Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ekokonkurs „Baterie – zagrożenie dla środowiska i ludzi”

Urząd Miejski w Białymstoku

ogłasza:

XI edycję EKOKONKURSU „Baterie – zagrożenie dla środowiska i ludzi”

Zbiórka baterii rozpocznie się 26 października 2015 r. i potrwa do 20 maja 2016 r.

Zapraszamy szkoły i przedszkola do udziału w konkursie.

Rywalizację konkursową przewidziano w trzech kategoriach:

  1. EKOSZKOŁA/EKOPRZEDSZKOLE,
  2. EKOKLASA/EKOGRUPA,
  3. EKOUCZEŃ/EKOPRZEDSZKOLAK.

Tytuł EKOSZKOŁY / EKOPRZEDSZKOLA zapewni sobie placówka oświatowa, która zbierze największą ilość baterii (w kg) w przeliczeniu na jednego ucznia/przedszkolaka,

Tytuł EKOKLASY / EKOGRUPY – klasa szkolna/grupa przedszkolna, która zbierze najwięcej baterii (w szt.),

Tytuł EKOUCZNIA / EKOPRZEDSZKOLAKA – uczeń/przedszkolak, który zbierze najwięcej baterii (w szt.).

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać do 26 października 2015 r.

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jkrygowska@um.bialystok.pl

W zgłoszeniu należy obowiązkowo podać:

  • pełną nazwę szkoły/przedszkola,
  • adres placówki,
  • nazwiska i kontakt telefoniczny do nauczycieli/opiekunów odpowiedzialnych za prowadzenie akcji w placówkach oświatowych,

Zgłoszenia do konkursu należy wysłać z oficjalnych kont pocztowych placówek oświatowych.

W przypadku braku możliwości dokonania zgłoszenia z oficjalnego konta placówki dopuszczalne jest zgłoszenie placówki z innego konta przy czym należy podać w temacie e-maila nazwę szkoły/przedszkola (SP Nr…, PG Nr…, ZS… / PS Nr…, NP Nr…).

Plakat informujący o konkursie zbiórki baterii

Departament Gospodarki Komunalnej

ul. Kamienna 17 pok. 206
15-021 Białystok
tel.: 85 869 6400
fax: 85 869 6529
dgk@um.bialystok.pl

Do góry