• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Ochrony Środowiska

ul. Bitwy Białostockiej 2/2 pok. 201
15-103 Białystok
tel.: 85 869 6408
dos@um.bialystok.pl

Biuro Funduszy Europejskich

ul. Słonimska 1, pok. 902
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6222
fax: 85 869 6976
b.fe@um.bialystok.pl

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Białegostoku i gmin Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku - uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu pn. ,,Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Białegostoku i gmin Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020”

rozmiar: 2.73 MB PDF pobierz

2. Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku - uzgodnienie proponowanego zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Białegostoku i gmin Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020”

rozmiar: 1.36 MB PDF pobierz

3. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do aktualizacji dokumentu ,,Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Białegostoku i gmin Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020”

rozmiar: 316.75 KB PDF pobierz

4. Prognoza oddziaływania na środowisko ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Białegostoku i gmin Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020”, wraz z streszczeniem w języku niespecjalistycznym

rozmiar: 3.56 MB PDF pobierz

5. Podsumowanie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do aktualizacji dokumentu ,,Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Białegostoku i gmin Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020”

rozmiar: 706.56 KB PDF pobierz

6. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku – pozytywna opinia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Białegostoku i gmin Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

rozmiar: 771.19 KB PDF pobierz

7. Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku – pozytywna opinia projektu ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Białegostoku i gmin Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020”

rozmiar: 442.45 KB PDF pobierz

8. Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku – ponowna pozytywna opinia projektu ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Białegostoku i gmin Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020”

rozmiar: 1.56 MB PDF pobierz

9. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku – ponowna pozytywna opinia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Białegostoku i gmin Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

rozmiar: 486.49 KB PDF pobierz

10. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Białegostoku i gmin Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020

rozmiar: 5.83 MB PDF pobierz
Do góry