Facebook icon
 • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Kultura

Informacja o przyznaniu stypendiów Młodym Twórcom na 2021 rok

Dodana: 28.02.2021 13:14

Dziesięciu młodych twórców otrzyma stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku na rok 2021, o łącznej wartości 130.000 złotych.

Do 30 listopada 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęły 42 wnioski w sprawie przyznania stypendiów artystycznych młodym twórcom na 2021 rok. W wyniku oceny formalnej 7 wniosków nie spełniło kryteriów regulaminowych. Kolejnych 35 wniosków, na łączną kwotę 589 900 złotych, złożonych zostało w 7 dziedzinach, w tym: 9 w dziedzinie muzyka, 4 – literatura, 7 – sztuki wizualne , 2 – fotografia, 8 – teatr, 4 – sztuka filmowa oraz 1 – upowszechnianie kultury. Zostały one zaopiniowane przez komisję stypendialną, w składzie:

 • Edyta Marzena Mozyrska – dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, przewodnicząca komisji,
 • Danuta Anna Pieciul – kierownik Referatu Kultury w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu, członek;
 • Beata Lewkowicz – inspektor w Referacie Kultury w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu, członek;
 • Jolanta Koller-Szumska – główny specjalista w Referacie Kultury w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu.

18 grudnia 2020 roku Prezydent Miasta Białegostoku podjął decyzję o przyznaniu 10 stypendiów artystycznych młodym twórcom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na 2021 rok, w tym 8 rocznych i 2 na I półrocze. Stypendyści 2021 roku to:

Stypendia roczne:

 1. Monika Borys, dziedzina: literatura, projekt pod nazwą Podlaskie nowoczesności, 11.000 złotych
 2. Michał Czarnecki, dziedzina: muzyka, projekt pod nazwą Wydanie cyfrowego minialbumu muzycznego, 12.000 złotych
 3. Daniel Lasecki, dziedzina: teatr, projekt pod nazwą Miazmat, 16.500 złotych
 4. Patryk Waldemar Ołdziejewski, dziedzina: teatr, projekt pod nazwą Aktor na wynos, 16.500 złotych
 5. Tytus Szabelski, dziedzina: fotografia, projekt pod nazwą Dokumentacja fotograficzna białostockiej sztuki publicznej drugiej połowy XX wieku, 12.000 złotych
 6. Jan Szewczyk,  dziedzina: sztuki wizualne, projekt pod nazwą Pomnik rozszerzony, 15.000 złotych
 7. Jan Wyszkowski, dziedzina: sztuki wizualne, projekt pod nazwą Fotorealistyczna wizualizacja Rynku Kościuszki w Białymstoku z okresu przedwojennego, 15.000 złotych
 8. Rafał Zajko, dziedzina: sztuki wizualne, projekt pod nazwą Krosna – seria obiektów  rzeźbiarskich poświęconych industrialnej przeszłości Białegostoku, 12.000 złotych

Stypendia półroczne:

 1. Piotr Maksim, dziedzina: muzyka, projekt pod nazwą Pusty pokój, 12.000 złotych
 2. Natalia Suszczyńska, dziedzina: literatura, projekt pod nazwą Zin literacki, 8.000 złotych

W budżecie Miasta na 2021 rok na stypendia młodym i profesjonalnym twórcom zaplanowano 300 tysięcy złotych (podobnie jak w roku 2020). Z uwagi na rekordową ilość – 91 wniosków - złożonych w obu programach stypendialnych (młodym i profesjonalnym twórcom), na łączną kwotę ponad 1 mln 300 tysięcy złotych, i wielość interesujących projektów oraz ograniczone środki finansowe w stosunku do wnioskowanych potrzeb, podjęto decyzję o rozdysponowaniu całej kwoty ujętej w budżecie Miasta Białystok na 2021 rok.

Decyzja Prezydenta - stypendia MT na 2021

rozmiar: 344,34 KB PDF pobierz

Decyzja Prezydenta - stypendia MT na 2021 (do odczytu)

rozmiar: 32,5 KB DOC pobierz
Do góry