• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023

Logo Fundusze Europejskie, Ministerstwo Rozwoju, Województwo podlaskie, Unia Europejska

Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023 jest realizowany w ramach projektu pn.: „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Białystok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Miasto Białystok - Urząd Miejski w Białymstoku 7.12.2016 r. podpisało umowę na realizację projektu pn.: „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Białystok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Wartość projektu: 71 000,00 zł

Dofinansowanie projektu: 63 900,00 zł

w tym z Funduszu Spójności: 54 315,00 zł

w tym z Budżetu Państwa: 9 585,00 zł

Celem projektu jest opracowanie dokumentu pn. „Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023” niezbędnego do prowadzenia procesu rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.

Planowane efekty będą wynikały z realizacji przedsięwzięć wpisanych do „Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023”. Program rewitalizacji będzie wykorzystywany przy ubieganiu się o pozyskiwanie zewnętrznych środków, w tym RPOWP na lata 2014-2020 na finansowanie ww. przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Działania te w dłuższej perspektywie przyczynią się do zniwelowania zdiagnozowanych problemów na obszarach rewitalizacji.

Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023

rozmiar: 12,5 MB PDF pobierz

Zarządzenie ws. Zespołu ds. rewitalizacji

rozmiar: 417,86 KB PDF pobierz

Prezentacja z debaty z dnia 21.02.2017 r.

rozmiar: 600,41 KB PDF pobierz

Informacja nt. projektu Białystok

rozmiar: 263,25 KB PDF pobierz

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowywania "Programu rewitalizacji miasta Białegostoku"

rozmiar: 1,66 MB PDF pobierz

Plakat Program rewitalizacji miasta Białegostoku

rozmiar: 301,69 KB JPG pobierz

Plakat Programu rewitalizacji miasta Białegostoku - warsztat

rozmiar: 246,38 KB PDF pobierz

Warsztat strategiczno-diagnostyczny

rozmiar: 4,14 MB PDF pobierz

Plakat Programu rewitalizacji - Spotkania warsztatowo-konsultacyjne

rozmiar: 505,81 KB JPG pobierz

Informacje dotyczące projektu

rozmiar: 138,57 KB PDF pobierz

Karta projektu rewitalizacyjnego

rozmiar: 71,1 KB DOCX pobierz

Plakat Programu rewitalizacji miasta Białegostoku - karta projektu

rozmiar: 469,53 KB PDF pobierz

Plakat ankieta internetowa 6-27.02.2017

rozmiar: 1,4 MB PDF pobierz

Plakat Debata publiczna

rozmiar: 518,99 KB PDF pobierz

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencje na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

rewitalizacja@um.bialystok.pl
Do góry