Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Sekretny świat motyli

KONKURS FOTOGRAFICZNY

"Sekretny świat motyli"

Departament Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miejskiego w Białymstoku

zaprasza dzieci i młodzież uczącą się w białostockich szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponad- gimnazjalnych, zainteresowaną przyrodą i tym co nas otacza, do udziału w konkursie fotograficznym o tematyce entomologicznej.

W naszym drugim konkursie obiektem zainteresowania będzie jedna z najciekawszych i najpiękniejszych grup owadów jakimi są motyle. Zadanie dla uczestników konkursu to uwiecznienie techniką fotograficzną tych niezwykłych owadów i próba opowiedzenia o ich życiu i zwyczajach. Można fotografować motyle w różnych fazach rozwoju, bytujące na terenie białostockich parków, skwerów, lasów, łąk, nieużytków i innych terenów zielonych.

Zadanie konkursowe polega na udokumentowaniu najpiękniejszych i najciekawszych obrazów z życia motyli dziennych lub nocnych, bądź ich stadiów rozwojowych (jajo, gąsienica, poczwarka). W konkursie liczyć się będzie umiejętność uchwycenia piękna tych owadów, zmysł obserwacji i odrobina szczęścia.

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna i chęć rozbudzenia zainteresowań światem owadów występujących na terenie naszego miasta. Ponadto, nasz konkurs ma zwrócić uwagę uczestników na bioróżnorodność a także występujące zagrożenia dla tej grupy zwierząt bytującej na obszarze dużych miast. Chcemy również pokazać co my, jako mieszkańcy, możemy zrobić aby stworzyć owadom lepsze warunki do życia w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka poprzez promowanie takich pomysłów jak zakładanie tzw. „motylarni na świeżym powietrzu”, budowanie domków dla owadów zapylających czy też zakładanie łąk kwiatowych na terenach parkowych.

Terminarz:

  • Zgłoszenia do konkursu należy wysyłać w formie elektronicznej do dnia 31 sierpnia 2015 r. na adres mgiedrewicz@um.bialystok.pl wpisując w treści e-maila: imię, nazwisko, nazwę szkoły oraz numer telefonu/e-mail do kontaktu.
  • Dostarczenie zdjęć konkursowych wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem danych uczestnika konkursu (wersja papierowa) oraz wypełnionym Załącznikiem do konkursu (wersja elektroniczna) do końca września 2015 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników do dnia 31 grudnia 2015 r.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie:

  1. Zapoznać się z Regulaminem konkursu.
  2. Udać się w plener z aparatem fotograficznym.
  3. Przygotować zdjęcia do konkursu zgodnie z Regulaminem.
  4. Dostarczyć zdjęcia konkursowe i Załącznik na płycie CD/DVD wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym (oraz podpisem opiekuna prawnego) Formularzem danych do siedziby Organizatora - Białystok, ul. Branickiego 9, pokój 304.
  5. Cierpliwie czekać na rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników.

Szczegóły dotyczące zasad konkursu, wymagań technicznych zdjęć oraz inne niezbędne informacje zapisane zostały w REGULAMINIE KONKURSU.

Informacje na temat konkursu będą dostępne na stronie internetowej Urzędu www.bialystok.pl, a także pod numerem telefonu 85 869 6172 lub w siedzibie Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. J. K. Branickiego 9, w pokoju 307.

Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, m.in. albumy o tematyce entomologicznej, akcesoria sportowe i elektroniczne oraz dyplomy.

Konkurs jest organizowany w ramach cyklu – „Przyroda w naszym mieście”.


Konkurs jest objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

Instytucją wspierającą jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Patronat medialny nad konkursem objęło Polskie Radio Białystok

Herb honorowy patronat Logo Wschodzący Białystok
Logo Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Logo Polskie Radio Białystok

Formularz danych uczestnika konkursu

rozmiar: 17,02 KB DOCX pobierz

Regulamin konkursu fotograficznego

rozmiar: 355,59 KB PDF pobierz

Zalacznik

rozmiar: 16,23 KB DOCX pobierz

Departament Gospodarki Komunalnej

ul. Kamienna 17 pok. 206
15-021 Białystok
tel.: 85 869 6400
fax: 85 869 6529
dgk@um.bialystok.pl

Do góry