 Departament Obsługi Mieszkańców VII. Samodzielne wieloosobowe st. ds. ogólnoorganizacyjnych
Woronicz Monika 85 869 6530 Branickiego 3/5 pok. 312 Departament Obsługi Mieszkańców VII. Samodzielne wieloosobowe st. ds. ogólnoorganizacyjnych
Wenclik Jerzy - Dyrektor Departamentu 85 869 6262 Słonimska 1 pok. 02 Departament Obsługi Urzędu
Dąbrowski Dariusz - Zastępca Dyrektora Departamentu 85 869 6261 Słonimska 1 pok. 04 Departament Obsługi Urzędu
Czarnomysa Urszula - Kierownik Referatu 85 869 6216 Słonimska 1 pok. 07 Departament Obsługi Urzędu I. Referat Planowania i Realizacji Budżetu
Maksymiuk Magdalena 85 869 6216 Słonimska 1 pok. 07 Departament Obsługi Urzędu I. Referat Planowania i Realizacji Budżetu
Pieciukiewicz Ewa 85 869 6296 Słonimska 1 pok. 07 Departament Obsługi Urzędu I. Referat Planowania i Realizacji Budżetu
Kiryluk Anna - Kierownik Referatu 85 869 6205 Słonimska 1 pok. 01 Departament Obsługi Urzędu II. Referat Logistyki
Buczyńska Izabela 85 869 6217 Słonimska 1 pok. 01 Departament Obsługi Urzędu II. Referat Logistyki
Dudzicz Anna 85 869 6649 Słonimska 1 pok. 01 Departament Obsługi Urzędu II. Referat Logistyki
Racewicz Małgorzata 85 869 6181 Słonimska 1 pok. 01 Departament Obsługi Urzędu II. Referat Logistyki
Haraburda Krzysztof 85 869 6190 Słonimska 1 pok. 05 Departament Obsługi Urzędu III. Wieloosobowe stan. pr. ds. obsługi technicznej obiektów
Sierocka Iwona 85 869 6797 Słonimska 1 pok. 06 Departament Obsługi Urzędu III. Wieloosobowe stan. pr. ds. obsługi technicznej obiektów
Warsztat 85 869 6218 Słonimska 1 piwnica Departament Obsługi Urzędu III. Wieloosobowe stan. pr. ds. obsługi technicznej obiektów
Puławska Elwira 85 869 6242 Słonimska 1 pok. 06 Departament Obsługi Urzędu IV. Sam. stan. ds. zamówień publicznych
Giba Barbara 85 869 6309 Słonimska 2/2 Departament Obsługi Urzędu Powielarnia
Kulesza Halina 85 869 6309 Słonimska 2/2 Departament Obsługi Urzędu Powielarnia
Kozaczuk Grażyna 85 869 6232 Słonimska 1 pok. 03 Departament Obsługi Urzędu V. Sam. stan. ds. org.- kanc.
Reńko Karol - Kierownik Biura 85 869 6906 Słonimska 1 pok. 1104 Departament Obsługi Urzędu VI. Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną
Radomski Karol 85 869 6848 Słonimska 1 pok. 1103 Departament Obsługi Urzędu VI. Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną
Tomkiel Paweł 85 869 6890 Słonimska 1 pok. 1103 Departament Obsługi Urzędu VI. Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną
Karpiński Jarosław 85 869 6274 Słonimska 1 pok. 01 Departament Obsługi Urzędu VII. Samodzielne Stanowisko ds. Transportu
Pokój kierowców 85 869 6116 Słonimska 1 pok. 012 Departament Obsługi Urzędu VII. Samodzielne Stanowisko ds. Transportu
Babicz Anita - Kierownik Biura 85 869 6232 Słonimska 1 pok. 05 Departament Obsługi Urzędu VIII. Biuro Rzeczy Znalezionych
Kot Małgorzata 85 869 6243 Bitwy Białostockiej 2/2 Departament Obsługi Urzędu VIII. Biuro Rzeczy Znalezionych
Popławska Małgorzata 85 869 6233 Bitwy Białostockiej 2/2 Departament Obsługi Urzędu VIII. Biuro Rzeczy Znalezionych
Janczyło-Morzy Anna - Dyrektor Departamentu 85 869 6547 Słonimska 1 pok. 1106 Departament Ochrony Środowiska
Zgiet Kinga Ewelina - Sekretariat 85 869 6408 Słonimska 1 pok. 1107 Departament Ochrony Środowiska
Zięckowski Ryszard - Kierownik Referatu 85 869 6409 Słonimska 1 pok. 1109 Departament Ochrony Środowiska I. Referat Ochrony i Kształtowania Środowiska
Andrzejewska-Krzywiźniak Sylwia 85 869 6483 Słonimska 1 pok. 1100 Departament Ochrony Środowiska I. Referat Ochrony i Kształtowania Środowiska
Bochenek Paweł 85 879 7382 Słonimska 1 pok. 1100 Departament Ochrony Środowiska I. Referat Ochrony i Kształtowania Środowiska
Szutkiewicz Teresa 85 879 7385 Słonimska 1 pok. 1100 Departament Ochrony Środowiska I. Referat Ochrony i Kształtowania Środowiska
Tomasiewicz Kamil 85 869 6504 Słonimska 1 pok. 1100 Departament Ochrony Środowiska I. Referat Ochrony i Kształtowania Środowiska
Aleksiejuk Beata 85 879 7384 Słonimska 1 pok. 1111 Departament Ochrony Środowiska I. Referat Ochrony i Kształtowania Środowiska
Grygoruk Jędrzej 85 869 6854 Słonimska 1 pok. 1111 Departament Ochrony Środowiska I. Referat Ochrony i Kształtowania Środowiska
Żukowski Jakub 85 869 6517 Słonimska 1 pok. 1111 Departament Ochrony Środowiska I. Referat Ochrony i Kształtowania Środowiska
Garbacik Elżbieta 85 869 6516 Słonimska 1 pok. 1112 Departament Ochrony Środowiska I. Referat Ochrony i Kształtowania Środowiska
Kondratiuk Piotr 85 869 6275 Słonimska 1 pok. 1112 Departament Ochrony Środowiska I. Referat Ochrony i Kształtowania Środowiska
Jeżewska Anna - Kierownik Referatu, Zastępca Dyrektora 85 869 6403 Słonimska 1 pok. 1108 Departament Ochrony Środowiska II. Referat Uwarunkowań Środowiskowych
Nienałtowski Łukasz 85 879 7383 Słonimska 1 pok. 1101 Departament Ochrony Środowiska II. Referat Uwarunkowań Środowiskowych
Roszczenko Elżbieta 85 869 6438 Słonimska 1 pok. 1101 Departament Ochrony Środowiska II. Referat Uwarunkowań Środowiskowych
Zajkowska-Grzywa Beata 85 879 7381 Słonimska 1 pok. 1101 Departament Ochrony Środowiska II. Referat Uwarunkowań Środowiskowych
Łukaszewicz Edyta 85 869 6402 Słonimska 1 pok. 1101 Departament Ochrony Środowiska II. Referat Uwarunkowań Środowiskowych
Czubaty Tomasz 85 869 6528 Słonimska 1 pok. 1110 Departament Ochrony Środowiska III. Sam. st. do spraw organizacyjno-kancelaryjnych i ekono.
Sabat Łucja 85 869 6862 Słonimska 1 pok. 1110 Departament Ochrony Środowiska III. Sam. st. do spraw organizacyjno-kancelaryjnych i ekono.
Suchowierska Aneta 85 869 6509 Słonimska 1 pok. 1110 Departament Ochrony Środowiska III. Sam. st. do spraw organizacyjno-kancelaryjnych i ekono.
Sochoń Renata Helena - Dyrektor Departamentu 85 869 6189 Słonimska 1 pok. 1009 Departament Organizacyjny i Nadzoru
Kiczuk Katarzyna - Sekretariat 85 869 6111 Słonimska 1 pok. 301 Departament Organizacyjny i Nadzoru
Markiewicz Monika - Sekretariat 85 869 6111 Słonimska 1 pok. 1008 Departament Organizacyjny i Nadzoru
Kondratowicz Monika - Kierownik Referatu, Zastępca Dyrektora Departamentu 85 869 6394 Słonimska 1 pok. 1000 Departament Organizacyjny i Nadzoru I. Referat Organizacyjny
Polińska Marta 85 869 6377 Słonimska 1 pok. 1001 Departament Organizacyjny i Nadzoru I. Referat Organizacyjny
Rogowska-Śledź Agnieszka 85 869 6239 Słonimska 1 pok. 1001 Departament Organizacyjny i Nadzoru I. Referat Organizacyjny
Korolczuk Jarosław 85 869 6293 Słonimska 1 pok. 1006 Departament Organizacyjny i Nadzoru I. Referat Organizacyjny
Zdanowska Elżbieta - Kierownik Referatu, Zastępca Dyrektora Departamentu 85 869 6064 Słonimska 1 pok. 1007 Departament Organizacyjny i Nadzoru II. Referat Skarg i Kontroli Wewnętrznej
Andrejczyk Marta 85 869 6271 Słonimska 1 pok. 1002 Departament Organizacyjny i Nadzoru II. Referat Skarg i Kontroli Wewnętrznej
Filipowska Edyta 85 869 6273 Słonimska 1 pok. 1002 Departament Organizacyjny i Nadzoru II. Referat Skarg i Kontroli Wewnętrznej
Gosiewska Elżbieta 85 869 6371 Słonimska 1 pok. 1002 Departament Organizacyjny i Nadzoru II. Referat Skarg i Kontroli Wewnętrznej
Gryka Agnieszka - Kierownik Referatu 85 869 6258 Słonimska 1 pok. 25 Departament Organizacyjny i Nadzoru III. Kancelaria Ogólna
Kaliszewicz Irena 85 869 6666 Słonimska 1 Departament Organizacyjny i Nadzoru III. Kancelaria Ogólna
Borowska Agnieszka 85 869 6009 Słonimska 1 pok. 24 Departament Organizacyjny i Nadzoru III. Kancelaria Ogólna
Halicka Ewa 85 869 6263 Słonimska 1 pok. 24 Departament Organizacyjny i Nadzoru III. Kancelaria Ogólna
Janucik Adam 85 869 6424 Słonimska 1 pok. 24 Departament Organizacyjny i Nadzoru III. Kancelaria Ogólna
Kancelarczyk Bartosz 85 869 6921 Słonimska 1 pok. 24 Departament Organizacyjny i Nadzoru III. Kancelaria Ogólna
Krajewska Monika 85 869 6263 Słonimska 1 pok. 24 Departament Organizacyjny i Nadzoru III. Kancelaria Ogólna
Lewandowski Grzegorz 85 869 6214 Słonimska 1 pok. 24 Departament Organizacyjny i Nadzoru III. Kancelaria Ogólna
Remża Andrzej 85 869 6009 Słonimska 1 pok. 24 Departament Organizacyjny i Nadzoru III. Kancelaria Ogólna
Sobocińska Bożena 85 869 6214 Słonimska 1 pok. 24 Departament Organizacyjny i Nadzoru III. Kancelaria Ogólna
Szymanowska Małgorzata 85 869 6009 Słonimska 1 pok. 24 Departament Organizacyjny i Nadzoru III. Kancelaria Ogólna
Wicher Andrzej 85 869 6263 Słonimska 1 pok. 24 Departament Organizacyjny i Nadzoru III. Kancelaria Ogólna
Zielińska-Mróz Małgorzata 85 869 6214 Słonimska 1 pok. 24 Departament Organizacyjny i Nadzoru III. Kancelaria Ogólna
Hryniewicka-Rzędzian Monika 85 869 6299 Słonimska 1 półpiętro Departament Organizacyjny i Nadzoru III. Kancelaria Ogólna
Rogiński Rafał 85 869 6299 Słonimska 1 półpiętro Departament Organizacyjny i Nadzoru III. Kancelaria Ogólna
Łupińska Jadwiga - Odbiór i wysyłka korespondencji 85 869 6299 Słonimska 1 półpiętro Departament Organizacyjny i Nadzoru III. Kancelaria Ogólna
Buko Ewa - Kierownik Referatu 85 869 6821 Składowa 11 Departament Organizacyjny i Nadzoru IV. Archiwum Zakładowe
Buchowski Wojciech 85 879 7244 Składowa 11 Departament Organizacyjny i Nadzoru IV. Archiwum Zakładowe
Gościk Katarzyna 85 869 6823 Składowa 11 Departament Organizacyjny i Nadzoru IV. Archiwum Zakładowe
Hala 85 869 6819 Składowa 11 Departament Organizacyjny i Nadzoru IV. Archiwum Zakładowe
Leszczyńska Anna 85 879 7299 Składowa 11 Departament Organizacyjny i Nadzoru IV. Archiwum Zakładowe
Małaszkiewicz Wojciech 85 879 7303 Składowa 11 Departament Organizacyjny i Nadzoru IV. Archiwum Zakładowe
Niedźwiecka Eliza Ewa 85 869 6822 Składowa 11 Departament Organizacyjny i Nadzoru IV. Archiwum Zakładowe
Niewiński Kamil - Kierownik Referatu 85 869 6152 Słonimska 1 pok. 1004 Departament Organizacyjny i Nadzoru V. Referat Analiz i Wsparcia Zarządzania
Konopka Michał 85 869 6413 Słonimska 1 pok. 1004 Departament Organizacyjny i Nadzoru V. Referat Analiz i Wsparcia Zarządzania
Wiloch Jacek 85 869 6192 Słonimska 1 pok. 1004 Departament Organizacyjny i Nadzoru V. Referat Analiz i Wsparcia Zarządzania
Bandoch Justyna - Kierownik Referatu 85 869 6936 Zamenhofa 5c pok. 9 Departament Organizacyjny i Nadzoru VIII. Ref. ds. Nadzoru nad Stow., Fundacjami i Pomocą Prawną
Iwanicka Anna 85 869 6150 Zamenhofa 5c pok. 2 Departament Organizacyjny i Nadzoru VIII. Ref. ds. Nadzoru nad Stow., Fundacjami i Pomocą Prawną
Olszewska Anna 85 869 6194 Zamenhofa 5c pok. 2 Departament Organizacyjny i Nadzoru VIII. Ref. ds. Nadzoru nad Stow., Fundacjami i Pomocą Prawną
Łozińska Elżbieta 85 869 6010 Zamenhofa 5c pok. 8 Departament Organizacyjny i Nadzoru VIII. Ref. ds. Nadzoru nad Stow., Fundacjami i Pomocą Prawną
Brzozowski Jacek - p.o. Dyrektora Departamentu 85 869 6267 Słonimska 1 pok. 400
Kilińskiego 6
Departament Prezydenta Miasta
Czeremcha Anna Julia - Sekretariat 85 869 6961 Słonimska 1 pok. 401Kilińskiego 6 Departament Prezydenta Miasta
Ćwikowski Tomasz - Kierownik Kancelarii 85 869 6250 Słonimska 1 pok. 1402 Departament Prezydenta Miasta I. Kancelaria Prezydenta Miasta
Gromadzki Dawid 85 869 6863 Słonimska 1 pok. 1411 Departament Prezydenta Miasta I. Kancelaria Prezydenta Miasta
Szerszunowicz Anna 85 869 6863 Słonimska 1 pok. 1411 Departament Prezydenta Miasta I. Kancelaria Prezydenta Miasta
Choińska Milena 85 869 6002 Słonimska 1 pok. 406 Departament Prezydenta Miasta I. Sekretariat
Zawistowska Ewa 85 869 6002 Słonimska 1 pok. 406 Departament Prezydenta Miasta I. Sekretariat
Szekalska Dorota 85 869 6005 Słonimska 1 pok. 506 Departament Prezydenta Miasta II. Sekretariat
Popławska Ewa 85 869 6008 Słonimska 1 pok. 501 Departament Prezydenta Miasta III. Sekretariat
Wilczewski Józef 85 869 6248 Słonimska 1 pok.103 Departament Prezydenta Miasta IV. Sam. Stanowisko Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych
Radziszewska Marta 85 869 6670 Słonimska 1 pok. 508 Departament Prezydenta Miasta IX. Samodzielne stanowisko do spraw zamówień publicznych
Waligóra Kamil - Kierownik Referatu 85 869 6766 Słonimska 1 pok. 401 Departament Prezydenta Miasta VI. Referat Współpracy i Analiz Samorządowych
Piętka Marcin 85 869 6757 Słonimska 1 pok. 503 Departament Prezydenta Miasta VI. Referat Współpracy i Analiz Samorządowych
Wiszniewska Paulina 85 869 6662 Słonimska 1 pok. 508 Departament Prezydenta Miasta VI. Referat Współpracy i Analiz Samorządowych
Romańczuk Anna - p. o. Kierownika Referatu 85 869 6053 Słonimska 1 pok. 504 Departament Prezydenta Miasta VII. Referat Współpracy Międzynarodowej
Stachnik Karolina - Kierownik Referatu 85 869 6251 Kilińskiego 6 Departament Prezydenta Miasta VIII. Referat Organizacji Wydarzeń Publicznych
Dębkowska Sylwia 85 869 6256 Kilińskiego 6 Departament Prezydenta Miasta VIII. Referat Organizacji Wydarzeń Publicznych
Najfeld Sylwia 85 869 6697 Kilińskiego 6 Departament Prezydenta Miasta VIII. Referat Organizacji Wydarzeń Publicznych
Rugień Maciej 85 869 6247 Słonimska 1 pok. 504 Departament Prezydenta Miasta X. Sam. stanowisko do spraw udostępniania nieruchomości w p. ś.
Werda Krzysztof - Dyrektor Departamentu 85 869 6290 Słonimska 1 pok. 306 Departament Rachunkowości
Markiewicz Krystyna - Zastępca Dyrektora 85 869 6920 Słonimska 1 pok. 308 Departament Rachunkowości
Kulikowska Sylwia - Sekretariat 85 869 6215 Słonimska 1 pok. 23 Departament Rachunkowości
Hołownia Małgorzata - Kierownik Referatu 85 869 6184 Słonimska 1 pok. 23 Departament Rachunkowości I. Referat Realizacji Wydatków Budżetowych i Funduszy
Fidziukiewicz Nela - Kasa 85 869 6014 Słonimska 1 pok. 21 Departament Rachunkowości I. Referat Realizacji Wydatków Budżetowych i Funduszy
Czajkowska Karolina 85 869 6857 Słonimska 1 pok. 23 Departament Rachunkowości I. Referat Realizacji Wydatków Budżetowych i Funduszy
Dolińska Monika 85 869 6955 Słonimska 1 pok. 23 Departament Rachunkowości I. Referat Realizacji Wydatków Budżetowych i Funduszy
Gilejko-Pieńczak Elżbieta 85 869 6110 Słonimska 1 pok. 23 Departament Rachunkowości I. Referat Realizacji Wydatków Budżetowych i Funduszy
Jacewicz Marta 85 869 6715 Słonimska 1 pok. 23 Departament Rachunkowości I. Referat Realizacji Wydatków Budżetowych i Funduszy
Krasnodemska-Marciniak Anna 85 869 6188 Słonimska 1 pok. 23 Departament Rachunkowości I. Referat Realizacji Wydatków Budżetowych i Funduszy
Sierzputowska Ewelina 85 879 7541 Słonimska 1 pok. 23 Departament Rachunkowości I. Referat Realizacji Wydatków Budżetowych i Funduszy
Zinczuk Elżbieta 85 869 6212 Słonimska 1 pok. 23 Departament Rachunkowości I. Referat Realizacji Wydatków Budżetowych i Funduszy
Żuk Agnieszka 85 869 6710 Słonimska 1 pok. 23 Departament Rachunkowości I. Referat Realizacji Wydatków Budżetowych i Funduszy
Niemyjska Beata 85 869 6917 Słonimska 1 pok. 302 Departament Rachunkowości I. Referat Realizacji Wydatków Budżetowych i Funduszy
Pawluczuk Marta 85 869 6356 Słonimska 1 pok. 302 Departament Rachunkowości I. Referat Realizacji Wydatków Budżetowych i Funduszy
Sak-Sawoń Emilia 85 869 6056 Słonimska 1 pok. 302 Departament Rachunkowości I. Referat Realizacji Wydatków Budżetowych i Funduszy
Wojtecka Bogusława - Kierownik Referatu 85 869 6052 Słonimska 1 pok. 307 Departament Rachunkowości II. Referat Egzekucji Dochodów Budżetowych
Borowska Grażyna - Kasa 85 869 6543 Branickiego 3/5 pok. 7 Departament Rachunkowości II. Referat Egzekucji Dochodów Budżetowych
Baranowska Magdalena 85 869 6224 Słonimska 1 pok. 303 Departament Rachunkowości II. Referat Egzekucji Dochodów Budżetowych
Bruczko Aneta 85 869 6785 Słonimska 1 pok. 303 Departament Rachunkowości II. Referat Egzekucji Dochodów Budżetowych
Sulewska Aneta Katarzyna 85 869 6224 Słonimska 1 pok. 303 Departament Rachunkowości II. Referat Egzekucji Dochodów Budżetowych
Sewastianiuk Ewa Maria 85 869 6924 Słonimska 1 pok. 304 Departament Rachunkowości II. Referat Egzekucji Dochodów Budżetowych
Szymborski Arkadiusz 85 869 6957 Słonimska 1 pok. 304 Departament Rachunkowości II. Referat Egzekucji Dochodów Budżetowych
Wasilewska Iwona 85 869 6714 Słonimska 1 pok. 304 Departament Rachunkowości II. Referat Egzekucji Dochodów Budżetowych
Andruszkiewicz Magdalena Alicja 85 869 6096 Słonimska 1 pok. 307 Departament Rachunkowości II. Referat Egzekucji Dochodów Budżetowych
Dorf Anna 85 869 6096 Słonimska 1 pok. 307 Departament Rachunkowości II. Referat Egzekucji Dochodów Budżetowych
Stanisławska Iwona 85 869 6096 Słonimska 1 pok. 307 Departament Rachunkowości II. Referat Egzekucji Dochodów Budżetowych
Chrzanowska Renata 85 869 6667 Słonimska 1 pok. 309 Departament Rachunkowości II. Referat Egzekucji Dochodów Budżetowych
Klimaszewska Agnieszka 85 869 6665 Słonimska 1 pok. 309 Departament Rachunkowości II. Referat Egzekucji Dochodów Budżetowych
Kobus Katarzyna 85 879 7282 Słonimska 1 pok. 309 Departament Rachunkowości II. Referat Egzekucji Dochodów Budżetowych
Wnorowski Michał 85 879 7281 Słonimska 1 pok. 309 Departament Rachunkowości II. Referat Egzekucji Dochodów Budżetowych
Lul Iwona 85 869 6708 Słonimska 1 pok. 313 Departament Rachunkowości II. Referat Egzekucji Dochodów Budżetowych
Giełżycka Anna - Kierownik Referatu 85 869 6738 Warszawska 21 pok. 307 Departament Rachunkowości III. Referat Egzekucji Dochodów Niepodatkowych
Pietrzykowska Barbara - Kasa Mandatowa 85 869 6688
85 869 6723
Lipowa 16
Składowa 11 pok. 020
Departament Rachunkowości III. Referat Egzekucji Dochodów Niepodatkowych
Bielonko Elżbieta Romualda 85 879 7391 Warszawska 21 pok. 304 Departament Rachunkowości III. Referat Egzekucji Dochodów Niepodatkowych
Górska Bożena 85 879 7376 Warszawska 21 pok. 304 Departament Rachunkowości III. Referat Egzekucji Dochodów Niepodatkowych
Sasin Iwona 85 879 7389 Warszawska 21 pok. 304 Departament Rachunkowości III. Referat Egzekucji Dochodów Niepodatkowych
Klim Beata Agata 85 879 7374 Warszawska 21 pok. 305 Departament Rachunkowości III. Referat Egzekucji Dochodów Niepodatkowych
Godlewska Ewelina 85 879 7378 Warszawska 21 pok. 306 Departament Rachunkowości III. Referat Egzekucji Dochodów Niepodatkowych
Hrubczyńska Magdalena 85 869 6718 Warszawska 21 pok. 306 Departament Rachunkowości III. Referat Egzekucji Dochodów Niepodatkowych
Koronkiewicz Katarzyna 85 869 6773 Warszawska 21 pok. 306 Departament Rachunkowości III. Referat Egzekucji Dochodów Niepodatkowych
Majewska Mariola Marta 85 869 6701 Warszawska 21 pok. 306 Departament Rachunkowości III. Referat Egzekucji Dochodów Niepodatkowych
Czerwińska Katarzyna 85 879 7373 Warszawska 21 pok. 308 Departament Rachunkowości III. Referat Egzekucji Dochodów Niepodatkowych
Mandrosz Iwona Anna 85 869 6796 Warszawska 21 pok. 308 Departament Rachunkowości III. Referat Egzekucji Dochodów Niepodatkowych
Torebko Agnieszka 85 879 7373 Warszawska 21 pok. 308 Departament Rachunkowości III. Referat Egzekucji Dochodów Niepodatkowych
Piasecka Renata 85 879 7371 Warszawska 21 pok. 309 Departament Rachunkowości III. Referat Egzekucji Dochodów Niepodatkowych
Rogowska Krystyna 85 869 6798 Warszawska 21 pok. 309 Departament Rachunkowości III. Referat Egzekucji Dochodów Niepodatkowych
Krasucka Urszula - Kierownik Referatu 85 869 6219 Słonimska 1 pok. 100 Departament Rachunkowości IV. Referat Obsługi Finansowo- Księgowej Projektów Unijnych
Ciborowska Rozalia Joanna 85 869 6861 Słonimska 1 pok. 101 Departament Rachunkowości IV. Referat Obsługi Finansowo- Księgowej Projektów Unijnych
Piekarska-Tymcio Joanna 85 869 6186 Słonimska 1 pok. 101 Departament Rachunkowości IV. Referat Obsługi Finansowo- Księgowej Projektów Unijnych
Rejent Katarzyna 85 869 6856 Słonimska 1 pok. 101 Departament Rachunkowości IV. Referat Obsługi Finansowo- Księgowej Projektów Unijnych
Borcuch Magdalena - Główny Księgowy Urzędu 85 869 6083 Słonimska 1 pok. 311 Departament Rachunkowości V. Główny Księgowy Urzędu
Iwanowicz Elżbieta - Kierownik Referatu 85 869 6958 Słonimska 1 pok. 305 Departament Rachunkowości VI. Referat Egzekucji Dochodów z Mienia Skarbu Państwa
Gawryluk Magdalena 85 869 6203 Słonimska 1 pok. 305 Departament Rachunkowości VI. Referat Egzekucji Dochodów z Mienia Skarbu Państwa
Lemańska Natalia Daria 85 869 6588 Słonimska 1 pok. 305 Departament Rachunkowości VI. Referat Egzekucji Dochodów z Mienia Skarbu Państwa
Puchacz Alina 85 869 6203 Słonimska 1 pok. 305 Departament Rachunkowości VI. Referat Egzekucji Dochodów z Mienia Skarbu Państwa
Gieńko Ewelina 85 869 6279 Słonimska 1 pok. 306 Departament Rachunkowości VI. Referat Egzekucji Dochodów z Mienia Skarbu Państwa
Łapińska Małgorzata 85 869 6588 Słonimska 1 pok. 306 Departament Rachunkowości VI. Referat Egzekucji Dochodów z Mienia Skarbu Państwa
Roszkowska Iwona - Kierownik Referatu 85 869 6954 Słonimska 1 pok. 310 Departament Rachunkowości VIII. Ref. Ewidencji Mienia Urzędu i Rozliczeń Pod. VAT Miasta
Depczyńska Wioletta Anna 85 869 6899 Słonimska 1 pok. 300 Departament Rachunkowości VIII. Ref. Ewidencji Mienia Urzędu i Rozliczeń Pod. VAT Miasta
Bijak Jolanta 85 869 6381 Słonimska 1 pok. 301 Departament Rachunkowości VIII. Ref. Ewidencji Mienia Urzędu i Rozliczeń Pod. VAT Miasta
Dojlida Kamil August 85 869 6647 Słonimska 1 pok. 301 Departament Rachunkowości VIII. Ref. Ewidencji Mienia Urzędu i Rozliczeń Pod. VAT Miasta
Kierdelewicz Aneta 85 869 6380 Słonimska 1 pok. 301 Departament Rachunkowości VIII. Ref. Ewidencji Mienia Urzędu i Rozliczeń Pod. VAT Miasta
Marchel Anna 85 869 6849 Słonimska 1 pok. 301 Departament Rachunkowości VIII. Ref. Ewidencji Mienia Urzędu i Rozliczeń Pod. VAT Miasta
Stankiewicz Hanna - Dyrektor Departamentu 85 869 6182
85 869 6197
Słonimska 1 pok. 710 Departament Skarbu
Misiewicz Katarzyna - II Zastępca Dyrektora 85 869 6100 Słonimska 1 pok. 708 Departament Skarbu
Piszcz Justyna - I Zastępca Dyrektora 85 869 6927 Słonimska 1 pok. 708 Departament Skarbu
Martyniuk Julita - Sekretariat 85 869 6072 Słonimska 1 pok. 709 Departament Skarbu
Waszkiewicz Marta - Sekretariat 85 869 6072 Słonimska 1 pok. 709 Departament Skarbu
Korolczuk Dariusz - Kierownik Referatu 85 869 6099 Słonimska 1 pok. 700 Departament Skarbu I. Referat Obrotu Nieruchomościami
Janiuk Urszula 85 869 6032 Słonimska 1 pok. 700 Departament Skarbu I. Referat Obrotu Nieruchomościami
Jasłowska Izabella 85 869 6911 Słonimska 1 pok. 701 Departament Skarbu I. Referat Obrotu Nieruchomościami
Mieczkowska Dorota 85 869 6036 Słonimska 1 pok. 701 Departament Skarbu I. Referat Obrotu Nieruchomościami
Gruszczyńska Urszula 85 879 7433 Słonimska 1 pok. 702 Departament Skarbu I. Referat Obrotu Nieruchomościami
Komorowska Edyta 85 869 6911 Słonimska 1 pok. 702 Departament Skarbu I. Referat Obrotu Nieruchomościami
Kostrzeba Agnieszka 85 879 7434 Słonimska 1 pok. 707 Departament Skarbu I. Referat Obrotu Nieruchomościami
Krawczuk Damian 85 869 6078 Słonimska 1 pok. 707 Departament Skarbu I. Referat Obrotu Nieruchomościami
Staszyńska Bogumiła - Kierownik Referatu 85 869 6928 Słonimska 1 pok. 713 Departament Skarbu IX. Referat Uprawnień Właścicielskich
Minczuk-Szczech Halina 85 879 7439 Słonimska 1 pok. 702 Departament Skarbu I. Referat Obrotu Nieruchomościami
Anuszkiewicz-Osiecka Justyna 85 879 7432 Słonimska 1 pok. 604 Departament Skarbu IX. Referat Uprawnień Właścicielskich
Łozowska Monika 85 869 6164 Słonimska 1 pok. 604 Departament Skarbu IX. Referat Uprawnień Właścicielskich
Karczewska Justyna 85 869 6017 Słonimska 1 pok. 712 Departament Skarbu IX. Referat Uprawnień Właścicielskich
Sawczyńska Justyna 85 869 6075 Słonimska 1 pok. 712 Departament Skarbu IX. Referat Uprawnień Właścicielskich
Krahel Marek 85 879 7420 Słonimska 1 pok. 713 Departament Skarbu IX. Referat Uprawnień Właścicielskich
Strzałkowski Radosław 85 869 6945 Słonimska 1 pok. 713 Departament Skarbu IX. Referat Uprawnień Właścicielskich
Dzienis Michał 85 869 6989 Słonimska 1 pok. 714 Departament Skarbu IX. Referat Uprawnień Właścicielskich
Krasuski Piotr Łukasz 85 879 7431 Słonimska 1 pok. 714 Departament Skarbu IX. Referat Uprawnień Właścicielskich
Oleksicka Wiesława 85 879 7458 Słonimska 1 pok. 714 Departament Skarbu IX. Referat Uprawnień Właścicielskich
Krawczenko Monika - Kierownik Referatu 85 869 6077 Słonimska 1 pok. 808 Departament Skarbu VI. Referat Gospodarki Mieniem Skarbu Państwa
Nogajczyk Anna 85 869 6726 Słonimska 1 pok. 808 Departament Skarbu VI. Referat Gospodarki Mieniem Skarbu Państwa
Woźniak Marta 85 869 6320 Słonimska 1 pok. 808 Departament Skarbu VI. Referat Gospodarki Mieniem Skarbu Państwa
Mojsa Marlena 85 869 6155 Słonimska 1 pok. 809 Departament Skarbu VI. Referat Gospodarki Mieniem Skarbu Państwa
Przychodko Paulina 85 879 7624 Słonimska 1 pok. 809 Departament Skarbu VI. Referat Gospodarki Mieniem Skarbu Państwa
Borowska-Beszta Małgorzata 85 869 6155 Słonimska 1 pok. 810 Departament Skarbu VI. Referat Gospodarki Mieniem Skarbu Państwa
Lulewicz Marcin 85 879 7513 Słonimska 1 pok. 810 Departament Skarbu VI. Referat Gospodarki Mieniem Skarbu Państwa
Wyszyńska Sylwia 85 879 7342 Słonimska 1 pok. 810 Departament Skarbu VI. Referat Gospodarki Mieniem Skarbu Państwa
Jakubowski Leszek - Kierownik Referatu 85 869 6230 Słonimska 1 pok. 811 Departament Skarbu VII. Referat Odszkodowań i Naliczeń
Raś-Sajkowska Magdalena 85 869 6013 Słonimska 1 pok. 812 Departament Skarbu VII. Referat Odszkodowań i Naliczeń
Sosnowska Patrycja 85 869 6259 Słonimska 1 pok. 812 Departament Skarbu VII. Referat Odszkodowań i Naliczeń
Łapuć Marta 85 869 6230 Słonimska 1 pok. 812 Departament Skarbu VII. Referat Odszkodowań i Naliczeń
Misiewicz Joanna 85 869 6087 Słonimska 1 pok. 813 Departament Skarbu VII. Referat Odszkodowań i Naliczeń
Czajkowska Wioletta 85 879 7312 Słonimska 1 pok. 814 Departament Skarbu VII. Referat Odszkodowań i Naliczeń
Kłoskowska Małgorzata 85 879 7315 Słonimska 1 pok. 814 Departament Skarbu VII. Referat Odszkodowań i Naliczeń
Sural Anna 85 879 7312 Słonimska 1 pok. 814 Departament Skarbu VII. Referat Odszkodowań i Naliczeń
Cygan Anna - Kierownik Referatu 85 869 6278 Słonimska 1 pok. 800 Departament Skarbu X. Ref. Gosp. Mieniem, Aktual. Opłat i Przekszt. Własnościowych
Kiziewicz Grzegorz 85 869 6079 Słonimska 1 pok. 800 Departament Skarbu X. Ref. Gosp. Mieniem, Aktual. Opłat i Przekszt. Własnościowych
Dziemiańczyk Agnieszka 85 869 6858 Słonimska 1 pok. 801 Departament Skarbu X. Ref. Gosp. Mieniem, Aktual. Opłat i Przekszt. Własnościowych
Dąbrowska Ewelina 85 869 6071 Słonimska 1 pok. 601 Departament Skarbu X. Ref. Gosp. Mieniem, Aktual. Opłat i Przekszt. Własnościowych
Wilczyńska Krystyna 85 869 6918 Słonimska 1 pok. 801 Departament Skarbu X. Ref. Gosp. Mieniem, Aktual. Opłat i Przekszt. Własnościowych
Dakowicz Anna Liliana 85 869 6045 Słonimska 1 pok. 804 Departament Skarbu X. Ref. Gosp. Mieniem, Aktual. Opłat i Przekszt. Własnościowych
Majewska Magdalena Natalia 85 879 7445 Słonimska 1 pok. 804 Departament Skarbu X. Ref. Gosp. Mieniem, Aktual. Opłat i Przekszt. Własnościowych
Wróblewska Paulina 85 879 7146 Słonimska 1 pok. 804 Departament Skarbu X. Ref. Gosp. Mieniem, Aktual. Opłat i Przekszt. Własnościowych
Żuk Irena 85 869 6398 Słonimska 1 pok. 804 Departament Skarbu X. Ref. Gosp. Mieniem, Aktual. Opłat i Przekszt. Własnościowych
Bałdowska Jadwiga 85 869 6051 Słonimska 1 pok. 805 Departament Skarbu X. Ref. Gosp. Mieniem, Aktual. Opłat i Przekszt. Własnościowych
Gryko Jan 85 869 6081 Słonimska 1 pok. 805 Departament Skarbu X. Ref. Gosp. Mieniem, Aktual. Opłat i Przekszt. Własnościowych
Bańkowska Ewa 85 869 6156 Słonimska 1 pok. 806 Departament Skarbu X. Ref. Gosp. Mieniem, Aktual. Opłat i Przekszt. Własnościowych
Gawrysiuk Lucyna 85 869 6114 Słonimska 1 pok. 807 Departament Skarbu X. Ref. Gosp. Mieniem, Aktual. Opłat i Przekszt. Własnościowych
Krajewski Krzysztof 85 869 6159 Słonimska 1 pok. 807 Departament Skarbu X. Ref. Gosp. Mieniem, Aktual. Opłat i Przekszt. Własnościowych
Małachowski Sylwester 85 869 6015 Słonimska 1 pok. 807 Departament Skarbu X. Ref. Gosp. Mieniem, Aktual. Opłat i Przekszt. Własnościowych
Siemieńczuk Agata - Kierownik Referatu 85 879 7441 Słonimska 1 pok. 704 Departament Skarbu XI. Referat Sprzedaży Lokali
Modzelewski Adrian 85 879 7442 Słonimska 1 pok. 705 Departament Skarbu XI. Referat Sprzedaży Lokali
Łazewska Julita 85 869 6074 Słonimska 1 pok. 705 Departament Skarbu XI. Referat Sprzedaży Lokali
Sadowski Krzysztof 85 869 6088 Słonimska 1 pok. 706 Departament Skarbu XI. Referat Sprzedaży Lokali
Syczewski Andrzej 85 869 6225 Słonimska 1 pok. 706 Departament Skarbu XI. Referat Sprzedaży Lokali
Kurluta Adam - Dyrektor Departamentu 85 869 6552 Bema 60/1 pok. 10 Departament Spraw Społecznych
Andrzejewska Marzena - Zastępca Dyrektora 85 869 6553 Bema 60/1 pok. 10 Departament Spraw Społecznych
Wolańska-Sztukiewicz Marta - Kierownik Referatu 85 869 6581 Bema 60/1 pok. 6 Departament Spraw Społecznych I. Referat Profilaktyki i ds. Osób Niepełnosprawnych
Subieta Katarzyna 85 869 6570 Bema 60/1 pok. 1 Departament Spraw Społecznych I. Referat Profilaktyki i ds. Osób Niepełnosprawnych
Niedziołko Agnieszka 85 869 6561 Bema 60/1 pok. 2 Departament Spraw Społecznych I. Referat Profilaktyki i ds. Osób Niepełnosprawnych
Wojtecka Magdalena 85 869 6572 Bema 60/1 pok. 2 Departament Spraw Społecznych I. Referat Profilaktyki i ds. Osób Niepełnosprawnych
Kulikowska Bożena 85 869 6560 Bema 60/1 pok. 3 Departament Spraw Społecznych I. Referat Profilaktyki i ds. Osób Niepełnosprawnych
Maksimiec Katarzyna 85 879 7414 Bema 60/1 pok. 4 Departament Spraw Społecznych I. Referat Profilaktyki i ds. Osób Niepełnosprawnych
Chamienia Agnieszka 85 869 6562 Bema 60/1 pok. 5 Departament Spraw Społecznych I. Referat Profilaktyki i ds. Osób Niepełnosprawnych
Kakareko Joanna 85 869 6565 Bema 60/1 pok. 5 Departament Spraw Społecznych I. Referat Profilaktyki i ds. Osób Niepełnosprawnych
Kolendo Anna 85 869 6556 Bema 60/1 pok. 5 Departament Spraw Społecznych I. Referat Profilaktyki i ds. Osób Niepełnosprawnych
Sokołowska Marta 85 869 6563 Bema 60/1 pok. 7 Departament Spraw Społecznych I. Referat Profilaktyki i ds. Osób Niepełnosprawnych
Kacperczyk Barbara - Kierownik Referatu 85 869 6555 Bema 60/1 pok. 16 Departament Spraw Społecznych II. Referat Spraw Społecznych
Szoka Joanna 85 869 6566 Bema 60/1 pok. 14 Departament Spraw Społecznych II. Referat Spraw Społecznych
Sanik Sandra 85 869 6571 Bema 60/1 pok. 15 Departament Spraw Społecznych II. Referat Spraw Społecznych
Trippner Dorota 85 869 6569 Bema 60/1 pok. 15 Departament Spraw Społecznych II. Referat Spraw Społecznych
Kirejczyk Dorota 85 879 7351 Bema 60/1 pok. 17 Departament Spraw Społecznych II. Referat Spraw Społecznych
Orator Martyna 85 879 7351 Bema 60/1 pok. 17 Departament Spraw Społecznych II. Referat Spraw Społecznych
Dobrowolska-Cylwik Anna 85 869 6573 Bema 60/1 pok. 18 Departament Spraw Społecznych II. Referat Spraw Społecznych
Nazaruk Anna 85 869 6559 Bema 60/1 pok. 18 Departament Spraw Społecznych II. Referat Spraw Społecznych
Waszczeniuk Agnieszka 85 869 6568 Bema 60/1 pok. 19 Departament Spraw Społecznych II. Referat Spraw Społecznych
Nowik Aneta 85 869 6550 Bema 60/1 pok. 10 Departament Spraw Społecznych III. Sam. stan. pracy ds. organizacyjno-kancelaryjnych
Pietryszyk Agata - Przewodnicząca Zespołu 85 869 6682 Waryńskiego 32A pok. 23 Departament Spraw Społecznych ZON. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Keller Artur 85 879 7360 Waryńskiego 32A pok. 17 Departament Spraw Społecznych ZON. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Paruch Magdalena 85 869 6383 Waryńskiego 32A pok. 19 Departament Spraw Społecznych ZON. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Zięba Ewa Marta 85 869 6383 Waryńskiego 32A pok. 19 Departament Spraw Społecznych ZON. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Łukaszewicz Katarzyna 85 879 7364 Waryńskiego 32A pok. 19 Departament Spraw Społecznych ZON. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Bochenko Ewa 85 879 7369 Waryńskiego 32A pok. 20 Departament Spraw Społecznych ZON. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Kossakowska Agnieszka 85 879 7370 Waryńskiego 32A pok. 20 Departament Spraw Społecznych ZON. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Kryścio Kamila 85 869 6681 Waryńskiego 32A pok. 22 Departament Spraw Społecznych ZON. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Radziejowska Lucyna 85 879 7361 Waryńskiego 32A pok. 22 Departament Spraw Społecznych ZON. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Szymańska-Szymczyk Edyta 85 879 7365 Waryńskiego 32A pok. 6 Departament Spraw Społecznych ZON. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Górska Maria 85 879 7362 Waryńskiego 32A pok. 7 Departament Spraw Społecznych ZON. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Kruczkowska Ewa 85 879 7366 Waryńskiego 32A pok. 7 Departament Spraw Społecznych ZON. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Sokołowska Małgorzata 85 879 7363 Waryńskiego 32A pok. 7 Departament Spraw Społecznych ZON. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Buczek Tomasz - Dyrektor Departamentu 85 869 6119 Słonimska 1 pok. 909 Departament Strategii i Rozwoju
Piekarska Małgorzata - Kierownik Biura, Zastępca Dyrektora 85 869 6226 Słonimska 1 pok. 903 Departament Strategii i Rozwoju I. Biuro Obsługi Inwestorów
Doroszkiewicz Martyna 85 869 6119 Słonimska 1 pok. 905 Departament Strategii i Rozwoju I. Biuro Obsługi Inwestorów
Nikiciuk Katarzyna 85 879 7307 Słonimska 1 pok. 905 Departament Strategii i Rozwoju I. Biuro Obsługi Inwestorów
Zarzecka Ewa 85 869 6028 Słonimska 1 pok. 905 Departament Strategii i Rozwoju I. Biuro Obsługi Inwestorów
Mielech Justyna - Kierownik Biura 85 879 7311 Słonimska 1 pok. 904 Departament Strategii i Rozwoju V. Biuro Rozwoju Gospodarczego
Perło Dorota 85 869 6154 Słonimska 1 pok. 903 Departament Strategii i Rozwoju V. Biuro Rozwoju Gospodarczego
Górska Katarzyna 85 879 7304 Słonimska 1 pok. 904 Departament Strategii i Rozwoju V. Biuro Rozwoju Gospodarczego
Jakoniuk Monika 85 869 6040 Słonimska 1 pok. 904 Departament Strategii i Rozwoju V. Biuro Rozwoju Gospodarczego
Nowicka Ewa 85 869 6952 Słonimska 1 pok. 904 Departament Strategii i Rozwoju V. Biuro Rozwoju Gospodarczego
Węcławska Ilona 85 879 7310 Słonimska 1 pok. 905 Departament Strategii i Rozwoju V. Biuro Rozwoju Gospodarczego
Chodkiewicz Henryk 85 879 7305 Słonimska 1 pok. 906A Departament Strategii i Rozwoju V. Biuro Rozwoju Gospodarczego
Rzosińska Agnieszka - Dyrektor Departamentu 85 869 6671 Białówny 11 pok. 205 Departament Urbanistyki
Bierć Wioletta - Sekretariat 85 869 6603 Białówny 11 pok. 201 Departament Urbanistyki
Hołubowska Ewa - Sekretariat 85 869 6608 Białówny 11 pok. 201 Departament Urbanistyki
Cukrowska Elżbieta - Kierownik Referatu 85 869 6669 Białówny 11 pok. 213 Departament Urbanistyki I. Referat Planów Miejscowych
Plewa Magdalena 85 869 6623 Białówny 11 pok. 212 Departament Urbanistyki I. Referat Planów Miejscowych
Bartoszewicz Agnieszka 85 869 6668 Białówny 11 pok. 211 Departament Urbanistyki I. Referat Planów Miejscowych
Kwiatkowska Małgorzata 85 869 6655 Białówny 11 pok. 211 Departament Urbanistyki I. Referat Planów Miejscowych
Przestrzelska-Godlewska Monika 85 869 6617 Białówny 11 pok. 211 Departament Urbanistyki I. Referat Planów Miejscowych
Drożdżal Elżbieta 85 869 6685 Białówny 11 pok. 212 Departament Urbanistyki I. Referat Planów Miejscowych
Grochowska Mirosława 85 869 6658 Białówny 11 pok. 212 Departament Urbanistyki I. Referat Planów Miejscowych
Jurkiewicz Katarzyna 85 869 6657 Białówny 11 pok. 212 Departament Urbanistyki I. Referat Planów Miejscowych
Magnuszewska Anna 85 869 6604 Białówny 11 pok. 212 Departament Urbanistyki I. Referat Planów Miejscowych
Misiewicz Kamila 85 869 6693 Białówny 11 pok. 212 Departament Urbanistyki I. Referat Planów Miejscowych
Bitowski Karol 85 869 6687 Białówny 11 pok. 214 Departament Urbanistyki I. Referat Planów Miejscowych
Klima Emilia 85 869 6683 Białówny 11 pok. 214 Departament Urbanistyki I. Referat Planów Miejscowych
Półtorzycki Adam 85 869 6692 Białówny 11 pok. 214 Departament Urbanistyki I. Referat Planów Miejscowych
Januszkiewicz Hanna 85 869 6637 Białówny 11 pok. 216 Departament Urbanistyki I. Referat Planów Miejscowych
Reut-Jaworowska Katarzyna 85 869 6615 Białówny 11 pok. 216 Departament Urbanistyki I. Referat Planów Miejscowych
Sasinowska Anna 85 869 6672 Białówny 11 pok. 216 Departament Urbanistyki I. Referat Planów Miejscowych
Czarnomysy Krzysztof 85 869 6652 Białówny 11 pok. 217 Departament Urbanistyki I. Referat Planów Miejscowych
Dziełak Andrzej 85 869 6684 Białówny 11 pok. 217 Departament Urbanistyki I. Referat Planów Miejscowych
Ramotowska Marta 85 869 6673 Białówny 11 pok. 217 Departament Urbanistyki I. Referat Planów Miejscowych
Szymanowski Radosław 85 869 6664 Białówny 11 pok. 217 Departament Urbanistyki I. Referat Planów Miejscowych
Lewko Maciej - Kierownik Referatu 85 869 6646 Białówny 11 pok. 220 Departament Urbanistyki IX. Referat Zagospodarowania Przestrzennego – Północ
Nicewicz Zbigniew 85 869 6651 Białówny 11 pok. 207 Departament Urbanistyki IX. Referat Zagospodarowania Przestrzennego – Północ
Siebiesiuk Aleksandra Danuta 85 869 6628 Białówny 11 pok. 207 Departament Urbanistyki IX. Referat Zagospodarowania Przestrzennego – Północ
Szymczewski Paweł 85 869 6630 Białówny 11 pok. 207 Departament Urbanistyki IX. Referat Zagospodarowania Przestrzennego – Północ
Winsław Joanna 85 869 6622 Białówny 11 pok. 218 Departament Urbanistyki IX. Referat Zagospodarowania Przestrzennego – Północ
Dzięgielewska Małgorzata 85 869 6627 Białówny 11 pok. 221 Departament Urbanistyki IX. Referat Zagospodarowania Przestrzennego – Północ
Antonienko Barbara 85 869 6609 Białówny 11 pok. 203 Departament Urbanistyki V. Sam. St. Pr. ds. Org., Prawnych i Rozliczeń Finansowych
Sewastianik Dorota 85 869 6616 Białówny 11 pok. 203 Departament Urbanistyki V. Sam. St. Pr. ds. Org., Prawnych i Rozliczeń Finansowych
Dębowska-Poduch Anna 85 869 6680 Białówny 11 pok. 221 Departament Urbanistyki V. Sam. St. Pr. ds. Org., Prawnych i Rozliczeń Finansowych
Jawor Anna 85 869 6626 Białówny 11 pok. 221 Departament Urbanistyki V. Sam. St. Pr. ds. Org., Prawnych i Rozliczeń Finansowych
Pogorzelska Aneta - Kierownik Zespołu 85 869 6633 Białówny 11 pok. 207A Departament Urbanistyki VII. Zespół Infrastruktury Zagospodarowania Przestrzennego
Bocian Małgorzata 85 879 7181 Białówny 11 pok. 207A Departament Urbanistyki VII. Zespół Infrastruktury Zagospodarowania Przestrzennego
Giesko Julita 85 869 6631 Białówny 11 pok. 207A Departament Urbanistyki VII. Zespół Infrastruktury Zagospodarowania Przestrzennego
Sikora Krzysztof 85 869 6629 Białówny 11 pok. 207A Departament Urbanistyki VII. Zespół Infrastruktury Zagospodarowania Przestrzennego
Ferkaluk Katarzyna - Kierownik Referatu 85 869 6624 Białówny 11 pok. 219 Departament Urbanistyki VIII. Referat Zagospodarowania Przestrzennego – Południe
Bojaryn Barbara 85 869 6648 Białówny 11 pok. 218 Departament Urbanistyki VIII. Referat Zagospodarowania Przestrzennego – Południe
Dąbrowski Tomasz 85 869 6650 Białówny 11 pok. 218 Departament Urbanistyki VIII. Referat Zagospodarowania Przestrzennego – Południe
Kopeć Halina 85 869 6653 Białówny 11 pok. 219 Departament Urbanistyki VIII. Referat Zagospodarowania Przestrzennego – Południe
Dworakowska Małgorzata 85 869 6641 Białówny 11 pok. 223 Departament Urbanistyki VIII. Referat Zagospodarowania Przestrzennego – Południe
Stankiewicz Patrycja 85 869 6625 Białówny 11 pok. 223 Departament Urbanistyki VIII. Referat Zagospodarowania Przestrzennego – Południe
Szerszeń Krystyna 85 869 6639 Białówny 11 pok. 223 Departament Urbanistyki VIII. Referat Zagospodarowania Przestrzennego – Południe
Minasz Marcin - Kierownik Referatu, Zastępca Dyrektora 85 869 6636 Białówny 11 pok. 224 Departament Urbanistyki X. Referat Analiz i Informacji Przestrzennej
Nikolai Maria 85 869 6659 Białówny 11 pok. 208 Departament Urbanistyki X. Referat Analiz i Informacji Przestrzennej
Aleksandrowicz Jolanta 85 869 6642 Białówny 11 pok. 208 Departament Urbanistyki X. Referat Analiz i Informacji Przestrzennej
Chlebowicz Agata 85 869 6619 Białówny 11 pok. 208 Departament Urbanistyki X. Referat Analiz i Informacji Przestrzennej
Lewczuk Agnieszka 85 869 6614 Białówny 11 pok. 208 Departament Urbanistyki X. Referat Analiz i Informacji Przestrzennej
Ciepłucha Radosław 85 869 6678 Białówny 11 pok. 215 Departament Urbanistyki X. Referat Analiz i Informacji Przestrzennej
Czeszczewik Paweł 85 869 6663 Białówny 11 pok. 215 Departament Urbanistyki X. Referat Analiz i Informacji Przestrzennej
Kwiatkowski Michał 85 869 6654 Białówny 11 pok. 215 Departament Urbanistyki X. Referat Analiz i Informacji Przestrzennej
Borys Małgorzata 85 869 6635 Białówny 11 pok. 222 Departament Urbanistyki X. Referat Analiz i Informacji Przestrzennej
Czarnomysy Joanna 85 869 6621 Białówny 11 pok. 227 Departament Urbanistyki X. Referat Analiz i Informacji Przestrzennej
Gólcz Beata 85 869 6611 Białówny 11 pok. 227 Departament Urbanistyki X. Referat Analiz i Informacji Przestrzennej
Masłowska Małgorzata 85 869 6677 Białówny 11 pok. 227 Departament Urbanistyki X. Referat Analiz i Informacji Przestrzennej
Pyłkowska Ewa 85 869 6613 Białówny 11 pok. 227 Departament Urbanistyki X. Referat Analiz i Informacji Przestrzennej
Sawicki Bogumił 85 869 6612 Białówny 11 pok. 227 Departament Urbanistyki X. Referat Analiz i Informacji Przestrzennej
Twarowska Anna 85 869 6645 Białówny 11 pok. 227 Departament Urbanistyki X. Referat Analiz i Informacji Przestrzennej
Zdrodowska Justyna 85 869 6618 Białówny 11 pok. 227 Departament Urbanistyki X. Referat Analiz i Informacji Przestrzennej
Ostaszewski Stanisław 85 869 6610 Białówny 11 pok. 225 Departament Urbanistyki XI. Zespół Estetyki Przestrzeni Publicznej
Pawłowska Aneta 85 869 6660 Białówny 11 pok. 225 Departament Urbanistyki XI. Zespół Estetyki Przestrzeni Publicznej
Mejsak Mieczysław - Kierownik USC 85 869 6435 Branickiego 3/5 pok. 107 Urząd Stanu Cywilnego
Warelis Janusz - Zastępca kierownika USC 85 879 7600
85 732 7804
Kilińskiego 6 Urząd Stanu Cywilnego
Grzybowska Dominika 85 869 6252 Kilińskiego 6 Urząd Stanu Cywilnego I. Stanowisko ds. małżeństw
Korenkiewicz Urszula 85 869 6252 Kilińskiego 6 Urząd Stanu Cywilnego I. Stanowisko ds. małżeństw
Zimnoch Joanna 85 869 6252 Kilińskiego 6 Urząd Stanu Cywilnego I. Stanowisko ds. małżeństw
Snarska Anna - Kierownik Referatu 85 869 6468 Branickiego 3/5 pok. 106 Urząd Stanu Cywilnego II. Referat ds. Urodzeń
Czarniecka Ewa Jolanta 85 869 6468 Branickiego 3/5 pok. 106 Urząd Stanu Cywilnego II. Referat ds. Urodzeń
Huryn Agnieszka 85 869 6468 Branickiego 3/5 pok. 106 Urząd Stanu Cywilnego II. Referat ds. Urodzeń
Łępicka Monika 85 869 6488 Branickiego 3/5 pok. 106 Urząd Stanu Cywilnego II. Referat ds. Urodzeń
Toczydłowska Aneta - Kierownik Referatu, Zastępca Kierownika USC 85 869 6467 Branickiego 3/5 pok. 11 Urząd Stanu Cywilnego III. Referat ds. Administracyjno-Kancelaryjnych
Fitas Eliza 85 869 6466 Branickiego 3/5 pok. 108 Urząd Stanu Cywilnego III. Referat ds. Administracyjno-Kancelaryjnych
Jarończyk Bożena 85 869 6466 Branickiego 3/5 pok. 108 Urząd Stanu Cywilnego III. Referat ds. Administracyjno-Kancelaryjnych
Zajkowska Anna 85 869 6456 Branickiego 3/5 pok. 12 Urząd Stanu Cywilnego III. Referat ds. Administracyjno-Kancelaryjnych
Kierman Agnieszka - Kierownik Referatu, Zastępca Kierownika USC 85 869 6401 Branickiego 3/5 pok.103 Urząd Stanu Cywilnego IV. Referat ds. Archiwum USC
Firańczyk Krzysztof 85 879 7516
85 869 6240
85 869 6469
85 869 6470
85 869 6471
Branickiego 3/5 pok. 102
103
104
Urząd Stanu Cywilnego IV. Referat ds. Archiwum USC
Gołaszewska Marta 85 879 7516
85 869 6240
85 869 6469
85 869 6470
85 869 6471
Branickiego 3/5 pok. 102
103
104
Urząd Stanu Cywilnego IV. Referat ds. Archiwum USC
Romatowska Danuta 85 879 7516
85 869 6240
85 869 6469
85 869 6470
85 869 6471
Branickiego 3/5 pok. 102
103
104
Urząd Stanu Cywilnego IV. Referat ds. Archiwum USC
Oleksza Marta 85 879 7516
85 869 6240
85 869 6469
85 869 6470
85 869 6471
Branickiego 3/5 pok. 102
103
104
Urząd Stanu Cywilnego IV. Referat ds. Archiwum USC
Toczydłowska Ewelina 85 879 7516
85 869 6240
85 869 6469
85 869 6470
85 869 6471
Branickiego 3/5 pok. 102
103
104
Urząd Stanu Cywilnego IV. Referat ds. Archiwum USC
Wieczorek Urszula 85 879 7516
85 869 6240
85 869 6469
85 869 6470
85 869 6471
Branickiego 3/5 pok. 102
103
104
Urząd Stanu Cywilnego IV. Referat ds. Archiwum USC
Łasek Agnieszka 85 879 7516
85 869 6240
85 869 6469
85 869 6470
85 869 6471
Branickiego 3/5 pok. 102
103
104
Urząd Stanu Cywilnego IV. Referat ds. Archiwum USC
Gilewska Małgorzata 85 879 7235 Branickiego 3/5 pok.101 Urząd Stanu Cywilnego V. Stanowisko ds. zgonów
Żukowski Marcin 85 869 6472 Branickiego 3/5 pok.101 Urząd Stanu Cywilnego V. Stanowisko ds. zgonów
Prokop Bogusław - Dyrektor Zarządu 85 869 6990 Składowa 11 pok. 108 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej
Wysocka Dorota - Sekretariat 85 869 6980 Składowa 11 pok. 108 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej
Murawska Iwona Elżbieta - Kierownik Referatu, Zastępca Dyrektora 85 869 6986 Składowa 11 pok. 107 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej I. Referat Organizacji Transportu i Finansów
Den Jolanta 85 879 7294 Składowa 11 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej I. Referat Organizacji Transportu i Finansów
Ledachowicz Beata 85 879 7252 Składowa 11 pok. 107 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej I. Referat Organizacji Transportu i Finansów
Rapczewska Beata 85 879 7256 Składowa 11 pok. 107 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej I. Referat Organizacji Transportu i Finansów
Iwaniuk Anna 85 879 7406 Składowa 11 pok. 4 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej I. Referat Organizacji Transportu i Finansów
Boguszewski Waldemar - Kierownik Referatu 85 869 6982 Składowa 11 pok. 103 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej II. Referat Nadzoru Przewozów i Infrastruktury Przystankowej
Dubis Adam 85 879 7401 Składowa 11 pok. 102 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej II. Referat Nadzoru Przewozów i Infrastruktury Przystankowej
Kleszczewski Jerzy 85 869 6992 Składowa 11 pok. 102 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej II. Referat Nadzoru Przewozów i Infrastruktury Przystankowej
Borowski Kamil 85 869 6983 Składowa 11 pok. 104 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej II. Referat Nadzoru Przewozów i Infrastruktury Przystankowej
Rogowicki Krzysztof 85 869 6733 Składowa 11 pok. 104 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej II. Referat Nadzoru Przewozów i Infrastruktury Przystankowej
Wróbel Stanisław 85 879 7251 Składowa 11 pok. 104 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej II. Referat Nadzoru Przewozów i Infrastruktury Przystankowej
Bykowska-Wiślak Elżbieta 85 879 7254 Składowa 11 pok. 105 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej II. Referat Nadzoru Przewozów i Infrastruktury Przystankowej
Samsonowicz Robert 85 879 7253 Składowa 11 pok. 105 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej II. Referat Nadzoru Przewozów i Infrastruktury Przystankowej
Kowalewski Przemysław - Kierownik Referatu 85 869 6988 Składowa 11 pok.105 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej III. Referat Obsługi Pasażera i Techniki
Koleśnik Łukasz 85 869 6690 Lipowa 16 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej III. Referat Obsługi Pasażera i Techniki
Rutkowska Ewelina 85 869 6690 Lipowa 16 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej III. Referat Obsługi Pasażera i Techniki
Tur Paweł 85 869 6690 Lipowa 16 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej III. Referat Obsługi Pasażera i Techniki
Turłaj Kamila 85 869 6690 Lipowa 16 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej III. Referat Obsługi Pasażera i Techniki
Mitros Joanna 85 869 6987 Składowa 11 pok. 106 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej III. Referat Obsługi Pasażera i Techniki
Zalewska Monika 85 879 7255 Składowa 11 pok. 106 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej III. Referat Obsługi Pasażera i Techniki
Choińska Monika 85 879 7393 Składowa 11 pok. 16 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej III. Referat Obsługi Pasażera i Techniki
Gąsiewska Edyta 85 879 7295 Składowa 11 pok. 16 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej III. Referat Obsługi Pasażera i Techniki
Mlenko Gabriela Magda 85 869 6747 Składowa 11 pok. 16 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej III. Referat Obsługi Pasażera i Techniki
Lasota Andrzej - Kierownik Referatu 85 869 6984 Składowa 11 pok. 2 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej IV. Referat Kontroli Biletowej
Wszeborowska Anna 85 879 7300 Składowa 11 pok. 2 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej IV. Referat Kontroli Biletowej
Matowicki Jan - Kierownik Referatu 85 869 6985 Składowa 11 pok. 7 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej V. Referat Przewozu Osób Niepełnosprawnych
Bruczko Mikołaj 85 879 7396 Składowa 11 pok. 7 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej V. Referat Przewozu Osób Niepełnosprawnych
Wrotnowski Paweł - Kierownik referatu, Zastępca Dyrektora 85 869 6722 Składowa 11 pok. 8 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej VII. Ref. Windykacji Należności Przewozowych i Opłat Dodatkowych
Ignatowicz Jolanta 85 879 7301 Składowa 11 pok. 18 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej VII. Ref. Windykacji Należności Przewozowych i Opłat Dodatkowych
Kruszewska Urszula 85 879 7336 Składowa 11 pok. 18 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej VII. Ref. Windykacji Należności Przewozowych i Opłat Dodatkowych
Tałałaj Krzysztof 85 869 6799 Składowa 11 pok. 18 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej VII. Ref. Windykacji Należności Przewozowych i Opłat Dodatkowych
Arciszewska Anna 85 879 7335 Składowa 11 pok. 19 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej VII. Ref. Windykacji Należności Przewozowych i Opłat Dodatkowych
Jakimiec Katarzyna 85 869 6994 Składowa 11 pok. 19 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej VII. Ref. Windykacji Należności Przewozowych i Opłat Dodatkowych
Gotówko Agnieszka 85 879 7408 Składowa 11 pok. 3 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej VII. Ref. Windykacji Należności Przewozowych i Opłat Dodatkowych
Nalewajko Dorota 85 879 7413 Składowa 11 pok. 3 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej VII. Ref. Windykacji Należności Przewozowych i Opłat Dodatkowych
Rećko Aneta 85 869 6839 Składowa 11 pok. 3 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej VII. Ref. Windykacji Należności Przewozowych i Opłat Dodatkowych
Wojtasik Emilia 85 869 6712 Składowa 11 pok. 8 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej VII. Ref. Windykacji Należności Przewozowych i Opłat Dodatkowych
Zawłocka Barbara 85 869 6996 Składowa 11 pok. 8 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej VII. Ref. Windykacji Należności Przewozowych i Opłat Dodatkowych
Dubowska Marzenna - Dyrektor Departamentu 85 869 6702 Składowa 11 pok. 205/2 Zarząd Dróg Miejskich
Sosna Iwona - I Zastępca Dyrektora 85 869 6939 Składowa 11 pok. 205/1 Zarząd Dróg Miejskich
Gołębiewska Anna 85 869 6700 Składowa 11 pok. 205 Zarząd Dróg Miejskich I. Samodzielne Stanowiska Pracy ds. Kancelaryjnych
Piechowska Marta 85 869 6937 Składowa 11 pok. 214 Zarząd Dróg Miejskich I. Samodzielne Stanowiska Pracy ds. Kancelaryjnych
Tomasiewicz Małgorzata 85 869 6937 Składowa 11 pok. 205 Zarząd Dróg Miejskich I. Samodzielne Stanowiska Pracy ds. Kancelaryjnych
Turosieński Krzysztof - Kierownik Referatu 85 869 6850 Składowa 11 pok. 220 Zarząd Dróg Miejskich II. Referat Rozwoju i Inżynierii Ruchu
Babińska Jolanta 85 869 6734 Składowa 11 pok. 213 Zarząd Dróg Miejskich II. Referat Rozwoju i Inżynierii Ruchu
Antosiuk Piotr 85 879 7265 Składowa 11 pok. 218 Zarząd Dróg Miejskich II. Referat Rozwoju i Inżynierii Ruchu
Kalejnik Jan 85 869 6730 Składowa 11 pok. 218 Zarząd Dróg Miejskich II. Referat Rozwoju i Inżynierii Ruchu
Kretowicz Emilia Julita 85 869 6736 Składowa 11 pok. 218 Zarząd Dróg Miejskich II. Referat Rozwoju i Inżynierii Ruchu
Wróbel Łukasz 85 879 7263 Składowa 11 pok. 218 Zarząd Dróg Miejskich II. Referat Rozwoju i Inżynierii Ruchu
Sieczkowski Mariusz - Kierownik Referatu 85 869 6717 Składowa 11 pok. 210 Zarząd Dróg Miejskich III. Referat Budowy Dróg Lokalnych
Karpińska Karolina 85 879 7339 Składowa 11 pok. 205/4 Zarząd Dróg Miejskich III. Referat Budowy Dróg Lokalnych
Siemieniuk Monika 85 879 6811 Składowa 11 pok. 205/4 Zarząd Dróg Miejskich III. Referat Budowy Dróg Lokalnych
Kulesza Edyta 85 869 6092 Składowa 11 pok. 214 Zarząd Dróg Miejskich III. Referat Budowy Dróg Lokalnych
Biernacka Elżbieta 85 869 6842 Składowa 11 pok. 216 Zarząd Dróg Miejskich III. Referat Budowy Dróg Lokalnych
Jacewicz Adam 85 879 7275 Składowa 11 pok. 216 Zarząd Dróg Miejskich III. Referat Budowy Dróg Lokalnych
Zalewska Magdalena 85 869 6765 Składowa 11 pok. 223 Zarząd Dróg Miejskich III. Referat Budowy Dróg Lokalnych
Osipiuk Grzegorz - p.o. Kierownika Referatu 85 869 6728 Składowa 11 pok. 210 Zarząd Dróg Miejskich IV. Referat Utrzymania Dróg
Klepadło Karolina 85 869 6707 Składowa 11 pok. 208 Zarząd Dróg Miejskich IV. Referat Utrzymania Dróg
Perkowski Artur 85 879 7212 Składowa 11 pok. 208 Zarząd Dróg Miejskich IV. Referat Utrzymania Dróg
Sikora Sławomir 85 879 7214 Składowa 11 pok. 208 Zarząd Dróg Miejskich IV. Referat Utrzymania Dróg
Dyna-Zacharzewska Ewa 85 869 6727 Składowa 11 pok. 209 Zarząd Dróg Miejskich IV. Referat Utrzymania Dróg
Karasowska Agata 85 879 7218 Składowa 11 pok. 209 Zarząd Dróg Miejskich IV. Referat Utrzymania Dróg
Olędzka Beata 85 879 6727 Składowa 11 pok. 209 Zarząd Dróg Miejskich IV. Referat Utrzymania Dróg
Ruła Patrycja 85 879 7269 Składowa 11 pok. 222 Zarząd Dróg Miejskich IV. Referat Utrzymania Dróg
Białous Dorota 85 879 7267 Składowa 11 pok. 222 Zarząd Dróg Miejskich IV. Referat Utrzymania Dróg
Kalinowska Anna 85 869 6997 Składowa 11 pok. 222 Zarząd Dróg Miejskich IV. Referat Utrzymania Dróg
Gieleżyńska Beata - Kierownik Referatu, II Zastępca Dyrektora 85 869 6245 Składowa 11 pok. 205 Zarząd Dróg Miejskich IX. Referat Inwestycji Finansowanych ze Środków Unijnych
Maciejuk Agnieszka 85 869 6112 Składowa 11 pok. 112 Zarząd Dróg Miejskich IX. Referat Inwestycji Finansowanych ze Środków Unijnych
Sitkiewicz Danuta 85 879 7228 Składowa 11 pok. 112 Zarząd Dróg Miejskich IX. Referat Inwestycji Finansowanych ze Środków Unijnych
Trochimowicz Justyna 85 869 6812 Składowa 11 pok. 112 Zarząd Dróg Miejskich IX. Referat Inwestycji Finansowanych ze Środków Unijnych
Cimoszko Aneta 85 879 7230 Składowa 11 pok. 112B Zarząd Dróg Miejskich IX. Referat Inwestycji Finansowanych ze Środków Unijnych
Rozkładaj Elżbieta 85 869 6178 Składowa 11 pok. 112B Zarząd Dróg Miejskich IX. Referat Inwestycji Finansowanych ze Środków Unijnych
Konopka Anna - Kierownik Referatu 85 869 6725 Składowa 11 pok. 123 Zarząd Dróg Miejskich V. Referat Zajęcia Pasa Drogowego
Paruk Wiesław 85 869 6706 Składowa 11 pok. 121C Zarząd Dróg Miejskich V. Referat Zajęcia Pasa Drogowego
Remża Joanna 85 869 6772 Składowa 11 pok. 121C Zarząd Dróg Miejskich V. Referat Zajęcia Pasa Drogowego
Więcko Tomasz 85 879 7411 Składowa 11 pok. 121C Zarząd Dróg Miejskich V. Referat Zajęcia Pasa Drogowego
Wiosek Paulina 85 879 7402 Składowa 11 pok. 122 Zarząd Dróg Miejskich V. Referat Zajęcia Pasa Drogowego
Żywno Anna 85 879 7402 Składowa 11 pok. 122 Zarząd Dróg Miejskich V. Referat Zajęcia Pasa Drogowego
Zawisza Anna 85 869 6724 Składowa 11 pok. 123 Zarząd Dróg Miejskich V. Referat Zajęcia Pasa Drogowego
Piechowska-Marciniak Grażyna 85 879 7394 Składowa 11 pok. 124 Zarząd Dróg Miejskich V. Referat Zajęcia Pasa Drogowego
Zambrzycka Paulina 85 869 6841 Składowa 11 pok. 124 Zarząd Dróg Miejskich V. Referat Zajęcia Pasa Drogowego
Grabarek Marcin 85 879 7274 Składowa 11 pok. 215 Zarząd Dróg Miejskich VI. Samodzielne stanowisko ds. Obiektów Inżynierskich
Bołtruczyk Zbigniew 85 879 7345 Składowa 11 pok. 215 Zarząd Dróg Miejskich VI. Samodzielne stanowisko ds. Obiektów Inżynierskich
Dziejma Zbigniew - Kierownik Referatu 85 869 6751 Składowa 11 pok. 203 Zarząd Dróg Miejskich VII. Referat Zarządzania Ruchem
Anszczak-Pycz Magdalena 85 869 6777 Składowa 11 pok. 203 Zarząd Dróg Miejskich VII. Referat Zarządzania Ruchem
Cylko Dorota 85 869 6777 Składowa 11 pok. 203 Zarząd Dróg Miejskich VII. Referat Zarządzania Ruchem
Drużba Mateusz 85 869 6777 Składowa 11 pok. 203 Zarząd Dróg Miejskich VII. Referat Zarządzania Ruchem
Zalewski Marek 85 869 6777 Składowa 11 pok. 203 Zarząd Dróg Miejskich VII. Referat Zarządzania Ruchem
Borawski Hubert 85 879 7268 Składowa 11 pok. 219 Zarząd Dróg Miejskich VII. Referat Zarządzania Ruchem
Sutuła Wojciech 85 869 6741 Składowa 11 pok. 219 Zarząd Dróg Miejskich VII. Referat Zarządzania Ruchem
Garczyńska Iwona - Kierownik Referatu 85 869 6062 Składowa 11 pok. 112A Zarząd Dróg Miejskich VIII. Referat Planowania i Rozliczeń
Grącka Izabela 85 879 7231 Składowa 11 pok. 110 Zarząd Dróg Miejskich VIII. Referat Planowania i Rozliczeń
Malinowska Beata 85 869 6732 Składowa 11 pok. 110 Zarząd Dróg Miejskich VIII. Referat Planowania i Rozliczeń
Olszańska Beata 85 879 7234 Składowa 11 pok. 110 Zarząd Dróg Miejskich VIII. Referat Planowania i Rozliczeń
Matel Łukasz 85 879 7540 Składowa 11 pok. 111 Zarząd Dróg Miejskich VIII. Referat Planowania i Rozliczeń
Miklaszewicz Alina 85 869 6027 Składowa 11 pok. 111 Zarząd Dróg Miejskich VIII. Referat Planowania i Rozliczeń
Płonowska Justyna 85 879 7233 Składowa 11 pok. 111 Zarząd Dróg Miejskich VIII. Referat Planowania i Rozliczeń
Kowalski Patryk Maciej - p. o. Kierownika Referatu 85 869 6711 Składowa 11 pok. 220 Zarząd Dróg Miejskich X. Referat Budowy Dróg Układu Podstawowego
Bielawiec Joanna 85 879 7213 Składowa 11 pok. 207 Zarząd Dróg Miejskich X. Referat Budowy Dróg Układu Podstawowego
Hodun Anna 85 869 6029 Składowa 11 pok. 207 Zarząd Dróg Miejskich X. Referat Budowy Dróg Układu Podstawowego
Popławska Justyna 85 869 6737 Składowa 11 pok. 215 Zarząd Dróg Miejskich X. Referat Budowy Dróg Układu Podstawowego
Konopko-Pęza Wioletta 85 869 6037 Składowa 11 pok. 217 Zarząd Dróg Miejskich X. Referat Budowy Dróg Układu Podstawowego
Stanisławska Urszula 85 879 7507 Składowa 11 pok. 217 Zarząd Dróg Miejskich X. Referat Budowy Dróg Układu Podstawowego
Krystosiak Katarzyna 85 879 7266 Składowa 11 pok. 221 Zarząd Dróg Miejskich X. Referat Budowy Dróg Układu Podstawowego
Zimnoch Joanna 85 869 6207 Składowa 11 pok. 221 Zarząd Dróg Miejskich X. Referat Budowy Dróg Układu Podstawowego
Turosieńska Anna 85 869 6743 Składowa 11 pok. 215 Zarząd Dróg Miejskich XI. Samodzielne stanowisko ds. Ewidencji Dróg
Sołtyszewska Agnieszka 85 869 6978 Składowa 11 pok. 218A Zarząd Dróg Miejskich XII. Samodzielne stanowisko ds. prawnych
Dryl Robert 85 879 7337 Składowa 11 pok. 205/4 Zarząd Dróg Miejskich XIII. Sam. wieloosobowe stanowiska ds. Nadzoru Inwestorskiego
Piekarski Mariusz 85 879 7338 Składowa 11 pok. 205/4 Zarząd Dróg Miejskich XIII. Sam. wieloosobowe stanowiska ds. Nadzoru Inwestorskiego
Rudzki Włodzimierz 85 879 7340 Składowa 11 pok. 205/4 Zarząd Dróg Miejskich XIII. Sam. wieloosobowe stanowiska ds. Nadzoru Inwestorskiego
Zabłocki Wojciech 85 879 7264 Składowa 11 pok. 214 Zarząd Dróg Miejskich XIII. Sam. wieloosobowe stanowiska ds. Nadzoru Inwestorskiego
Bołtryk Emilian Łukasz 85 869 6768 Składowa 11 pok. 219 Zarząd Dróg Miejskich XIII. Sam. wieloosobowe stanowiska ds. Nadzoru Inwestorskiego
Kamieński Jerzy 85 869 6767 Składowa 11 pok. 219 Zarząd Dróg Miejskich XIII. Sam. wieloosobowe stanowiska ds. Nadzoru Inwestorskiego
Prokopiuk Marek 85 879 7262 Składowa 11 pok. 219 Zarząd Dróg Miejskich XIII. Sam. wieloosobowe stanowiska ds. Nadzoru Inwestorskiego
Moczydłowska Dorota 85 879 7229 Składowa 11 pok. 223 Zarząd Dróg Miejskich XIII. Sam. wieloosobowe stanowiska ds. Nadzoru Inwestorskiego
Kolenda Krzysztof – Komendant 85 869 6749 Składowa 11 pok. 305 Straż Miejska
Lewocki Jarosław – Z-ca Kom. ds. Prewencji 85 869 6831 Składowa 11 pok. 303 Straż Miejska
Starczak Anna – Sekretariat 85 869 6750
85 869 6837
Składowa 11 pok. 304 Straż Miejska
Sztukowski Daniel – Główny Księgowy 85 869 6830 Składowa 11 pok. 306 Straż Miejska
Zajkowski Mariusz 85 869 6752 Składowa 11 pok. 307 Straż Miejska Inspektor Ochrony Danych
Dyżurny Posterunku 85 742 33 00 Nowy Świat 4 Straż Miejska Oddział Śródmieście
Pokój strażników 85 663 32 29 Nowy Świat 4 Straż Miejska Oddział Śródmieście
Zawadzki Wiesław – Naczelnik Oddziału 85 742 33 03 Nowy Świat 4 Straż Miejska Oddział Śródmieście
Szerenos–Pawilcz Joanna – Rzecznik Straży Miejskiej 85 869 6832 Składowa 11 pok. 312 Straż Miejska Referat ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej
Gesinowski Jarosław 85 869 6827 Składowa 11 pok. 325 Straż Miejska Referat ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej
Kozioł Agnieszka 85 869 6827 Składowa 11 pok. 325 Straż Miejska Referat ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej
Rybnik Marta 85 869 6827 Składowa 11 pok. 325 Straż Miejska Referat ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej
Siemieniuk Dorota 85 869 6830 Składowa 11 pok. 306 Straż Miejska Sekcja Księgowości i Płac
Malec Urszula 85 869 6752 Składowa 11 pok. 307 Straż Miejska Sekcja Księgowości i Płac
Wnorowski Ryszard – Naczelnik Wydziału 85 869 6755 Składowa 11 pok. 309 Straż Miejska Wydział Administracyjno-Logistyczny
Kulesza Michał 85 869 6833 Składowa 11 pok. 313 Straż Miejska Wydział Administracyjno-Logistyczny, Referat Administracyjno–Techniczny
Wasyluk Jan 85 869 6833 Składowa 11 pok. 313 Straż Miejska Wydział Administracyjno-Logistyczny, Referat Administracyjno–Techniczny
Flis–Bailey Ilona – Kierownik Referatu 85 869 6729 Składowa 11 pok. 314 Straż Miejska Wydział Administracyjno-Logistyczny, Referat Administracyjno–Techniczny
Kierdelewicz Bożena 85 869 6779 Składowa 11 pok. 315 Straż Miejska Wydział Administracyjno-Logistyczny, Referat Administracyjno–Techniczny
Urynowicz Mirosław 85 869 6779 Składowa 11 pok. 315 Straż Miejska Wydział Administracyjno-Logistyczny, Referat Administracyjno–Techniczny
Sacharuk Ewa – Kierownik Referatu 85 869 6753 Składowa 11 pok. 310 Straż Miejska Wydział Administracyjno-Logistyczny, Referat Organizacji, Kadr i Szkoleń
Stasiukiewicz Karolina 85 869 6753 Składowa 11 pok. 310 Straż Miejska Wydział Administracyjno-Logistyczny, Referat Organizacji, Kadr i Szkoleń
Dyżurka 986 85 869 6800 Składowa 11 Straż Miejska Wydział Dyżurnych i Monitoringu
Tuchliński Jan – Naczelnik Wydziału 85 869 6746 Składowa 11 pok. 301 Straż Miejska Wydział Dyżurnych i Monitoringu
Zaleska Wioleta – Kierownik Referatu 85 670 21 19 Bema 4 Straż Miejska Wydział Dyżurnych i Monitoringu, Referat Monitoringu Wizyjnego
Karpowicz Cezary – Kierownik Referatu 85 661 05 42 Barszczańska 2 Straż Miejska Wydział Dzielnicowych, Referat Południe
Referat Południe 85 661 05 43 Barszczańska 2 Straż Miejska Wydział Dzielnicowych, Referat Południe
Filipiuk Maciej – Z-ca Kierownika Referatu 85 733 38 88 Pietkuna 1 Straż Miejska Wydział Dzielnicowych, Referat Północ
Referat Północ 85 733 38 88 Pietkuna 1 Straż Miejska Wydział Dzielnicowych, Referat Północ
Posterunek Kilińskiego 85 869 6253 Kilińskiego 6 Straż Miejska Wydział Prewencji
Kuczyński Leszek – Naczelnik Wydziału 85 869 6748 Składowa 11 pok. 308 Straż Miejska Wydział Prewencji
Posterunek Słonimska Słonimska 1 Straż Miejska Wydział Prewencji
Torka Marcin – Kierownik Referatu 85 869 6769 Składowa 11 pok. 322 Straż Miejska Wydział Prewencji, Referat Patrolowo – Interwencyjny
Kulesza Krzysztof – Kierownik Referatu 85 869 6740 Składowa 11 pok. 323 Straż Miejska Wydział Prewencji, Referat Patrolowo – Interwencyjny
Sekcja Ruchu Drogowego 85 869 6760 Składowa 11 pok. 319 Straż Miejska Wydział Prewencji, Referat Specjalistyczny
Sekcja Ekologiczna 85 869 6754 Składowa 11 pok. 321 Straż Miejska Wydział Prewencji, Referat Specjalistyczny
Wawrzyniak Krzysztof – Kierownik Referatu 85 869 6769 Składowa 11 pok. 322 Straż Miejska Wydział Prewencji, Referat Specjalistyczny
Sekcja Przewodników Psów 85 869 6808 Składowa 11 pok. 324 Straż Miejska Wydział Prewencji, Referat Specjalistyczny
Referat ds. Wykroczeń 85 869 6783 Składowa 11 pok. 316 Straż Miejska Wydział Prewencji, Referat ds. Wykroczeń
Referat ds. Wykroczeń 85 869 6829 Składowa 11 pok. 317 Straż Miejska Wydział Prewencji, Referat ds. Wykroczeń
Referat ds. Wykroczeń 85 869 6778 Składowa 11 pok. 318 Straż Miejska Wydział Prewencji, Referat ds. Wykroczeń
Przymierski Janusz – Kierownik Referatu 85 869 6828 Składowa 11 pok. 318A Straż Miejska Wydział Prewencji, Referat ds. Wykroczeń
Radziszewski Waldemar – p.o. Kierownika Zespołu 85 869 6761 Składowa 11 pok. 302 Straż Miejska Zespół ds. Skarg i Wniosków
Sadowski Mirosław 85 869 6761 Składowa 11 pok. 302 Straż Miejska Zespół ds. Skarg i Wniosków
Dworakowska Grażyna - Dyrektor 85 746 13 12 Legionowa 5 Inne instytucje Białostocki Ośrodek Kultury
Pływalnia nr 2 85 742 17 08 Mazowiecka 37 c Inne instytucje Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
Pływalnia nr 3 85 662 87 03 Stroma 1 Inne instytucje Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
Hotel MOSiR 85 749 62 00 Wołodyjowskiego 5 Inne instytucje Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
Orpik Paweł – Dyrektor 85 665 28 70 Włókiennicza 4 Inne instytucje Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
Pływalnia nr 1 85 652 69 87 Włókiennicza 4 Inne instytucje Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
Malinowski Jacek – Dyrektor 85 742 50 31 Kalinowskiego 1 Inne instytucje Białostocki Teatr Lalek
Sokołowski Adam – Kierownik 85 675 09 12 Wysockiego 63 Inne instytucje Cmentarz Miejski
Bokłago Wojciech – Dyrektor 85 741 65 17 Kilińskiego 13 Inne instytucje Dom Kultury „Śródmieście”
Jocz Wojciech – Dyrektor 85 743 35 75 Baranowicka 203 Inne instytucje Dom Pomocy Społecznej
Kossakowski Karol – Dyrektor 85 742 22 73 Świerkowa 9 Inne instytucje Dom Pomocy Społecznej
Legus Anna – Dyrektor 85 675 03 87 Nowogródzka 5/1 Inne instytucje Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Szczygieł–Rogowska Jolanta – Dyrektor 85 651 76 70 Waryńskiego 24a Inne instytucje Galeria im. Sleńdzińskich
Szewczyk Monika – Dyrektor 85 742 03 53 Mickiewicza 2 Inne instytucje Galeria „Arsenał”
Ciesnowski Edward – Dyrektor 85 743 39 98 Zaściańska 84 Inne instytucje Izba Wytrzeźwień
Zajkowski Cezary – Prezes 85 742 11 52 Składowa 7 Inne instytucje KPK Sp. z o.o.
Ciszewski Cezary – Prezes 85 742 31 64 Składowa 11 Inne instytucje KPKM Sp. z o. o.
Świętoński Andrzej – Prezes 85 675 45 77 Jurowiecka 46 a Inne instytucje KZK Sp. z o.o.
Wierzbowski Robert 85 653 74 53 Warszawska 3 Inne instytucje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Macutkiewicz Wojciech 85 670 24 26
85 670 34 00
Bema 4 Inne instytucje Komenda Miejska Policji
Eugeniusz Zysk – Prezes 85 664 02 22 Komisji Edukacji Narodowej 36/5 Inne instytucje Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Agnieszka Górska – Dyrektor 85 678 31 00 Malmeda 8 Inne instytucje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Darski Rafał – Prezes 85 740 70 00
85 740 70 02
Warszawska 27 Inne instytucje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Śleszyński Wojciech – Dyrektor Sienkiewicza 26 Inne instytucje Muzeum Pamięci Sybiru
Sadowski Robert – Dyrektor 85 741 64 49 Kilińskiego 7 Inne instytucje Muzeum Wojska
Stefanowicz Michał – Prezes 85 653 98 00 Kombatantów 4 Inne instytucje PUHP „Lech” Sp. z o.o.
Zwierz Zbigniew Wojciech 85 732 52 36 Warszawska 57 A Inne instytucje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kołota Tadeusz 85 741 05 01 Sienkiewicza 86 Inne instytucje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego
Filianowicz Dariusz 85 652 26 35 Zwycięstwa 26 B Inne instytucje Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Agnieszka Uszyńska - Dyrektor 85 664 85 26
85 664 85 19
Sienkiewicza 79 Inne instytucje Samodzielny Szpital Miejski im. PCK
Jaroszewicz Anna – Kierownik 85 675 37 00 Dolistowska 2 Inne instytucje Schronisko dla Zwierząt
Adam Popławski – Prezes Zarządu 85 654 86 80 Słoneczna 1 Inne instytucje Stadion Miejski Sp. z o.o.
Sokołowski Piotr – Prezes 85 744 27 41 Młynowa 52/1 Inne instytucje Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
Ostrowski Andrzej - Dyrektor 85 74 79 450 Bema 89/1 pok. 201 Inne instytucje Zarząd Mienia Komunalnego
Suszyńska Monika - Z-ca Dyrektora ds. Gospodarowania Zasobem 85 74 79 450 Bema 89/1 pok. 201 Inne instytucje Zarząd Mienia Komunalnego
Chabielski Jerzy Zbigniew - Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 85 74 79 450 Bema 89/1 pok. 201 Inne instytucje Zarząd Mienia Komunalnego
Wiesława Sadowska - Główny Księgowy 85 74 76 450 Bema 89/1 pok. 208 Inne instytucje Zarząd Mienia Komunalnego
Barwiejuk Sylwia - Sekretariat 85 74 79 450 Bema 89/1 pok. 201 Inne instytucje Zarząd Mienia Komunalnego
Centrala 85 74 79 430 Bema 89/1 pok. 03 Inne instytucje Zarząd Mienia Komunalnego
Małgorzata Grażyna Niewińska - Zespół Radców Prawnych 85 74 79 484 Bema 89/1 pok. 202 Inne instytucje Zarząd Mienia Komunalnego
Beata Jakubowska-Brzezicha - Zespół Radców Prawnych 85 74 79 471 Bema 89/1 pok.203 Inne instytucje Zarząd Mienia Komunalnego
Motal Małgorzata - Kierownik Referatu Kadr i Obsługi Zarządu 85 74 79 467 Bema 89/1 pok. 200A Inne instytucje Zarząd Mienia Komunalnego
Bajda Marcin - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych 85 74 79 457 Bema 89/1 pok. 07B Inne instytucje Zarząd Mienia Komunalnego
Augustynowicz Dorota - Kierownik Działu Terenów Rekreacyjnych i Poszanowania Energii 85 74 79 452 Bema 89/1 pok. 117 Inne instytucje Zarząd Mienia Komunalnego
Żegunia Andrzej Ryszard - Kierownik Działu Technicznego 85 74 79 455 Bema 89/1 pok. 113 Inne instytucje Zarząd Mienia Komunalnego
Busłowska Małgorzata - Z-ca Kierownika Działu Technicznego 85 74 79 497 Bema 89D pok. 7 Inne instytucje Zarząd Mienia Komunalnego
Woronko Małgorzata Grażyna - Kierownik Działu Obsługi Mieszkańców 85 74 79 494 Bema 89D pok. 4 Inne instytucje Zarząd Mienia Komunalnego
Dział Obsługi Mieszkańców 85 74 79 499 Barszczańska 2 Inne instytucje Zarząd Mienia Komunalnego
Lautsch-Szekalska Agnieszka - Kierownik Działu Lokali Mieszkalnych 85 74 79 434 Bema 89/1 pok. 05 Inne instytucje Zarząd Mienia Komunalnego
Znaniecka Joanna - Kierownik Działu Lokali Użytkowych 85 74 79 441 Bema 89/1 pok. 204 Inne instytucje Zarząd Mienia Komunalnego
Twarowski Adam - Kierownik Działu Ekonomiczno-Księgowego 85 74 79 463 Bema 89/1 pok. 205 Inne instytucje Zarząd Mienia Komunalnego
Fabryczewska Joanna - Z-ca Kierownika Działu Ekonomiczno-Księgowego 85 74 79 463 Bema 89/1 pok. 205 Inne instytucje Zarząd Mienia Komunalnego
Filipowski Bogusław - Kierownik Działu Czynszów 85 74 79 447 Bema 89/1 pok. 103 Inne instytucje Zarząd Mienia Komunalnego
Buzun Katarzyna - Kierownik Działu Windykacji 85 74 79 440 Bema 89/1 pok. 204 Inne instytucje Zarząd Mienia Komunalnego

Do góry