• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Miejskie szlaki turystyczne

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku swym wezwaniem nawiązuje do rozebranej w XX-leciu międzywojennym świątyni, która znajdowała się przy obecnej ul. Sienkiewicza. Powołana do życia 14 lutego 1989 r., została oświęcona 1 października 2006 r. Autorami projektu cerkwi są architekci Jan Kabac i Jerzy Uścinowicz. Swą bryłą cerkiew nawiązuje do tradycji staroruskich cerkwi szkoły nowogrodzkiej. Budowniczym i pierwszym proboszczem parafii był prot. Włodzimierz Cybuliński. W parafii szczególnie uroczyście obchodzona jest Niedziela Antypaschy oraz święta ku czci ikony Matki Bożej Wszechkrólowej (1 niedziela października) i św. Nektariusza z Eginy (22 listopada).

fot. Adam Bruczko

adres: Generała Władysława Sikorskiego 9, 15-667 Białystok, Polska

Do góry