• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Miejskie szlaki turystyczne

Staszica 14

Budynek przy ulicy Staszica 14

Budynek przy ul. Staszica 14 wzniesiono na początku XX w. Od 1928 r. mieszkał tu Michał Goławski (1904–1974) – nauczyciel historii w Gimnazjum im. króla Zygmunta Augusta, a następnie w państwowym Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego. Od 1931 r. – kierownik Sekcji Kulturalno-Oświatowej, a następnie naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury w białostockim magistracie. Współtworzył Koło Miłośników Historii, Literatury i Sztuki. W listopadzie 1939 r. został aresztowany przez NKWD i zesłany wraz z całą rodziną do Kazachstanu. Od 1943 r. przebywał w Indiach i z upoważnienia rządu londyńskiego zakładał polskie szkoły. W 1948 r. wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie pełnił między innymi funkcję prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej.


adres: Stanisława Staszica 14, 15-071 Białystok, Polska

Do góry