Facebook icon
 • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Kultura

Informacja o przyznaniu stypendiów twórcom profesjonalnym na 2021 rok

Dodana: 03.03.2021 11:06

Trzynastu twórców profesjonalnych otrzyma roczne stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku na rok 2021, o łącznej wartości 170.000 złotych.

Do 31 października 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło czterdzieści dziewięć wniosków w sprawie przyznania stypendiów artystycznych na 2021 rok. W wyniku oceny formalnej osiem wniosków nie spełniło kryteriów regulaminowych. Kolejnych czterdzieści jeden wniosków, na łączną kwotę 747 000 złotych, złożonych zostało w dziewięciu dziedzinach, w tym: osiem w dziedzinie muzyka, osiem – literatura, sześć – sztuki wizualne , sześć – fotografia, cztery – teatr, trzy – sztuka filmowa, trzy – opieka nad zabytkami, dwa – upowszechnianie kultury oraz jeden – taniec. Zostały one zaopiniowane przez komisję stypendialną, w składzie osobowym:

 • Edyta Marzena Mozyrska – dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, przewodnicząca komisji,
 • Danuta Anna Pieciul – kierownik Referatu Kultury w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu, członek;
 • Beata Lewkowicz – inspektor w Referacie Kultury w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu, członek;
 • Jolanta Koller-Szumska – główny specjalista w Referacie Kultury w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu.

8 grudnia 2020 roku Prezydent Miasta Białegostoku, po zapoznaniu się z opinią komisji, podjął decyzję o przyznaniu trzynastu stypendiów artystycznych osobom profesjonalnie zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na 2021 rok. Stypendyści 2021 roku to:

 1. Bożena Elżbieta Grzybek, w dziedzinie: sztuki wizualne, na projekt pod nazwą „Okrągła trzydziestka”, w wysokości – 14.000 złotych
 2. Tomasz Brański, w dziedzinie: sztuki wizualne, na projekt pod nazwą „Nora Ney i Stare Kino w przedwojennym Białymstoku”, w wysokości – 13.000 złotych
 3. Magdalena Toczydłowska-Talarczyk, w dziedzinie: sztuki wizualne, na projekt pod nazwą „Spacerownik rodzinny”, w wysokości – 11.000 złotych
 4. Katarzyna Breczko, w dziedzinie: muzyka, na projekt pod nazwą „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat - koncert poświęcony pamięci Józefa Bartoszko w 80. rocznicę spalenia Wielkiej Synagogi Żydowskiej w Białymstoku”, w wysokości – 14.000 złotych
 5. Zbigniew Nasiadko, w dziedzinie: muzyka, na projekt pod nazwą „Ballady znad Narwi i Bugu - słopiewnie, rozgłośnie …”, w wysokości – 14.000 złotych
 6. Karol Smaczny, w dziedzinie: teatr, na projekt pod nazwą „Podmieniony syn – spektakl teatru lalek inspirowany opowiadaniem autorstwa Mirosława Miniszewskiego pod tym samym tytułem”, w wysokości – 19.500 złotych
 7. Paula Czarnecka, w dziedzinie: teatr, na projekt pod nazwą „Maskotka Esperanto – monodram lalkowy z użyciem projekcji, animacji multimedialnych i współczesnych form lalkowych”, w wysokości – 19.500 złotych
 8. Kamil Śleszyński, w dziedzinie: fotografia, na projekt pod nazwą „Mechanizm Ożywiony”, w wysokości – 12.000 złotych
 9. Bogusław Florian Skok, w dziedzinie: fotografia, na projekt pod nazwą „Plenerowa wystawa fotograficzna w 30. rocznicę strajku MPK w Białymstoku”, w wysokości – 7.500 złotych
 10. Marek Kochanowski, w dziedzinie: literatura, na projekt pod nazwą „Powiastki pandemiczne. Zbiór opowiadań”, w wysokości – 12.000 złotych
 11. Jakub Sosnowski, w dziedzinie: literatura, na projekt pod nazwą „Wuj krasnolud na Podlasiu – część druga”, w wysokości - 11.500 złotych
 12. Dominik Sołowiej, w dziedzinie: sztuka filmowa, na projekt pod nazwą „Nauczycielski Klub Literacki w Białymstoku – historia ludzi, historia miasta”, w wysokości – 12.000 złotych
 13. Andrzej Kłopotowski, w dziedzinie: opieka nad zabytkami, na projekt pod nazwą „OSIEDLOWNIK 3”, w wysokości – 10.000 złotych

W projekcie budżetu Miasta na 2021 rok na stypendia młodym i profesjonalnym twórcom zaplanowano 300 tysięcy złotych (podobnie jak w roku 2020). Obecnie trwa ocena formalna wniosków złożonych przez młodych twórców na 2021 rok. Decyzja, kto z młodych twórców otrzyma stypendium, zostanie podjęta do końca bieżącego roku.

 

Decyzja Prezydenta o przyznaniu stypendiów twórcom profesjonalnym na 2021 rok

rozmiar: 544,79 KB PDF pobierz

Decyzja Prezydenta o przyznaniu stypendiów twórcom profesjonalnym na 2021 rok (do odczytu)

rozmiar: 32,5 KB DOC pobierz
Do góry