• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Logo Województwa Podlaskiego i Miasta Białystok, napis: Wykonanie przyłącza c.o. instalacji ciepłej wody wraz z modernizacją łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 14, Al. J. Piłsudskiego 20/4 w Białymstoku. Zadanie realizowane w 2023 r. przy udziale środków pochodzących z budżetu Województwa Podlaskiego. 

Drogi i inwestycje

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Składowa 11, pok. 205
15-399 Białystok
tel.: 85 869 6700
fax: 85 869 6775; 85 869 6790
zdm@um.bialystok.pl

Departament Inwestycji

ul. Składowa 11, pok. 10
15-399 Białystok
tel.: 85 869 6080
fax: 85 869 6852
din@um.bialystok.pl

Wyświetlacze czasu na sygnalizacji

Logo Niepełnosprawni

Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic miasta Białegostoku

tel. 800 100 555

Do góry