Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Kraszewskiego 13

Dodana: 19.10.2020 21:53

Kategorie: Szlak Bojar
Kamienica przy ulicy Kraszewskiego 13

Pod tym adresem do końca XX w. stała piętrowa murowana kamienica, będąca własnością Władysława Ostrowskiego, w której mieściła się pierwsza polska szkoła powszechna z wykładowym językiem polskim, otwarta 6 listopada 1915 r. Kierownikiem szkoły został Michał Motoszko, a kadrę nauczycielską stanowili: Zofia Szmidtówna, Czesława Ostaszewska-Kosińska, Emilia Wenclikówna i ks. Paweł Piekarski. Naukę rozpoczęło w niej 129 dzieci zapisanych do 4 koedukacyjnych oddziałów. W 1917 r. niemieckie władze okupacyjne nasiliły politykę germanizacyjną. Opór i protesty uczniów i nauczycieli spowodowały odebranie M. Motoszce koncesji na prowadzenie szkoły i zakaz wykonywania pracy nauczycielskiej.


adres: Józefa Ignacego Kraszewskiego 13, 15-024 Białystok, Polska

Do góry