Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Trasa Niepodległości

Logotypy Fundusze Europejskie, Wschodzący Białystok i Unia Europejska

Trasa Niepodległości to:

  • droga z pełną infrastrukturą techniczną
  • tunel pod torami i 11 dwupoziomowych skrzyżowań
  • dublery, drogi rowerowe, chodniki, zieleńce, ekrany akustyczne

Korzyści dla mieszkańców:

  • wygodny przejazd między odległymi osiedlami bez konieczności wjazdu do centrum miasta
  • nowa przeprawa przez tory kolejowe, która odciąży tunel im. gen. A.E. Fieldorfa „Nila”
  • szybki i komfortowy objazd centrum Białegostoku od zachodu
  • dojazd do terenów przemysłowych miasta

Trasa Niepodległości zostanie zrealizowana do końca 2018 r. Wykonawcą jest firma Budimex. Wartość inwestycji to 351,5 mln zł, z czego 267,5 mln zł stanowi dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działania 2.2 Infrastruktura Drogowa. To najwyższa dotacja, jaką dotychczas Białystok pozyskał na inwestycje.  

Lista aktualności

Do góry