• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Miejskie szlaki turystyczne

Pałacyk Gościnny

Pałacyk Gościnny

Barokowa rezydencja zbudowana w 1771 roku przez hetmana Branickiego dla żony Izabeli. Tutaj nocowali także liczni goście, których zapraszał hetman Branicki, m.in. dwór króla Stanisława Augusta, cesarza Józefa II czy księcia Pawła, późniejszego cara Rosji. Historia Pałacyku to także wytworna restauracja Renaissance w latach 1913-1918, kursy gry kinematograficznej w latach 20-tych XX wieku, kawiarnia i restauracja Savoy, a po wojnie Muzeum Ruchu Rewolucyjnego , przekształcone w Muzeum Wojska. Dzisiaj mieści się tutaj Pałac Ślubów i Urząd stanu Cywilnego. Pałacyk pełni reprezentacyjne funkcje, służąc Prezydentowi Miasta Białystok. Projekt Jan Sekowski.


adres: Jana Kilińskiego 6, 15-087 Białystok, Polska

Do góry