Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Program rewitalizacji miasta Białegostoku

Logo Fundusze Europejskie, Ministerstwo Rozwoju, Województwo podlaskie, Unia Europejska

Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023 jest realizowany w ramach projektu pn.: „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Białystok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Miasto Białystok - Urząd Miejski w Białymstoku 7.12.2016 r. podpisało umowę na realizację projektu pn.: „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Białystok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Wartość projektu: 71 000,00 zł

Dofinansowanie projektu: 63 900,00 zł

w tym z Funduszu Spójności: 54 315,00 zł

w tym z Budżetu Państwa: 9 585,00 zł

Celem projektu jest opracowanie dokumentu pn. „Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023” niezbędnego do prowadzenia procesu rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.

Planowane efekty będą wynikały z realizacji przedsięwzięć wpisanych do „Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023”. Program rewitalizacji będzie wykorzystywany przy ubieganiu się o pozyskiwanie zewnętrznych środków, w tym RPOWP na lata 2014-2020 na finansowanie ww. przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Działania te w dłuższej perspektywie przyczynią się do zniwelowania zdiagnozowanych problemów na obszarach rewitalizacji.

Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023

rozmiar: 12,5 MB PDF pobierz

Zarządzenie ws. Zespołu ds. rewitalizacji

rozmiar: 417,86 KB PDF pobierz

Prezentacja z debaty z dnia 21.02.2017 r.

rozmiar: 600,41 KB PDF pobierz

Informacja nt. projektu Białystok

rozmiar: 263,25 KB PDF pobierz

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowywania "Programu rewitalizacji miasta Białegostoku"

rozmiar: 1,66 MB PDF pobierz

Plakat Program rewitalizacji miasta Białegostoku

rozmiar: 301,69 KB JPG pobierz

Plakat Programu rewitalizacji miasta Białegostoku - warsztat

rozmiar: 246,38 KB PDF pobierz

Warsztat strategiczno-diagnostyczny

rozmiar: 4,14 MB PDF pobierz

Plakat Programu rewitalizacji - Spotkania warsztatowo-konsultacyjne

rozmiar: 505,81 KB JPG pobierz

Informacje dotyczące projektu

rozmiar: 138,57 KB PDF pobierz

Karta projektu rewitalizacyjnego

rozmiar: 71,1 KB DOCX pobierz

Plakat Programu rewitalizacji miasta Białegostoku - karta projektu

rozmiar: 469,53 KB PDF pobierz

Plakat ankieta internetowa 6-27.02.2017

rozmiar: 1,4 MB PDF pobierz

Plakat Debata publiczna

rozmiar: 518,99 KB PDF pobierz
Do góry