Facebook icon
 • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Zasady wydawania karmy dla kotów wolno żyjących

Zasady wydawania karmy dla kotów wolno żyjących w okresie zimowym 2016/2017 w ramach Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie miasta Białegostoku

 1. Karma dla kotów wolno żyjących została zakupiona przez Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 1. Ilość karmy przeznaczona na dokarmianie kotów: 1400 kg karmy suchej i 320 kg karmy mokrej, przy czym ilość karmy może ulec zwiększeniu w przypadku zakupu dodatkowej ilości karmy w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych w budżecie miasta Białegostoku.
 1. Wydawanie karmy dla kotów wolno żyjących będzie realizowane za pośrednictwem wolontariuszy Fundacji Kotkowo z siedzibą w Białymstoku we współpracy ze Schroniskiem dla Zwierząt w Białymstoku.
 1. Karma dla kotów będzie wydawana w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku przy ul. Dolistowskiej 2 w Białymstoku.
 1. Ustala się następujące terminy wydawania karmy:

Karma przysługująca na miesiąc grudzień będzie wydawana w dniach:

 1. 25 listopada 2016 r. w godzinach: 10:00 – 17:00
 2. 2 grudnia 2016 r. w godzinach: 10:00 – 17:00
 3. 9 grudnia 2016 r. w godzinach: 10:00 – 17:00

Karma przysługująca na miesiąc styczeń będzie wydawana w dniach:

 1. 30 grudnia 2016 r. w godzinach: 10:00 – 17:00
 2. 13 stycznia 2017 r. w godzinach: 10:00 – 17:00
 3. 20 stycznia 2017 r. w godzinach: 10:00 – 17:00

Karma przysługująca na miesiąc luty będzie wydawana w dniach:

 1. 27 stycznia 2017 r. w godzinach: 10:00 – 17:00
 2. 3 lutego 2017 r., w godzinach: 10:00 – 17:00
 3. 10 lutego 2017 r. w godzinach: 10:00 – 17:00
 1. Bezpłatna karma będzie wydawana wyłącznie karmicielom kotów wolno żyjących wpisanym do rejestru społecznych opiekunów kotów, prowadzonego przez Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 1. Ustala się limit liczby kotów, dla których będzie wydawana karma jednemu opiekunowi w ilości do 20 osobników. Przyjmuje się limit karmy suchej w wysokości 1 kg na 1 osobnika na jeden miesiąc oraz limit karmy mokrej w wysokości 0,4 kg (w zależności od wielkości puszek) na jednego osobnika w ciągu miesiąca.
 1. Lista społecznych opiekunów kotów zostanie przekazana Fundacji Kotkowo oraz jednostce budżetowej Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku. Fundacja Kotkowo będzie prowadzić miesięczne raporty z realizacji wydawania karmy społecznym opiekunom kotów (ilość i rodzaj wydanej karmy, dane społecznego opiekuna kotów, data wydania karmy, potwierdzenie odbioru karmy).
 1. Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania przekazanej karmy oraz wykluczenia opiekuna kotów z realizacji zimowego dokarmiania kotów z uwagi na nieprzestrzeganie zasad lub warunków współpracy, w szczególności zorganizowania karmienia w niewłaściwym miejscu, tj. niebezpiecznym dla zwierząt, lub bez zgody właściciela bądź zarządcy nieruchomości, niewłaściwego jej przechowywania, przekazanie karmy osobom trzecim.
 2. Bezpłatna karma będzie można odebrać osobiście lub przez pełnomocnika lub za upoważnieniem pisemnym członka najbliższej rodziny lub przedstawiciela Fundacji Kotkowo.
 3. Karma będzie wydawana do wyczerpania ilości przeznaczonej do rozdysponowania w ramach zimowego dokarmiania kotów.

 

Departament Gospodarki Komunalnej

ul. Kamienna 17 pok. 206
15-021 Białystok
tel.: 85 869 6400
fax: 85 869 6529
dgk@um.bialystok.pl

Do góry