• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

LV Sesja Rady Miasta Białystok 12.10.2018

Część I

Część II

Część III

Część IV

Część V

Do góry