• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Miejskie szlaki turystyczne

Cerkiew Świętego Ducha w Białymstoku

Cerkiew Świętego Ducha w Białymstoku

Cerkiew Świętego Ducha w Białymstoku to największa świątynia prawosławna w Polsce. W dwukondygnacyjnej świątyni projektu mgr. inż. Jana Kabaca znajdują się ołtarze poświęcone Ikonie Matki Bożej Nieoczekiwana Radość oraz św. Sawie Serbskiemu. Koncepcję architektoniczną oparto na „językach ognia” przedstawionych w formie łuków i symbolizujących Świętego Ducha. Kamień węgielny pod budowę wmurował 1 sierpnia 1982 r. ówczesny Arcybiskup Białostocki i Gdański Sawa. Budowniczym i pierwszym proboszczem mianowano Ks. prot. Jerzego Boreczko. Cerkiew oświęcono w roku 1999. Wystrój wnętrza oparty został na kanonicznej prawosławnej ikonie z bogatą rzeźbą w drewnie.

fot. Adam Bruczko

adres: Antoniuk Fabryczny 13, 15-762 Białystok, Polska

Do góry