Facebook icon
 • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Kalendarium obchodów 100-lecia niepodległości Polski

Styczeń | LutyMarzecKwiecieńMaj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | 2019


W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości. Miasto Białystok również planuje działania związane z tą rocznicą.

Styczeń 2018 r.

 • 22.01-04.02. – w czasie ferii zimowych w Muzeum Wojska odbędzie się cykl zajęć edukacyjnych. Będzie to wyprawa w lata 1918-1920 i wizyta w 1. Wielkopolskiej Eskadrze Lotniczej, Kierownictwie Pociągów Pancernych nr 2 w Krakowie, 1. Pułku Czołgów armii gen. Hallera.

Luty 2018 r.

 • 04.02.w Muzeum Wojska w Białymstoku odbędzie się spotkanie „Balony i Sterowce” z cyklu „Rodzinna Niedziela”, poprowadzi je Mateusz Budzyński.
 • 08.02. – w Galerii im. Sleńdzińskich, w ramach cyklu autorskich spotkań odbędzie się dyskusja dotycząca poezji w odrodzonej Polsce: „Dialogi poetyckie Jerzego Binkowskiego i Waldemara Smaszcza – Nowa poezja w nowej Polsce – Zaczęło się pod Picadorem".
 • 11.02. – w sali wystaw czasowych Muzeum Wojska zostanie otwarta wystawa „Nie tylko legiony. Polskie formacje wojskowe 1914-1918”. Będzie to przekrojowa prezentacja polskich formacji wojskowych w czasie I wojny światowej, które były zaczątkiem odrodzonego Wojska Polskiego.
 • 17.02. – w Muzeum Wojska w Białymstoku odbędzie się „Muzealny plac zabaw”, poprowadzi go Piotr Białkozowicz.
 • 18.02. – w sali kina Forum (BOK) odbędzie się test wiedzy o historii Białegostoku. W tym roku ze względu na rocznicę stulecia niepodległości zostaną uwzględnione zagadnienia dotyczące tego tematu.
 • 22.02. – w sali wystaw czasowych Muzeum Wojska odbędzie się wykład „Nie tylko legiony. Polskie formacje wojskowe 1914-1918”. Będzie to spotkanie z autorem tej wystawy tematycznej.
 • 27.02. – spotkanie z cyklu „Ciekawi Świata” – z Agnieszką Martinką. Będzie to spotkanie autorskie i pokaz multimedialny z wyprawy rowerem z Lublina na Ural (przez Białystok) w celu odnalezienia miejsca zesłania (1945-1946) ojca.

Marzec 2018 r.

 • 01.03. – godz. 17:00 w Sali Rycerskiej Muzeum Wojska w Białymstoku odbędzie się spotkanie z historią: „Fenomen Legionów Polskich” – wykład prof. Andrzeja Chwalby z UJ w Krakowie.
 • 11.03. – godz. 13:00-14:30 w Muzeum Wojska w Białymstoku Rodzinna Niedziela „Żegluga śródlądowa”. W 1918 r. Polska nie miała dostępu do morza, jednak decyzją gen. Rozwadowskiego rozpoczęto formowanie Marynarki Wojennej na bazie Wiślanej Flotylli. Jakich statków używali wtedy marynarze? Kto na nich służył? Na te i inne pytania odpowiedzą uczestnicy warsztatów a na podsumowanie wykonają proste modele jednostek pływających II Rzeczypospolitej.
 • 12.03. – godz. 12:00 w Auli Magna Pałacu Branickich Stowarzyszenie Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego "Trójka" w Białymstoku w ramach projektu „Muzyczne barwy patriotyzmu” dwa białostockie chóry młodzieżowe przedstawią mieszkańcom Białegostoku utwory patriotyczne tematycznie związane z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
 • 14-15.03.w sali "Złotej" Muzeum Podlaskiego w Białymstoku odbędzie się Konferencja naukowa „Pierwsze dni niepodległości”. Celem konferencji będzie ukazanie panoramy ustanawiania władzy polskiej na ziemiach przejmowanych po zaborcach. Szczególnie zależy nam na uchwyceniu różnic terytorialnych, wyjściu poza znane już dobrze wydarzenia w wielkich miastach i poza bohaterów – „ojców” II RP. Poruszane zagadnienia będą się koncentrowały wokół trzech zagadnień: postawy i oczekiwań społeczeństwa, mechanizmów przejmowania władzy oraz wątków wojskowych. Ramy czasowe konferencji obejmują okres od października 1918 r. do wiosny 1920 r. Wstęp wolny.
 • 16.03. – w Sali Rycerskiej Muzeum Wojska w Białymstoku odbędzie się Konferencja naukowa „Pierwsze dni niepodległości”. Celem konferencji będzie ukazanie panoramy ustanawiania władzy polskiej na ziemiach przejmowanych po zaborcach. Szczególnie zależy nam na uchwyceniu różnic terytorialnych, wyjściu poza znane już dobrze wydarzenia w wielkich miastach i poza bohaterów – „ojców” II RP. Poruszane zagadnienia będą się koncentrowały wokół trzech zagadnień: postawy i oczekiwań społeczeństwa, mechanizmów przejmowania władzy oraz wątków wojskowych. Ramy czasowe konferencji obejmują okres od października 1918 r. do wiosny 1920 r. Wstęp wolny.
 • 15.03. – godz. 17:00 w Sali Rycerskiej Muzeum Wojska w Białymstoku Spotkanie z historią "Największa bitwa Legionów - Kostiuchnówka" wykład dr. hab. Stanisław Czerepa. Na wykładzie zostanie przedstawiona szczegółowa analiza bitwy, jaka rozegrała się 4-6 lipca 1916 r. na Wołyniu, pomiędzy trzema brygadami Legionów Polskich (I, II, III) a oddziałami rosyjskimi w ramach wielkiej ofensywy wojsk gen. Brusiłowa.
 • 22.03. – godz. 17:00 w Sali Rycerskiej Muzeum Wojska w Białymstoku Spotkanie z historią:„Polska Siła Zbrojna 1917-1918” – spotkanie z dr hab. Janem Snopko z Uniwersytetu w Białymstoku. Historyczna opowieść o Polnische Wehrmacht - formacji formowanej pod niemiecką komendą w latach 1917-1918, która w listopadzie 1918 r. dała pierwsze kadry dla Wojska Polskiego.
 • 23.03-02.05. Wystawa o historii elektrowni w Galerii Arsenał elektrownia. Wystawa odnosząca się do historii starej elektrowni - obecnej siedziby Galerii Arsenał. Badająca znaczenie tego miejsca w kontekście rozwoju miasta, z dużym naciskiem na okres międzywojenny - czas budowania niepodległego bytu państwowego. Gmach elektrowni zbudowano w latach 1908–1909. Po odzyskaniu niepodległości elektrownia przeszła w zarząd państwowy i od połowy lat dwudziestych rozpoczęto jej rozbudowę. Na wystawę będą składały się zarówno wątki historyczne, jak i współczesne. Ekspozycja częściowo zrealizowana zostanie na zewnątrz budynku, wzdłuż rzeki. Kuratorki: Magdalena Godlewska, Agata Chinowska.

Kwiecień 2018 r.

 • 12.04. – godz. 18:00 w Galerii im. Sleńdzińskich ul. Waryńskiego 24a odbedzie się autorski cykl spotkań białostockiego poety i krytyka literackiego, odsłona 25. „Dialogi poetyckie Jerzego Binkowskiego i Waldemara Smaszcza” – „Nowa poezja w nowej Polsce – Julian Tuwim
 • 12.04. – w Sali Rycerskiej Muzeum Wojska w Białymstoku Spotkanie z historią: wykład dr hab. Dariusza Radziwiłłowicza z Uniwersytetu Warmińsko-mazurskiego „Armia Błękitna gen. Hallera”. Na wykładzie zostanie przedstawiona historia powstania Armii Błękitnej gen. Hallera oraz rola jaką odegrała w odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. Nie zabraknie też opowieści o jednostkach, które wchodziły w skład tej armii: Dzikiej Dywizji gen. Żeligowskiego oraz Dywizji Syberyjskiej płk. Rumszy.
 • 17.04. – w Sali Rycerskiej Muzeum Wojska w Białymstoku Spotkanie z historią: wykład prof. dr hab. Janusza Odziemkowskiego. „Wojsko Polskie w pierwszych latach niepodległości”. Spotkanie z prof. dr hab. Januszem Odziemkowskim z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tematem jego wystąpienia będzie "Wojsko Polskie w pierwszych latach niepodległości". Nasz Gość jest w tym zakresie niekwestionowanym ekspertem
  i znawcą dziejów Wojska Polskiego okresu II Rzeczypospolitej. Z wykładu Profesora dowiemy się o procesie organizowania struktur władz wojskowych i różnego rodzaju broni formacji wojskowych. Nie zabraknie też opowieści o polskich wojnach o granice z lata 1918-1921.
 • od 11.02. – trwa – w sali wystaw czasowych Muzeum Wojska w Białymstoku wystawa „Nie tylko Legiony. Polskie formacje wojskowe 1914-1918”. Głównym założeniem wystawy jest fotograficzne i faktograficzne pokazanie polskiego wysiłku zbrojnego okresu I wojny światowej. Tematycznie będzie to narracyjna opowieść o polskich formacjach wojskowych walczących u boku zaborców o sprawę polską, co w konsekwencji przyniosło w listopadzie 1918 r. upragnioną niepodległość państwową (najważniejsze fakty dot. organizacji, największe bitwy, obsada personalna oddziałów, stany liczebne jednostek itp.) Na wystawie zaprezentowany zostanie ponadto wątek konspiracyjnej działalności Polskiej Organizacji Wojskowej, która pod komendą gen. Edwarda Rydza-Śmigłego przygotowywała się w kraju do przejęcia władzy z rąk niemieckiego i austro-węgierskiego okupanta. Wystawie czasowej towarzyszą zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz młodzieży szkolnej, cykl „Spotkania z historią…” dla osób dorosłych oraz działania edukacyjne dla osób niepełnosprawnych.
 • 21.04. – VIII Rajd św. Jerzego organizowany w Hufcu ZHP Białystok od 2011 r. Na każdej z czterech tras uczestnicy będą wykonywać szereg zadańpowiązanych z genezą odzyskania niepodległości, bohaterami i zabytkami miasta, łącząc naukę z zabawą. Dodatkowo wezmą udział w zajęciach edukacyjnych w białostockich ośrodkach kultury. Miejsce wydarzenia - plac przed Teatrem Dramatycznym im. A. Węgierki, Skwer Armii Krajowej, Park Konstytucji 3 maja, Park Centralny, dziedziniec Pałacu Branickich, Pomnik Kawelina, Kopuła wielkiej synagogi ul. Suraska 2, Park Planty (główna fontanna), Kościół św. Wojciecha, Dworzec PKP, plac przed Operą Podlaską, Pomnik żołnierzy 42 pułku piechoty, Skwer przy cerkwi św. Mikołaja, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji, Muzeum Wojska, Muzeum Historyczne, Centrum im. Ludwika Zamenhofa, Galeria Arsenał, Galeria Śleńdzińskich, Muzeum Pamięci Sybiru, Muzeum Podlaskie, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego.
 • 29.04. – godz. 18:00 w Kościele pw. NMP Królowej Rodzin w Białymstoku (osiedle Bacieczki) odbędzie się koncert chóru Totus Tuus "Koncert dla Niepodległej".

Maj 2018 r.

 • 05-06.05. – Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 5 maja - turniej  w 3 kategoriach młodzieżowych ( dziewczynki i chłopcy ur. w 2007 r. i młodsi , dziewczynki i chłopcy ur. w roku 2005 i młodsi , dziewczynki i chłopcy ur. w roku 2003 i młodsi). 6 - maja  turniej OPEN dla wszystkich chętnych. Turnieje rozegrane zostaną na obiektach Szkoły Podstawowej nr 49 w Białymstoku.
 • 05.05. – godz. 13.30 i 15.00 Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny O/Białystok - spacer historyczny Białostockie drogi do niepodległości „3 maja 1791 r w Białymstoku”. Początek spaceru przy bramie Pałacu Branickich.
 • 09.05. – godz. 12.30 w Centrum Zdrowia Psychicznego, ul. Radzimińska 2 odbędą się warsztaty edukacyjne (zamknięte) dla pacjentów „Bronisław Piłsudski, król Ajnów” – warsztaty popularyzujące sylwetkę Bronisława Piłsudskiego i jego wkład w światową etnografię.
 • 16.05. – godz. 12.00 w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej, ul. Kościelna 1A odbędzie się projekcja filmu i spotkanie z reżyserem „Orzeł i chryzantemy” w reż.J. Wana. Film opowiada o potomkach B. Piłsudskiego w Japonii i jego osiągnięciach w utrwaleniu kultury Ajnów. Na spotkanie przyjeżdża reżyser Jacek Wan.
 • 19.05. – godz. 15.00-16.30 Muzeum Pamięci Sybiru Happening artystyczny skierowany do najmłodszych białostoczan. Rynek Kościuszki 4 - happening towarzyszy wystawie plenerowej usytuowanej przy Archiwum Państwowym. Wysypywanie piaskiem barwionym portretów 2 braci – Józefa i Bronisława Piłsudskich.
 • 19.05-19.06. – godz. 15.00-16.30 Muzeum Pamięci Sybiru „Z zesłania na wyżyny nauki. Polscy badacze Syberii” - wystawa plenerowa. Otwarcie wystawy 19 maja godz. 17.00. Wystawa plenerowa poświęcona Bronisławowi Piłsudskiemu, bratu Józefa Piłsudskiego, Wacławowi Sieroszewskiemu i innym polskim badaczom XIX wieku, zesłanym na Syberię. Wystawa popularyzuje zbiory MPS – portrety XIX-wiecznych badaczy ludów Syberii, faunyi flory autorstwa Pauliny Kopestyńskiej.
 • 19.05. – godz. 19.00 - 5. Puls sztuki. Osobowości – Niepodległa w Galerii im. Sleńdzińskich ul. Waryńskiego 24a. Puls Sztuki to zmienna część wystawy stałej pt. „Sztuka w genach. Sleńdzińscy”. Piątą odsłonę w roku Niepodległości poświęcamy dwóm słynnym Polakom: marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i generałowi Edwardowi Rydzowi-Śmigłemu.
 • 27.05. - Dom Kultury „Śródmieście” w Białymstoku i Muzeum Wojska w Białymstoku - Święto Ulicy Jana Kilińskiego. Impreza plenerowa na Ulicy Jana Kilińskiego w Białymstoku. W programie – m.in. występy muzyczne, taneczne, spacer z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, wystawy i konkursu, gry i zabawy z okresu międzywojennego.

Czerwiec 2018 r.

 • 08.06-31.07. – Wystawa – „Wspomnienia białostockiego harcerstwa” CLZ/BOK ul. Warszawska 19, pokazanie drogi jaką od czasów odzyskania niepodległości przez Polskę przeszło Harcerstwo na białostocczyźnie przez pryzmat wspomnień jego członków oraz archiwaliów przez nich udostępnionych uwzględniających okres międzywojenny, II Wojnę Światową oraz PRL przez cały czas, oficjalnie lub nie, ucząc ideałów i wartości patriotycznych .Wystawa archiwaliów (zdjęć, dokumentów, pamiątek) uzupełnionych wspomnieniami byłych i obecnych harcerzy i harcerek. Połączona będzie z plenerowym piknikiem w Parku Konstytucji 3 Maja.
 • 09.06. – Festyn – „Harcerski biwak miejski” - plenerowy piknik w Parku Konstytucji 3 Maja z atrakcjami edukacyjnymi zarówno dla dzieci jak i dorosłych współorganizowanym z ZHP oraz Muzeum Wojska.
 • 22.06-31.08. – „Zagadki niepodległości. Escape Room.” w sali wystaw czasowych Muzeum Wojska w Białymstoku zapraszamy do zmierzenia się z escape roomem. Fabuła gry związana jest z historią regionalną i postacią ppłka Stanisława Nilskiego-Łapińskiego. Gra toczy się w czasach I wojny światowej.
 • 24.06-31.07. – godz. 13.00 otwarcie wystawy plenerowej : ”Niepodległa to…” na Skwerze Armii Krajowej. Muzealna Akademia to pierwszy projekt edukacyjny Muzeum Wojska w Białymstoku, podczas którego młodzi uczestnicy mogli podjąć próbę samodzielnej interpretacji zabytków zgromadzonych w muzealnej kolekcji. Poprzez szereg warsztatów młodzi uczestnicy zostali przygotowani do stworzenia ich autorskiej wystawy: wybrania eksponatów, opowiedzenia historii zabytków oczami uczestników Muzealnej Akademii, a w końcu opisania ich tak, aby stały się bliskie. To dzięki nieograniczonej wyobraźni dzieci powstała wystawa „Niepodległa to…”

Lipiec 2018 r.

 • 6,13,20 i 27.07. oraz 10 i 17.08. – XXIII Katedralne Koncerty Organowe – Po raz 23. w białostockim kościele pw. Wniebowzięcia NMP odbędzie się cykl Katedralnych Koncertów Organowych. W tym roku Katedralne Koncerty Organowe dołączają do wielkich obchodów jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości. 
 • 6.07-12.07. – Muzeum Pamięci Sybiru w sieci kon "Helios" - projekcja teasera serialu. Zadanie rozpoczynające promocję cyklu filmów „Kresy w przedmiotach zaklęte”.
 • 11.07. – Premiera serialu „Kresy w przedmiotach zaklęte” na stronie Muzeum Pamieći Sybiru oraz w mediach społecznościowych. Emisja pierwszego odcinka serialu, który w pięciu odcinkach prezentuje historię przedmiotów zabranych przez deportowanych na Sybir. Przedmioty i wspomnienia zesłańców pochodzą ze zbiorów MPS.
 • 11.07-25.07. – Muzeum Pamięci Sybiru Wystawa plenerowa na Rynku Kościuszki „Niepodległa – ziemie wschodnie II Rzeczypospolitej”.
 • 12.07-24.07. Warsztaty edukacyjne na Rynku Kościuszki towarzyszące wystawie plenerowej „Niepodległa – ziemie wschodnie II Rzeczypospolitej”. Zajęcia dla grup zorganizowanych, w trakcie których uczestnicy będą mogli wykonać tradycyjne ozdoby wiejskie ze słomy, nauczyć się międzywojennych tańców i gier typowych dla okresu międzywojennego.
 • 14-15.07. oraz 21-22.07. Weekendowe oprowadzanie po wystawie „Niepodległa – ziemie wschodnie II Rzeczypospolitej” prowadzone przez pracowników merytorycznych Muzeum Pamięci Sybiru, połączone z odczytywaniem fragmentów wspomnień Zesłańców – Kresowiaków.

Sierpień 2018 r.

 • 5.08 – godz. 16.00 w Białostockim Ośrodku Kultury ul. Legionowa 5 Podlaska Akademia Kultury: pokaz filmu Obywatel poeta + spotkanie z Waldemarem Smaszczem. Pokaz filmu z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości i 20. rocznicy śmierci Zbigniewa Herberta - Obywatel poeta Polska 2000, 75′ reż. Jerzy Zalewski.
 • 8-12.08. – Dom Kultury „Śródmieście zaprasza na XII Europejski Festiwal Muzyczny „Gloria” w Auli Widowiskowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku ul. Świerkowa 20 oraz Auli Magna Pałacu Branickich ul. J. Kilińskiego 1. Prezentacja różnych form muzyki klasycznej i popularnej, w szczególności wokalnych, z udziałem wybitnych artystów polskich i zagranicznych oraz młodych adeptów sztuki muzycznej.
 • 18.08. – godz. 11.00-13.00 – „Cmentarze Wojenne” wycieczka autokarowa Jelczem. Zwiedzanie miejsc pochówków osób zasłużonych, którzy mieli wpływ na odzyskanie niepodległości przez Polskę. Zbiórka na placu Jana Pawła II

Wrzesień 2018 r.

 • 1.09. – Galeria Arsenał elektrownia przy ul. Elektrycznej 13: BOUILLON GROUP.100 minut/100 minutes”. Praca gruzińskiego kolektywu artystycznego Bouillon Group to instalacja dźwiękowa zatytułowana 100 minut, tematycznie nawiązująca do setnych rocznic odzyskania niepodległości przez Polskę i Gruzję.
 • 1.09. – Białostockie Ośrodek Kultury zaprasza do kina Forum przy ul. Legionowej 5 na koncert w ramach festiwalu Wschód Kultury/Inny Wymiar (Polska, Armenia, Gruzja). Wystąpią: Kapela ze Wsi Warszawa, Dogma, Folk Band Bani. Koncert zespołów reprezentujących kraje, które połączył czas odzyskania niepodległości.
 • 2.09. – BOK-Centrum im. Ludwika Zamenhofa przy ul. Warszawskiej 19: Wydawnictwo „Fotografowie białostoccy 1915-1939. Przed i za obiektywem”. Wydawnictwo ma na celu ukazanie mieszkańców Białegostoku, różnych przejawów ich życia w odradzającej się Polsce, fragmentów architektury, uchwyconych w kadrze fotografów działających w mieście od pierwszej wojny światowej po 1939 r. Bogata warstwa fotograficzna opatrzona będzie tekstami historycznymi min. Wiesława Wróbla.
 • 6.09.­-31.12. – Muzeum Pamięci Sybiru: Wystawa czasowa o charakterze autopromocyjnym. Miejsce: Plac przed kościołem Św. Ducha w Białymstoku, galerie handlowe na terenie Białegostoku, stadion Jagielloni. „Przez Sybir do Niepodległej. Za Niepodległą na Sybir. Losy Polaków wracających do odrodzonej II Rzeczypospolitej i deportowanych w czasie II wojny światowej” to wystawa plenerowa, której inauguracja wiąże się z XVIII Międzynarodowym Marszem Pamięci Zesłańców Sybir. Przedłużeniem ekspozycji będzie prezentacja wystawy w uczęszczanych przestrzeniach miasta. W ramach wystawy zaprezentowano zbiory Muzeum Pamięci Sybiru odnoszące się do niepodległości i jej roli w życiu Polaków dotkniętych zesłańczym losem.
 • 7-23.09. – Białostocki Ośrodek Kultury, Fundacja Ośrodka Karta: „Rok 1918. Odzyskanie Niepodległości”. Miejsce: BOK/CLZ przy ul. Warszawskiej 19. Wystawa w sposób chronologiczny i na podstawie wyselekcjonowanego materiału źródłowego oraz najciekawszych zdjęć historycznych i innych elementów graficznych przedstawia węzłowe momenty procesów rozgrywających się na ziemiach polskich w ostatnim roku I wojny wraz z ich kluczowym dopełnieniem – odrodzeniem po 123 latach niewoli państwa polskiego. Każda plansza, oprócz archiwalnych zdjęć, zaopatrzona jest w krótki komentarz merytoryczny, nakreślający kontekst obrazowanych wydarzeń oraz tekst źródłowy (fragment dzienników, wspomnień, listów, dokumentów z epoki), będący osobistym komentarzem świadków historii do opisywanych procesów dziejowych.
 • 13.09. – godz. 11.00 i 13.00, Muzeum Pamięci Sybiru: Sybiracy czytają „Przedwiośnie”. Miejsce: Centrum Edukacyjno-Wystawiennicze MPS, ul. H. Sienkiewicza 26, Akademia Teatralna im. Al. Zelwerowicza, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 11. Wydarzenie realizowane w ramach akcji „Narodowe Czytanie 2018”. Fragmenty "Przedwiośnia" przeczytają sybiracy, pracownicy Muzeum Pamięci Sybiru, wykładowcy Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. Al. Zelwerowicza w Białymstoku oraz aktorzy Białostockiego Teatru Lalek.
 • 15.09. – godz. 18.00 koncert "Przybyli ułani pod okienko... – wspólnie zaśpiewajmy pieśni patriotyczne" na Rynku Kościuszki w Białymstoku.
 • 16.09. – godz. 12.00, Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich, Białystok: „Rola kawalerii w walkach o odzyskanie i utrwalenie niepodległości RP. Pokazy wyszkolenia kawaleryjskiego”. Miejsce: ul. Kawaleryjska (poligon strzelecki naprzeciw jednostki wojskowej, przy rondzie). Pokazy konne, akrobacje, elementy wyszkolenia kawaleryjskiego, władanie bronią białą. Przy współpracy z 18 PR również pokaz wyszkolenia współczesnego wojska.
 • 16.09. – godz. 18.00-23.00, Muzeum Pamięci Sybiru: Peleton Pamięci 17.09. W związku ze zbliżająca się 79. rocznicą sowieckiej agresji na Polskę (17.09.1939 r.) Muzeum Pamięci Sybiru planuje upamiętnienie rocznicy w przestrzeni miejskiej Białegostoku. Zorganizuje przejazd rowerowy  Peleton Pamięci 17.09  trasą powiązaną z miejscami i postaciami nawiązującymi do tych wydarzeń. Zbiórka o godz. 18.00 na Placu Piłsudskiego.
 • 27.09. godz. 18.00, Galeria im. Sleńdzińskich przy ul. L. Waryńskiego 24a: „Dialogi poetyckie Jerzego Binkowskiego i Waldemara Smaszcza” – „Nowa poezja w nowej Polsce – Jan Lechoń”. Autorski cykl spotkań białostockiego poety i krytyka literackiego, odsłona 26.
 • Wrzesień-październik – Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Człowiek obok mnie”. To X jubileuszowa edycja konkursu fotograficznego, który skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych i ma charakter otwarty. Zdjęcia ocenia jury złożone z profesjonalistów fotografików i znawców sztuki fotograficznej. Edycja ta będzie odbywać się w nawiązaniu do programu „Niepodległa”. Wernisaż nagrodzonych prac – początek października 2018.

Październik 2018 r.

 • 30.09-11.11. Wystawa „100 lalek na 100-lecie Niepodległości” w Foyer Białostockiego Teatru Lalek. W ciągu 65 lat istnienia Białostocki Teatr Lalek wystawił ponad 300 spektakli, gromadząc tysiące lalek, kostiumów i dekoracji. Rekwizyty teatralne, maski i lalki będące w zbiorach BTL bez wątpienia stanowią bezcenną kolekcję polskiej plastyki teatralnej o nieocenionej wartości historycznej i artystycznej.
 • październik w Centrum Edukacyjno-Wystawienniczym, ul. Sienkiewicza 26, „Niech się śmieją polskie dzieci śmiechem odrodzenia!”. Lekcja muzealna adresowana do przedszkoli i uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej. 
 • październik Muzeum Pamięci Sybiru w Outlet Center Białystok Wystawa plenerowa "Przez Sybir do Niepodległej. Za Niepodległą na Sybir". Wystawa czasowa o charakterze autopromocyjnym prezentowana w instytucjach użyteczności publicznej, szkołach, centrach handlowych itp. 
 • 11.10.  Premiera 4 odc. serialu „Kresy w przedmiotach zaklęte”. Emisja pierwszego odcinka serialu, który w pięciu odcinkachprezentuje historię przedmiotów zabranych przez deportowanych na Sybir. Przedmioty i wspomnienia zesłańców pochodzą ze zbiorów MPS.
 • 30.10. w Szkole Podstawowej nr 28 w Białymstoku, ul. Warmińska 55 - Wernisaż wystawy fotograficznej, promocja książki i premiera filmu o Skorupach "Skorupy - 100 lat w mieście i państwie". Wernisaż wystawy fotografii i rysunków pokazujących osiedle Skorupy wczoraj i dziś. Wystawie towarzyszyć będzie pokaz premierowy filmu dokumentalnego o Skorupach. Film prezentuje w skrócie dzieje wsi z czasem przekształconej w osiedle miejskie.

Listopad 2018 r.

 • 3.11. - Fundacja Budujemy Ludzi Pokolenia JP II konferencja pt. Ku Wolności w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym, ul. Kościelna 1A.
 • 7.11. godz. 16.30-18.30, Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje Rodzinne Sztafety Pływackie. W tym roku zawody będą nawiązywały do obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Odbędą się w środę, 7 listopada w zmodernizowanej Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej 1a.
 • od 5.10. - Mural esperanto-wolność-niepodległość Liberecon por la Mondo, ul. Broniewskiego 23. Mural ma na celu symbolicznie ukazać wartości jakie stały za ideą Esperanto - pokoju na całym świecie - co w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę zyskuje wspólny mianownik.
 • 9.11. godz. 16.00 - w Szkole Podstawowej nr 29 im. Synów Pułku odbędzie się spetkakl Zaduszki Sybirackie. Spektakl poetycko-muzyczny "Sybirski wiatr" pod kierunkiem Ewy Alimowskiej i Olgi Hewy, w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.
 • 9.11.-10.11. - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich "Otwórzmy Bramy" organizuje XIII Rajd Niepodległości. Rajd odbędzie się na terenie osiedla Bacieczki w Białymstoku.
 • 10.11. godz. 10.00-14.00 - Gra miejska „Pomagamy Polakom na Kresach Wschodnich”. Muzeum Pamięci Sybiru przygotowuje punkt poświęcony Bronisławowi Piłsudskiego i postaciom białostoczan (forma quizu historycznego), których pamiątki eksponowane są w Muzeum.
 • 10.11. - XVIII Bieg Niepodległości. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zaprasza 10 listopada na bieg na dystansie 5 km, podczas którego będą prowadzone następujące klasyfikacje: generalna, najszybszych białostoczan, służb mundurowych, samorządowców oraz drużynowa. Ponadto zaplanowano biegi towarzyszące – nordic walking, dziecięce i młodzieżowe
 • 10.11. godz. 10.00-16.00 - Patriotyczna Gra Miejska przy Pałacu Branickich. Gra w centrum miasta upamiętniająca 100 rocznicę odzyskania niepodległości.
 • 10.11. godz. 13.30 i 15.00 - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku zaprasza na Spacer „11 listopada 1918 r. w Białymstoku”. Dwa bezpłatne spacery rodzinne z przewodnikami RO PTTK wiodące trasą związaną z odzyskaniem niepodległości przez Polskę i osobą Józefa Piłsudskiego. Spacery rozpoczynają się pod pomnikiem J. Piłsudskiego.
 • 21.11. godz. 12.00 - Muzeum Pamięci Sybiru zaprasza do Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego Archidiecezji Białostockiej. Wschodnia Akademia Filmowa - Spotkanie z Adamem Rogalą autorem filmu „Marszałek Józef Piłsudski”, ilustrowane filmem. Tematem prelekcji jest sylwetka Józefa Piłsudskiego.
 • 11.11. godz. 16.00 - BOK – kino Forum, pokaz filmu Dywizjon. Podlaska Akademia Kultury przy Białostockim Ośrodku Kultury oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej zapraszają na film Dywizjon 303.
 • 11.11. godz. 18.00 - Kompozytor niepodległości – Ignacy Jan Paderewski 8. Wieczór wspólnego śpiewania pieśni i piosenek patriotycznych w Galerii im. Sleńdzińskich. Zapraszamy do świętowania stulecia niepodległości. Wspólnie wyśpiewamy pieśni patriotyczne i żołnierskie.
 • 11.11. - Biegnę dla Niepodległej - biegi zorganizowane przez Fundację Białystok Biega. Dystans do pokonania wyniesie 10 km. Mniej wysportowani uczestnicy będą mogli wystartować w sztafecie 3 km+3 km+4 km. To także propozycja dla rodzin. Start i meta tych zawodów będzie znajdowała się przy Alei J. Piłsudskiego.
 • 11.11. godz. 13.00 - Koncert chóru parafialnego „TOTUS TUUS” z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości w kościele parafialnym pw. NMP Królowej Rodzin. Wykonawcą koncertu będzie chór "Totus Tuus" pod dyrekcją Doroty Tymińskiej, który zapoczątkował przed laty patriotyczne śpiewanie wśród społeczności lokalnej osiedla Bacieczki i Bacieczki TBS.
 • 11.11. - Kościół górny i dolny Parafii św. Kazimierza Królewicza w Białystoku - 100 lat Niepodległej. godz. 10.30 Prelekcja historyczna z prezentacją multimedialną „100 lat Niepodległej” godz. 12.00 koncert pieśni polskiej i patriotycznej godz. 19.00 wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
 • 11.11. godz. 12.30 - 100 lat Niepodległej Polski -koncert patriotyczny z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Koncert odbędzie się na terenie parafii św. Krzysztofa w Białymstoku przy ul św. Krzysztofa 4.
 • 11.11. godz. 14.00 - Wystawa czasowa "Pierwsze lata niepodległości". Muzeum Wojska w Białymstoku zaprasza na wystawę przygotowaną z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
 • listopad-grudzień - w Muzeum Pamięci Sybiru „Niech się śmieją polskie dzieci śmiechem odrodzenia!”. Lekcja muzealna adresowana do przedszkoli i uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli cofnąć się w czasie do roku 1924. Marszałek Józef Piłsudski pierwszy raz nagrał wtedy swój głos i zostawił w nagraniu specjalne zadanie dla dzieci – słowa tej prośby są tytułem lekcji. 
 • 11.11. - Premiera 5 odc. serialu „Kresy w przedmiotach zaklęte”. Emisja ostatniego odcinka serii prezentującej historię przedmiotów zabranych przez deportowanych na Sybir. Przedmioty i wspomnienia zesłańców pochodzą ze zbiorów MPS. 
 • 11.11. godz. 17.00-22.00 na Stadionie Miejskim w Białymstoku Wystawa plenerowa „Niepodległa – ziemie wschodnie II Rzeczypospolitej”. Wystawa czasowa ma na celu ukazanie kształtowania polskiej administracji, życia społecznego i gospodarczego na dawnych ziemiach kresowych II Rzeczypospolitej po odzyskaniu niepodległości.
 • 11.11. godz. 17.00-22.00 na Stadionie Miejskim w Białymstoku Wystawa plenerowa "Przez Sybir do Niepodległej. Za Niepodległą na Sybir". Wystawa czasowa o charakterze autopromocyjnym prezentowana w instytucjach użyteczności publicznej, szkołach, centrach handlowych itp. Prezentacja eksponatów i fotografii z kolekcji Muzeum Pamięci Sybiru związanych z odzyskaniem niepodległości, które zostaną zaprezentowane w ramach wystawy stałej nowego muzeum na Węglówce.
 • 13.11. - w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku spotkanie podsumowujące projekt filmowy „Kresy w przedmiotach zaklęte”.
 • 13.11-14.11. - Warsztaty edukacyjne dla uczniów klas IV-VII pod hasłem „11 listopada 1918 r. w Białymstoku”. Warsztaty dla 10 grup uczniów ze szkół podstawowych z terenu Białegostoku. W trakcie warsztatów odbędą się zarówno krótkie spacery śladami historii odzyskiwania niepodległości przez Polskę, jak i uczniowie wezmą udział w fabularyzowanych inscenizacjach dotyczących tego okresu.
 • 16.11. godz. 19.00 - Wieczornica patriotyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży w kościele parafialnym pw. NMP Królowej Rodzin. Wykonawcą wieczornicy będzie dziecięco-młodzieżowa schola "Niebo".
 • 17.11. godz. 10.00-17.00 - Festiwal Pieśni Patriotycznej w VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku.
 • 18.11. godz. 11.00-13.00 - Galeria Arsenał zaprasza na Warsztaty Rodzinne „My wobec niepodległości”. Warsztaty rysunkowe (rodzinne, dla rodziców z dziećmi w wieku 5-9 lat). Poznamy trzy hasła: niepodległość, wolność, tożsamość. Porozmawiamy o tym, co te słowa dla nas znaczą. 
 • 18.11. - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku zaprasza na XXIII Jesienny Rajd Pieszy „Szlakami Niepodległości” w Puszczy Knyszyńskiej. Tradycyjny rajd pieszy wiodący trasami uwzględniającymi miejsca pamięci narodowej, jak pomnik ofiar mordu bolszewickiego w 1920 r.. Do wyboru będą 2 trasy o podobnej długości: 5-8 kilometrów.
 • 22.11. godz. 18.00 - Galeria im. Sleńdzińskich zaprasza na spotkanie Czwartki u Sleńdzińskich 28. Dialogi poetyckie Jerzego Binkowskiego i Waldemara Smaszcza – Kazimierz Wierzyński. Kolejne spotkanie z cyklu „Dialogi poetyckie”; znakomici prelegenci przybliżą nam tym razem artystyczną i biograficzną sylwetkę Kazimierza Wierzyńskiego.
 • 22.11. godz. 19.00 - Fundacja Budujemy Ludzi Pokolenia JP II, koncert Ku Wolności w kinie Ton.
 • 23.11.-30.12. Wystawa w Centrum im. Ludwika Zamenhofa „Prawo wyborcze kobiet”. Wystawa ma na celu pokazać kto przyczynił się do tych zmian, co one wniosły do polskiego społeczeństwa oraz jak sprawa praw wyborczych kobiet wyglądała na świecie.
 • 24.11. - IX Podlaski Przegląd Pieśni Patriotycznej w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym, ul. Kościelna 1A.
 • 25.11. godz. 16.00 - Koncert galowy IX Podlaskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej, Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne, ul. Kościelna 1A.
 • 26.11. - w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej otwarcie wystawy: „Białostoccy Kapelani Wojskowi 100-lecia Niepodległości”. Wystawa przedstawiająca sylwetki oraz działalność kapelanów wojskowych ostatniego stulecia związanych z Białymstokiem oraz z dawną Archidiecezją Wileńską.
 • lata 2018-2022 - w Centrum im. Ludwika Zamenhofa Mediateka CLZ – 100 100-latków na 100-lecie. Projekt realizowany przez Ośrodek Pamięć i Przyszłość z Wrocławia, którego partnerem jest Białostocki Ośrodek Kultury zakłada zebranie relacji 100 osób urodzonych przez 1922 r. Projekt ma na celu pokazanie rozwijającej się niepodległej Polski przez pryzmat wspomnień ludzi, którzy dorastali wraz z nią.

2019 r.

 • 22.01-01.02. godz. 10.00-17.00 - w Centrum im. L. Zamenhofa ul. Warszawska 19 „Bojary – dzielnica w sercu Białegostoku” – warsztaty rodzinne. Podczas ferii BOK zaprasza na nowy warsztat. Rozszerzona zostanie dotychczasowa formuła zabawy z klockami Lego o historię mówioną. Poprzez zajęcia BOK proponuje sensoryczne doznania: uczestnicy poczują zapach, usłyszą nagrane głosy/wspomnienia… Tym razem autorzy opowiedzą o wyjątkowej dzielnicy naszego miasta – Bojarach.
 • 05.02-10.05. - Wystawa plenerowa Muzeum Wojska w Białymstoku na Rynku Kościuszki. Wystawa plenerowa w formie planszowej z dokładaną raz w tygodniu planszą mówiącą o ważnych wydarzeniach związanych z odzyskiwaniem wolności przez Białystok i region.
 • 10.02. godz. 16.00 - w kinie Forum ul. Legionowa 5 Film „Czwarta Dzielnica” i spotkanie z producentem i współscenarzystą filmu Rafałem Muskałą. Film opowiada historię milionów Polaków, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu lepszego życia. Zrealizowany w Chicago przez młodych twórców, przeprowadza nas przez czas początków emigracji, aż do momentu, w którym Polska odzyskała niepodległość.
 • 17.02. godz. 17.00 - Muzeum Wojska w Białymstoku oraz Białostocki Ośrodek Kultury organizuje Test Wiedzy o Historii Białegostoku (w przewie testu występ zespołu muzycznego Kapela Betela). IV edycja testu poświęcona w dużym stopniu 100. Rocznicy Odzyskania przez Białystok Niepodległości.
 • 18.02. od godz. 10.00 - Ogrodzenie siedziby Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku - wystawa fotografii upamiętniającej wejście Wojsk Polskich do Białegostoku. Wystawa plenerowa fotografii upamiętniającej wejście Wojsk Polskich do Białegostoku oraz zdjęcia lotnicze miasta z okresu I wojny światowej. Fotografie pochodzą ze zbiorów prywatnych. Czas ekspozycji 18 lutego – 15 marca 2019 r.
 • 18.02. od godz. 19.30 - Mapping z okazji 100-lecia odzyskania przez Białystok Niepodległości, którego organizatorem jest Muzeum Pamięci Sybiru. W 100-lecie odzyskania przez Białystok niepodległości Muzeum Pamięci Sybiru zaprasza na pokaz multimedialny przedstawiający historię miasta. Na fasadzie Pałacu Branickich wyświetlony zostanie mapping przygotowany przez białostockiego artystę Artura Grycuka.
 • 19.02. godz. 12.00 - oficjalne uroczystości odzyskania Niepodległości przez Białystok - uroczystości na Rynku Kościuszki. 
 • 19.02. godz. 13.30 - Kapsuła czasu na dziedzincu ratusza miejskiego przy Rynku Kościuszki. Kurier Poranny przygotuje specjalne 100-stronicowe wydanie gazety, które trafi do „Kapsuły czasu Porannego”. Na jego łamach przybliżone zostanie mieszkańcom miasta ostatnie sto lat Białegostoku: proces wyzwalania miasta, jego rozwój w dwudziestoleciu międzywojennym, pożogę wojenną czy spuściznę PRL-u. Pokazane zostaną osoby, które miały wpływ na jego rozwój czy rozsławiały miasto swoimi dokonaniami - ludzi, o których po prostu wypada pamiętać. 
 • 19.02. godz. 14.00 - „Pierwsze lata Niepodległości – Białystok” – wernisaż wystawy czasowej. Wystawa w Muzeum Wojska w Białymstoku składająca się z trzech części. W pierwszej zostanie pokazana poczekalnia dworca kolejowego wraz z kolejarzem odliczającym czas do białostockiej niepodległości. 
 • 19.02. godz. 16.00 - uroczystości na Cmentarzu Wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku.
 • 19.02. godz. 17.00 - Centrum im. L. Zamenhofa, ul. Warszawska 19 zaprasza na Spacer po centrum – warsztaty rodzinne. W trakcie warsztatów uczestnicy – przy pomocy takich materiałów jak wspomnienia mieszkańców, fotografie i mapy – poznają historię Białegostoku od momentu odzyskania niepodległości do wybuchu II wojny światowej. Celem zajęć jest rozbudzenie u uczestników zainteresowania historią lokalną oraz zachęcenie ich do indywidualnego poznawania i interpretowania własnych historii rodzinnych.
 • 19.02. godz. 19.00 - uroczysty koncert i wręczenie wyróżnień „Człowiek 100-lecia” Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki, dodatkowo wystawa we foyer Opery i Filharmonii Podlaskiej.
 • 20.02. godz. 13.00 - w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej „Życie na zderzaku. Białostockie drogi do wolności” – słuchowisko radiowe. Słuchowisko to opowieść o przedwojennym życiu białostoczan widzianym z perspektywy wspomnień Michała Zalewskiego i jego losów „zwykłego chłopaka”. Słuchowisko opiera się na retrospekcji bohatera, który wspomina odradzający się po zaborach Białystok, barwne życiorysy i wydarzenia budujące szczególny klimat miasta na pograniczu, w którym ścierają się różne kultury. 
 • 20.02. godz. 19.00 - Kawiarnia Fama, Białostocki Ośrodek Kultury ul. Legionowa 5 zaprasza na premierę filmu „Zenek” reż. Dariusz Szada-Borzyszkowski oraz premierowy koncert wokalisty Michała Ciruka Ciry pt.: „Pocztówki z miasta B. część II”. Film opowiada o Zenku Borowskim, 13-letnim harcerzu z Białegostoku, zastrzelonym w 1943 roku przez niemieckiego żandarma. Stało się to podczas próby wykradzenia polskich książek z magazynu, w którym okupanci przetrzymywali zarekwirowane zasoby biblioteczne. Zenek kochał książki, podobnie jak jego koleżanki i koledzy z podwórka. Wspólnie wyprawiali się na poszukiwania literatury do białostockiego getta i strzeżonych magazynów. W tych strasznych czasach chcieli się uczuć i poznawać ojczysty język. Zenek, najodważniejszy i najsprawniejszy z nich, zapłacił najwyższą cenę. Premierowy koncert wokalisty Michała Ciruka Ciry pt.: „Pocztówki z miasta B. część II” – stypendysta Prezydenta Miasta Białegostoku.
 • 21.02. godz. 19.00 - Kawiarnia Fama, Białostocki Ośrodek Kultury ul. Legionowa 5 - 100 lat niepodległości w pigułce – program artystyczny w wykonaniu Krzysztofa Szubzdy, Katarzyny Garłukiewicz, Urszuli Kisiel - Pańko. 100 lat niepodległości Polski przedstawione w 50-cio minutowym programie zaprezentowanym przez trójkę artystów.
 • 22.02. godz. 18.00 - Promocja książki pt. „Białystok w łunie światowej pożogi wojennej, „Echo Białostockie” w Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku ul. Legionowa 2.
 • 23.02. godz. 11.00 - Spacer po centrum – warsztaty rodzinne. W trakcie warsztatów uczestnicy – przy pomocy takich materiałów jak wspomnienia mieszkańców, fotografie i mapy – poznają historię Białegostoku od momentu odzyskania niepodległości do wybuchu II wojny światowej. Celem zajęć jest rozbudzenie u uczestników zainteresowania historią lokalną oraz zachęcenie ich do indywidualnego poznawania i interpretowania własnych historii rodzinnych.
 • 23.02. godz. 18.00 - Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje amatorskie zawody pływackie. Długodystansowe zawody pływackie, w których celem zawodników jest przepłynięcie jak najdłuższego dystansu w czasie 100 minut.
Do góry