Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Nowe zasady odbioru odpadów

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy chcą, aby Gmina Białystok odbierała odpady z ich nieruchomości po 29 lutego 2020 r., powinni złożyć w terminie od 17 stycznia do 21 lutego pisemną zgodę na przystąpienie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z nową deklaracją. Jeśli tego nie zrobią, gmina zaprzestanie odbierania odpadów komunalnych z ich nieruchomości.

Właściciele nieruchomości „mieszanych”, tj. w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych, pozostają obligatoryjnie objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W takim przypadku należy jednak do 10 kwietnia 2020 r. złożyć nowe deklaracje obowiązujące od marca.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy dotychczas deklarowali nieselektywny sposób gromadzenia odpadów, również mają obowiązek złożenia nowych deklaracji począwszy od 1 marca 2020 r. ze wskazaniem stawki opłaty obowiązującej dla zbiórki selektywnej.

 

Dokumenty w powyższych sprawach należy składać w Departamencie Finansów Miasta Urzędu Miejskiego w Białymstoku:

Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

ul. Kamienna 17, 15-021 Białystok (pok. 105 i 110).

Dodatkowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy Referatu  pod nr. telefonów:

85 869 6591, 85 869 6592, 85 869 6593, 85 869 6594, 85 869 6595, 85 869 6596, 85 869 6597.

 

Obowiązujące akty prawne dostępne są na stronie www.bip.bialystok.pl w zakładce:

poradnik interesanta → podatki i opłaty lokalne → opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - informacje o płatnościach.

Do góry