• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Raporty dotyczące wykorzystania energii odnawialnej w krajach UE

Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przekazuje wersję elektroniczną raportów dotyczących wykorzystania energii odnawialnej w krajach Unii Europejskiej.

Raporty mogą być cennym i użytecznym źródłem informacji na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz będą pomocne w przygotowaniu i realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, który duży nacisk kładzie na „zieloną energię”.

Raporty są dokumentami roboczymi i pomocniczymi. Wyłączną odpowiedzialność za formę i treści raportów ponoszą ich autorzy. Nie jest to oficjalne stanowisko Instytucji Zarządzającej ani Unii Europejskiej.

Wiecej informacji można uzyskać w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Raport nr 1 – „Doświadczenie Niemiec w rozwoju spółdzielni energetycznych”

rozmiar: 2.35 MB PDF pobierz

Raport nr 2 – „Spółdzielnie energetyczne. Obywatele, społeczności i gospodarka lokalna w dobrym towarzystwie”

rozmiar: 650.95 KB PDF pobierz

Raport nr 3 – „Od odległych sieci wyspiarskich do miejskich spółdzielni w dziedzinie energii słonecznej. Siła szkockiej spółdzielczości”

rozmiar: 1.22 MB PDF pobierz

Raport nr 4 – „Liga Mistrzów OZE 2014. Europejskie gminy najlepiej wykorzystujące odnawialne źródła energii”

rozmiar: 1.98 MB PDF pobierz

Raport nr 5 – „Wartość dodana dzięki energiom odnawialnym/opis udanych projektów komunalnych”

rozmiar: 220.06 KB PDF pobierz

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego

Do góry