Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Odkrywamy tajemnice płazów i gadów

KONKURS
FOTOGRAFICZNY

„Odkrywamy tajemnice płazów i gadów”

Urząd Miejski w Białymstoku zaprasza dzieci i młodzież uczącą się w białostockich szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zainteresowaną otaczającą nas przyrodą, do udziału w konkursie fotograficznym o tematyce herpetologicznej. W naszym trzecim już konkursie obiektem zainteresowania będą dwie żyjące w odmiennych środowiskach grupy zwierząt - płazy i gady.

Zadanie konkursowe polega na uwiecznieniu techniką fotograficzną przedstawicieli płazów i/lub gadów, które można spotkać na terenie Białegostoku. Zdjęcia mogą przedstawiać zarówno osobniki dorosłe, jak też ich różne stadia rozwojowe (np. w przypadku płazów - larwy, skrzek).

Uwaga! W konkursie oceniane będą wyłącznie zdjęcia wykonane w trakcie trwania konkursu i z terenu Białegostoku.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na bioróżnorodność naszego miasta oraz promowanie dobrych praktyk na rzecz ochrony przyrody. Ponadto konkurs ma zachęcić do pogłębiania wiedzy ekologiczno-przyrodniczej, przyczynić się do jej wykorzystania w codziennym życiu oraz zachęcić dzieci i młodzież do podejmowania działań na rzecz najbliższego otoczenia.

Terminarz:

  • Zgłoszenia do konkursu należy wysyłać w formie elektronicznej do dnia 31 marca 2016 r. na adres mgiedrewicz@um.bialystok.pl wpisując w treści e-maila: imię, nazwisko, nazwę szkoły oraz numer telefonu/e-mail do kontaktu.
  • Dostarczenie zgranych na płytę CD/DVD zdjęć konkursowych i wypełnionego Załącznika do konkursu (wersja elektroniczna) oraz wypełnionego i podpisanego Formularza danych uczestnika konkursu (wersja papierowa) - do dnia 30 kwietnia 2016 r. do siedziby Organizatora:

Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2, pokój 08 (sekretariat)

  • Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników - do dnia 30 czerwca 2016 r.

Szczegóły dotyczące zasad konkursu, wymagań technicznych zdjęć oraz inne niezbędne informacje zapisane zostały w Regulaminie Konkursu.

Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, m.in. albumy o tematyce przyrodniczej.

Konkurs jest objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku

Patronat medialny nad konkursem objęło Polskie Radio Białystok

Instytucją wspierającą jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Herb honorowy patronat Logo Wschodzący Białystok
Logo Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Logo Polskie Radio Białystok

Formularz danych uczestnika konkursu

rozmiar: 17,08 KB DOCX pobierz

Załacznik do konkursu fotograficznego

rozmiar: 15,87 KB DOCX pobierz

Regulamin konkursu

rozmiar: 26,28 KB DOCX pobierz

Departament Gospodarki Komunalnej

ul. Kamienna 17 pok. 206
15-021 Białystok
tel.: 85 869 6400
fax: 85 869 6529
dgk@um.bialystok.pl

Do góry