Facebook icon
  • 200521 pano-1.jpg

Aktualizacja Programu rewitalizacji miasta Białegostoku

Logotypy Fundusze Europejskie, Ministerstwo Rozwoju, Wrota Podlasia, Unia Europejska

Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023 jest realizowany w ramach projektu pn.: „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Białystok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Miasto Białystok - Urząd Miejski w Białymstoku 7.12.2016 r. podpisało umowę na realizację projektu pn.: „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Białystok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Wartość projektu: 71 000,00 zł

Dofinansowanie projektu: 63 900,00 zł

w tym z Funduszu Spójności: 54 315,00 zł

w tym z Budżetu Państwa: 9 585,00 zł

Celem projektu jest opracowanie dokumentu pn. „Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023” niezbędnego do prowadzenia procesu rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.

Planowane efekty będą wynikały z realizacji przedsięwzięć wpisanych do „Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023”. Program rewitalizacji będzie wykorzystywany przy ubieganiu się o pozyskiwanie zewnętrznych środków, w tym RPOWP na lata 2014-2020 na finansowanie ww. przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Działania te w dłuższej perspektywie przyczynią się do zniwelowania zdiagnozowanych problemów na obszarach rewitalizacji.

Uchwała Nr XLIX_750_18 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023

rozmiar: 18,89 MB PDF pobierz

Raport z konsultacji społecznych

rozmiar: 1,92 MB PDF pobierz

Ankieta

rozmiar: 195,01 KB PDF pobierz

Plakat konsultacje społeczne

rozmiar: 713,22 KB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 318/18

rozmiar: 205,79 KB PDF pobierz

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

rozmiar: 432,62 KB PDF pobierz

Raport z monitoringu za rok 2018 Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023

rozmiar: 3,03 MB PDF pobierz

Raport z monitoringu za rok 2019 Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023.pdf

rozmiar: 6,16 MB PDF pobierz
Do góry