Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Starobojarska 24

Dodana: 19.10.2020 21:54

Kategorie: Szlak Bojar
Starobojarska 24

Pod tym adresem znajdował się charakterystyczny, uwieczniony na wydanej ok. 1910 r. pocztówce, drewniany budynek. Jego właścicielem od 1900 roku był Franciszek Gliński (1850-1926) – farmaceuta, buchalter, od początku XX w. radny miejski. W 1919 r., dzięki jego staraniom, podjęto inicjatywę utworzenia w Białymstoku Miejskiej Biblioteki Publicznej, otwartej uroczyście 23 maja 1920 r. Franciszek Gliński objął stanowisko dyrektora Biblioteki. Panowała opinia, że był „niezmordowany w pracy społecznej i oświatowej i wielkie zasługi położył dla podtrzymania polskości pod zaborem rosyjskim”.


adres: Starobojarska 24, 15-073 Białystok, Polska

Do góry