• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

FAQ

Dodana: 20.10.2020 09:46

Najczęściej zadawane pytania

 1. Jakie uprawnienia daje Białostocka Karta Dużej Rodziny (BKDR)?
 2. Kto może wejść do programu Białostockiej Karty Dużej Rodziny?
 3. Jak zdobyć Białostocką Kartę Dużej Rodziny?
 4. Gdzie są dostępne wnioski?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do potwierdzenia prawa udziału w programie?
 6. Czy przy rejestracji w programie BKDR obecna musi być cała rodzina?
 7. Czy przy składaniu wniosku o rejestrację trzeba mieć ze sobą imienne Karty Miejskie wszystkich członków rodziny?
 8. Czy każdy członek rodziny, który w programie BKDR chce uczestniczyć, musi mieć imienną Białostocką Kartę Miejską, nawet małe dziecko?
 9. Czy rodzina musi mieszkać razem?
 10. Co to znaczy wspólne gospodarstwo domowe?
 11. Jeżeli jednemu z dzieci kończy się ważność legitymacji szkolnej/studenckiej to jakie konsekwencje niesie to dla uczestnictwa rodziny w programie BKDR?
 12. Jeżeli jedno z dzieci z dużej rodziny kończy 18 lat i nie uczy się to jakie konsekwencje niesie to dla uczestnictwa rodziny w programie BKDR?
 13. Na jak długo przyznawana jest ulga?
 14. Czy uprawnienia wynikające z udziału w programie BKDR można uzyskać „od ręki”?
 15. W jakich instytucjach honorowane będą uprawnienia wynikające z programu Białostockiej Karty Dużej Rodziny?
 16. Gdzie można złożyć wniosek o rejestrację w programie Białostockiej Karty Dużej Rodziny?
 17. Jak sprawdzić czy uprawnienia wynikające z programu Białostockiej Karty Dużej Rodziny są aktywne?

 1. Jakie uprawnienia daje Białostocka Karta Dużej Rodziny (BKDR)?

  Białostocka Karta Dużej Rodziny to system ulg, preferencji i świadczeń dla uczestników programu. Obecnie to zniżki w opłatach za korzystanie z oferty instytucji miejskich. W miarę rozwoju BKDR liczmy na zgłoszenia przedsiębiorców, instytucji publicznych, którzy zechcą zostać partnerami programu BKDR. Czekamy na partnerów zainteresowanych współpracą.

  Świadczenia:

  • ulgi przy zakupie biletów okresowych Białostockiej Komunikacji Miejskiej na I strefę taryfową
  • zniżki w opłatach za miejskie przedszkola i żłobki
  • zniżki przy zakupie biletów wstępu do miejskich instytucji kultury
  • zniżki w opłatach za wstęp do miejskich obiektów sportowych

  Szczegółowe informacje o ulgach.

 2. Kto może wejść do programu Białostockiej Karty Dużej Rodziny?

  Program Białostockiej Karty Dużej Rodziny skierowany jest do dużych rodzin, czyli takich w których wychowuje się przynajmniej troje dzieci do 18 roku życia (do 26 roku życia o ile dzieci się uczą lub studiują). Rodzina mieszka w Białymstoku oraz prowadzi wspólne gospodarstwo domowe.

  Duża rodzina to także rodzina zastępcza z Białegostoku lub wychowująca dzieci z Białegostoku.

  Duża rodzina = rodzice/rodzic lub opiekunowie prawni/opiekun prawny + przynajmniej troje dzieci.

 3. Jak zdobyć Białostocką Kartę Dużej Rodziny?

  Na początek trzeba dysponować imienną Białostocką Kartą Miejską. Musi ją posiadać każdy, nawet najmłodszy, członek rodziny. Jej okazanie jest niezbędne do skorzystania z ulg, preferencji i świadczeń wynikających z BKDR. Jeśli ktoś z rodziny nie posiada Białostockiej Karty Miejskiej to można ją bezpłatnie wyrobić w Punktach Obsługi Klienta BKM przy:

  • ul. Składowej 11;
  • ul. Lipowej 16.

  Posiadając Białostocką Kartę Miejską należy czytelnie wypełnić i podpisać wniosek o rejestrację w programie Białostockiej Karty Dużej Rodziny dostępny na stronie lub w Punktach Obsługi Klienta BKM.

  • Z czytelnie wypełnionym i podpisanym wnioskiem (w którym między innymi trzeba podać numery imiennych Białostockich Kart Miejskich osób do programu BKDR przystępujących) trzeba zgłosić się do jednego z Punktów Obsługi Klienta Białostockiej Komunikacji Miejskiej (ul. Składowa 11, ul. Lipowa 16);
  • w przypadku rodzin zastępczych – niezbędne jest prawomocne orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowa z Prezydentem Miasta o ustanowieniu rodziny zastępczej.

  Jeżeli nie wszyscy członkowie rodziny, którzy w programie BKDR chcą uczestniczyć, mają Białostockie Karty Miejskie, to zanim rodzina będzie składała wniosek o przystąpienie do programu, ten brak trzeba uzupełnić. Wtedy procedura wygląda następująco:

  • złożenie wniosków o wydanie Białostockich Kart Miejskich;
  • na wydanie kart trzeba będzie poczekać około 3 - 4 dni;
  • przy odbiorze kart miejskich będzie możliwe złożenie wniosku o rejestrację w programie Białostockiej Karty Dużej Rodziny.
 4. Gdzie są dostępne wnioski?

  Wnioski o rejestrację w programie Białostockiej Karty Dużej Rodziny są dostępne w punktach Obsługi Klienta Białostockiej Komunikacji Miejskiej oraz na stronie https://www.bialystok.pl, skąd można pobrać i wydrukować wniosek do wypełnienia.

  Wniosek o rejestrację w programie BKDR można także wypełnić za pośrednictwem interaktywnego formularza - po takim wypełnieniu wniosku wystarczy przyjść do jednego z Punktów Obsługi Klienta BKM z dowodem osobistym. Pracownik na miejscu wniosek wydrukuje, osoba rejestrująca swoją rodzinę w programie BKDR go podpisze. W takim przypadku uprawnienia wynikające z przynależności do programu BKDR nadawane są najszybciej.

 5. Jakie dokumenty są potrzebne do potwierdzenia prawa udziału w programie?

  Aby w programie BKDR uczestniczyć wystarczy minimum formalności, czyli:

  • czytelnie wypełniony i podpisany wniosek o rejestrację w programie BKDR (wniosek zawiera numery imiennych Białostockich Kart Miejskich członków rodziny, którzy w programie mają uczestniczyć);
  • dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego składającego wniosek;
  • w przypadku rodzin zastępczych – prawomocne orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowę z Prezydentem Miasta o ustanowieniu rodziny zastępczej.

  Dokumenty należy jedynie okazać urzędnikowi, który na ich podstawie zapisze uprawnienia do udziału w programie BKDR.

 6. Czy przy rejestracji w programie BKDR obecna musi być cała rodzina?

  Nie, przy rejestracji w programie BKDR nie jest potrzebna cała rodzina. Wystarczy jeden rodzic/opiekun prawny, który przyjdzie do Punktu Obsługi Klienta BKM z czytelnie wypełnionym i podpisanym wnioskiem oraz swoim dowodem osobistym.

  Formalności przy przystępowaniu do programu BKDR zostały ograniczone do minimum.

 7. Czy przy składaniu wniosku o rejestrację trzeba mieć ze sobą imienne Karty Miejskie wszystkich członków rodziny?

  Nie, przy składaniu wniosku o zarejestrowanie w systemie Białostockiej Karty Dużej Rodziny nie trzeba mieć przy sobie wszystkich imiennych Białostockich Kart Miejskich członków rodziny (chociaż każdy członek rodziny, który w programie chce uczestniczyć musi posiadać swoją).

  Niezbędne jest wpisanie numerów imiennych Białostockich Kart Miejskich w składanym wniosku o rejestrację.

 8. Czy każdy członek rodziny, który w programie BKDR chce uczestniczyć, musi mieć imienną Białostocką Kartę Miejską, nawet małe dziecko?

  Tak, każdy, nawet najmłodszy, członek rodziny, która chce korzystać z programu BKDR, musi mieć imienną Białostocką Kartę Miejską. To ona jest bowiem nośnikiem uprawnień programu BKDR.

 9. Czy rodzina musi mieszkać razem?

  Rodzina, która chce przystąpić do programu BKDR musi mieszkać w Białymstoku oraz prowadzić wspólne gospodarstwo domowe. Warunek ten spełniają także rodziny, w których dziecko lub dzieci studiują w innym mieście ale pozostają na utrzymaniu rodziców.

 10. Co to znaczy wspólne gospodarstwo domowe?

  Wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego to nie tylko wspólne zamieszkiwanie. To także wspólne zaspokajanie potrzeb życiowych oraz wzajemna ścisła współpraca w załatwianiu codziennych spraw. To także sytuacja w której jedne osoby pozostają na utrzymaniu innych (relacja rodzice – dzieci), wszystko to powinno mieć stały charakter.

 11. Jeżeli jednemu z dzieci kończy się ważność legitymacji szkolnej/studenckiej to jakie konsekwencje niesie to dla uczestnictwa rodziny w programie BKDR?

  W przypadku utraty statusu rodziny wielodzietnej fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w jednym z Punktów Obsługi Klienta BKM.

  Warunkiem udziału w programie BKDR jest wychowywanie przynajmniej trojga dzieci do 18 roku życia (do 26 roku życia o ile dzieci uczą się lub studiują).

  Jeśli taki warunek nie jest spełniony to:

  • w sytuacji gdy w rodzinie jest np. czworo dzieci, a jedno z nich traci uprawnienia do BKDR pozostali członkowie programu w programie pozostają;
  • jeżeli w rodzinie wychowuje się troje dzieci i jedno z nich traci uprawnienia do udziału w programie, to pozostali członkowie rodziny też je tracą.
 12. Jeżeli jedno z dzieci z dużej rodziny kończy 18 lat i nie uczy się to jakie konsekwencje niesie to dla uczestnictwa rodziny w programie BKDR?

  W przypadku utraty statusu rodziny wielodzietnej fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w jednym z Punktów Obsługi Klienta BKM.

  Warunkiem udziału w programie BKDR jest wychowywanie przynajmniej trojga dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia 26 roku życia, o ile dziecko w tym czasie uczy się lub studiuje. W sytuacji gdy w rodzinie jest np. czworo dzieci, a jedno z nich traci uprawnienia do BKDR pozostali członkowie rodziny w programie BKDR pozostają.

  Jeżeli w rodzinie wychowuje się troje dzieci i jedno z nich traci uprawnienia do udziału w programie, to pozostali członkowie rodziny też je tracą.

 13. Na jak długo przyznawana jest ulga?

  Uprawnienia BKDR przyznawane są na maksymalnie 12 miesięcy. W przypadku rodzin wychowujących dzieci poniżej 18 roku życia termin przysługiwania uprawnień, ustala się na dzień wskazany przez rodzica (opiekuna), nie dłuższy również niż 12 miesięcy.

  Dziecku, które nie uczy się lub nie studiuje, a w aktualnym roku szkolnym osiąga pełnoletniość, uprawnienie przyznawane jest do ostatniego dnia miesiąca, w którym przypadają jego urodziny.

  Termin przysługiwania uprawnień pełnoletniemu dziecku, w wieku od 18 do 26 lat, jest uzależniony od daty ważności legitymacji szkolnej lub studenckiej. Nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym przypadają 26-te urodziny dziecka.

  Jeśli w rodzinie korzystającej z uprawnień wychowuje się troje dzieci a jedno z nich przestaje spełniać warunki pozwalające na korzystanie z uprawnień, to cała rodzina również je traci. Chodzi tu o sytuację gdy dziecko kończy 18 lat i nie uczy się lub gdy student kończy 26 lat. Oczywiście gdy w rodzinie jest więcej niż troje dzieci to utrata uprawnień jednego z nich nie skutkuje utratą uprawnień całej rodziny.

  Uzyskanie uprawnień na kolejny okres, wymaga ponownego złożenia wniosku o przyznanie uprawnień wynikających z programu Białostockiej Karty Dużej Rodziny.

 14. Czy uprawnienia wynikające z udziału w programie BKDR można uzyskać „od ręki”?

  Jeżeli sytuacja rodziny jest jasna i nie budzi żadnych wątpliwości, wszyscy jej członkowie posiadają Białostockie Karty Miejskie - to uprawnienia wynikające z udziału w programie BKDR uaktywniane są niemal natychmiast po wizycie rejestracyjnej.

  Należy zaznaczyć jednak, że maksymalny czas na ich uaktywnienie to 14 dni. Przewidziany on został na wypadek bardziej skomplikowanych sytuacji rodzinnych.

  To czy uprawnienia są aktywne można sprawdzić:

 15. W jakich instytucjach honorowane będą uprawnienia wynikające z programu Białostockiej Karty Dużej Rodziny?

  Od 1 września 2013 r. duże rodziny w Białymstoku będą mogły korzystać:

  • z tańszych, nawet do 75%, przejazdów autobusami Białostockiej Komunikacji Miejskiej;
  • z ulgowych opłat za miejskie przedszkola i żłobki;
  • z ulgowych biletów wstępu do miejskich instytucji kultury i sportu.

  Więcej informacji na stronie: www.bialystok.pl - korzyści

 16. Gdzie można złożyć wniosek o rejestrację w programie Białostockiej Karty Dużej Rodziny?

  Wnioski o rejestrację w programie Białostockiej Karty Dużej Rodziny można składać w Punktach Obsługi Klienta Białostockiej Komunikacji Miejskiej przy:

  • ul. Składowej 11;
  • ul. Lipowej 16.
 17. Jak sprawdzić czy uprawnienia wynikające z programu Białostockiej Karty Dużej Rodziny są aktywne?

  To czy uprawnienia są aktywne można sprawdzić:

Do góry