• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Miejskie szlaki turystyczne

Słonimska 8

Budynek powstał wg projektu arch. inż. Rudolfa Macury (wyższa część dobudowana została w latach 30. XX w.). Miał w nim swoją siedzibę Zakład Wychowawczy Rzemieślników pw. Św. Józefa, prowadzony przez bezhabitowe zgromadzenie zakonne Braci Sług Maryi Niepokalanej. Podstawowym celem placówki była opieka wychowawcza nad ubogimi chłopcami pochodzącymi z rodzin katolickich. Przed I wojną światową uczono w tym zakładzie piekarstwa, introligatorstwa i szewstwa. Od 1945 r. w gmachu miało swoją pierwszą siedzibę, przeniesione z Wilna, Seminarium Duchowne. W latach 50. XX w. obiekt upaństwowiono i założono w nim Dom Dziecka. W tradycji pozostała nazwa tego budynku „Braciszkowie”, wywodząca się od opiekunów prowadzących naukę w Zakładzie Wychowawczym.


adres: Słonimska 8, 15-028 Białystok, Polska

Do góry