• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Kultura

Kultura

 • cat18.10.2023 15:14

  Sejmik „Tolerancja wobec różnorodności” w Białymstoku

  231018 sejmik MDK-40.jpg

  Dziś (18 października) w Pałacyku Gościnnym odbyła się uroczysta inauguracja XXIX Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego „Tolerancja wobec różnorodności”. Uczestników sejmiku powitał w Białymstoku zastępca prezydenta Rafał Rudnicki, a inauguracyjny wykład „Fenomen wielokulturowości Podlasia” wygłosił dr Artur Konopacki.

 • cat10.10.2023 13:56

  55 lat Muzeum Wojska

  Tort z napisem: 55 lat Muzeum Wojska w Białymstoku

  Muzeum Wojska w Białymstoku ma już ponad pół wieku. W ramach jubileuszu placówka przygotowała wystawę „55 lat Muzeum Wojska w Białymstoku”. Gośćmi dzisiejszego wernisażu w tej miejskiej instytucji kultury byli zastępcy prezydenta Rafał Rudnicki i Zbigniew Nikitorowicz.

 • cat26.09.2023 15:08

  Dotacje na zabytki

  Rozpoczęta w 2021 roku modernizacja zabytkowego budynku VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku ma szansę na kontynuację. Miastu została przyznana dotacja na ten cel w wysokości 3,5 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Szacunkowa wartość zaplanowanych prac wynosi 6,7 mln zł. W sumie Miasto otrzymało trzy dotacje na zabytki w łącznej kwocie 8 mln zł.

 • cat25.09.2023 14:41

  Nabór wniosków na stypendia artystyczne na 2024 rok

  Przejście do artykułu o naborze wniosków na stypendia artystyczne na 2024 rok.

  Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku informuje, że uchwałą Nr LXXIII/1008/23 Rady Miasta Białystok z dnia 31 lipca 2023 r. ustanowiono nowe zasady przyznawania stypendiów artystycznych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Zgodnie z nową uchwałą do 31 października 2023 r. osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, mogą ubiegać się o przyznanie stypendiów artystycznych, możliwych do zrealizowania w 2024 r.

Referat Kultury

Departament Kultury, Promocji i Sportu

Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1 pok. 1207-1209
15-950 Białystok

tel. 85 869 63 52
fax: 85 879 72 11
kultura@um.bialystok.pl

Zobacz na mapie

Serwis Kultura na Portalu Mapowym Białegostoku

 Mapa gis kultura


 

 

 

Do góry