Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Kultura

Informacja o przyznaniu stypendiów twórcom profesjonalnym na 2020 r.

Dodana: 03.03.2021 11:01

Dziewięciu twórców profesjonalnych otrzyma roczne stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku na rok 2020. Ich łączna wartość to 118 tys. zł.

Do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęły łącznie 33 wnioski w sprawie przyznania stypendium artystycznego twórcom profesjonalnym na 2020 r.

W wyniku oceny formalnej trzy wnioski nie spełniły kryteriów regulaminowych, a 30 wniosków zostało zaopiniowanych przez komisję stypendialną, w skład której weszli:

  1. Jacek Malinowski – teatr / Białostocki Teatr Lalek,
  2. Karol Konrad Masztalerz – reprezentant Rady Miasta Białystok,
  3. Edyta Mozyrska – reprezentant Prezydenta Miasta/ dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Sportu UM,
  4. Małgorzata Niedzielko – sztuki wizualne/ rzeźbiarka, nauczyciel Liceum Plastycznego im. A. Grottgera w Supraślu,
  5. Olga Pacewicz – sztuki wizualne/ Galeria im. Sleńdzińskich,
  6. Justyna Sawczuk – literatura/ Książnica Podlaska,
  7. Konrad Sikora – muzyka/ recenzent muzyczny/ Radio Akadera (przewodniczący),
  8. Dominika Korobacz – reprezentant Prezydenta Miasta / Referat Kultury UM.

19 grudnia podjęto decyzję o przyznaniu 9 stypendiów rocznych na kwotę 118 tys. zł następującym osobom:

 

L.p.

Imię i nazwisko

wnioskodawcy

Rodzaj przedsięwzięcia

Wysokość stypendium

1.

Martyna Bielska

Dziedzina: literatura

 

Projekt pn. „Podśmietanie”(powieść kryminalna)

10 000 zł

2.

Alicja Grabowska

Dziedzina: muzyka

 

Projekt pn. BIAŁOSTOCKI

10 000 zł

3.

Radosław Dąbrowski

Dziedzina: sztuka filmowa

 

Projekt pn. film dokumentalny „2h później” – symfonia o miastach i ludziach. Napisanie scenariusza i dokumentacja.

12 000 zł

4.

Krzysztof Konrad Bondaruk

Dziedzina: sztuki wizualne

 

Projekt pn. „Rośliny i zwierzęta Podlasia w sztuce użytkowej”

12 000 zł

5.

Monika Marciniak

Dziedzina: upowszechnianie kultury

 

Projekt pn. „Opowiem ci Białystok cz. 2 Fabrykanci i Artyści.”

20 000 zł

6.

Andrzej Kłopotowski

Dziedzina: opieka nad zabytkami

 

Projekt pn. Osiedlownik 2

10 000 zł

7.

Justyna Godlewska-Kruczkowska

Dziedzina: teatr

 

Projekt pn. „Kochanka”

22 000 zł

8.

Jan Godlewski

Dziedzina: sztuki wizualne

 

Projekt pn. „Design trzeciego wieku”

12 000 zł

9.

Jakub Sosnowski

Dziedzina: literatura

 

Projekt pn. Wuj krasnolud na Podlasiu – napisanie zbioru opowiadań związanych z legendami Podlasia, będącego kontynuacją cyklu książek o Wuju krasnoludzie

10 000 zł

 

Do góry