• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Stypendia

Zasady przyznawania

Stypendia sportowe i Stypendia Olimpijskie przyznawane są przez Prezydenta Miasta Białegostoku na podstawie „Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe”, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/801/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wspierania rozwoju sportu w Białymstoku, przyznawania stypendiów sportowych, olimpijskich oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010r. Nr 298, poz. 3869, zm. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010r. Nr 298 poz. 3874).

Wnioski o stypendium należy składać w terminach do 10 grudnia danego roku kalendarzowego na I półrocze roku następnego lub cały rok, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku złożenia wniosku oraz do 10 czerwca na II półrocze danego roku.

Wnioski o przyznanie stypendium należy złożyć  na formularzu określonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku.

Pliki do pobrania

Uchwała o rozwoju sportu 2010 po Wyroku WSA z dnia 13.10.2017.pdf

rozmiar: 112.48 KB PDF pobierz

Uchwała zmieniająca

rozmiar: 64.23 KB PDF pobierz

Zarządzenie ws. zasad i trybu działania Komisji ds. stypendiów sportowych.pdf

rozmiar: 163.81 KB PDF pobierz

formularz wniosku.doc

rozmiar: 74.5 KB DOC pobierz
Do góry