• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Miejskie szlaki turystyczne

Starobojarska 24

Starobojarska 24

Pod tym adresem znajdował się charakterystyczny, uwieczniony na wydanej ok. 1910 r. pocztówce, drewniany budynek. Jego właścicielem od 1900 roku był Franciszek Gliński (1850-1926) – farmaceuta, buchalter, od początku XX w. radny miejski. W 1919 r., dzięki jego staraniom, podjęto inicjatywę utworzenia w Białymstoku Miejskiej Biblioteki Publicznej, otwartej uroczyście 23 maja 1920 r. Franciszek Gliński objął stanowisko dyrektora Biblioteki. Panowała opinia, że był „niezmordowany w pracy społecznej i oświatowej i wielkie zasługi położył dla podtrzymania polskości pod zaborem rosyjskim”.


adres: Starobojarska 24, 15-073 Białystok, Polska

Do góry