• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Usługi ekosystemowe

Miasto Białystok wdraża projekt związany z wyceną usług ekosystemowych świadczonych przez wybrane drzewa w mieście, czyli korzyści, jakie mieszkańcy Białegostoku otrzymują dzięki ich obecności. W ramach projektu specjaliści ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie poddali analizie wybrane usługi ekosystemowe, świadczone przez cztery wybrane drzewa z terenu Białegostoku. Wyniki tych badań można znaleźć w załączonej poniżej ekspertyzie. Przedsięwzięcie ma także na celu umieszczenie, w pobliżu wybranych drzew w mieście, tablic informacyjnych, na których znaleźć można takie informacje, jak usługi ekosystemowe świadczone przez dane drzewo oraz wartość finansowa usług, a także wartość odtworzeniowa drzew.

Ekspertyza - wycena usług ekosystemowych

rozmiar: 3.99 MB PDF pobierz

Ekspertyza - wycena usług ekosystemowych (do odczytu)

rozmiar: 11.05 MB DOCX pobierz
Do góry