• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Miejskie szlaki turystyczne

Pałacowa 2/1

Budynek III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego

Gmach ten powstał w 1928 r. Do 1939 r. w budynku mieściła się Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 im. J. Słowackiego, której wieloletnim kierownikiem był Michał Motoszko (1893-1952) – jeden z najwybitniejszych białostockich pedagogów i działaczy oświatowych. W 1915 r. znalazł się w gronie założycieli Towarzystwa Pomocy Szkołom Polskim. W 1916 r. zaangażował się w powstanie białostockich struktur POW. Po odzyskaniu niepodległości, w 1919 r. założył Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych i został jego przewodniczącym. W 1941 wraz z żoną Jadwigą rozpoczął działalność w tajnym nauczaniu. Po II wojnie światowej w budynku tym zorganizowano szkołę podstawową Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Liceum Ogólnokształcące. W 1990 r. cały gmach zajęło III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego.


adres: Pałacowa 2/1, 15-064 Białystok, Polska

Do góry