• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Miasto Białystok w ramach pierwszej transzy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymało kwotę 39 463 900,00 zł.

 

 

 

 

Wsparcie zostało wykorzystane na dofinansowanie niżej wymienionych zadań:

  • Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul. Gen. F. Kleeberga - droga krajowa Nr 8 - droga wojewódzka Nr 676 - ul. Aleja Jana Pawła II w ramach projektu: Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8.

Wartość całkowita projektu: 252 102 622,27 zł
Dofinansowanie z RFIL: 36 666 081,00 zł

  • Budowa i przebudowa ulicy Klepackiej w Białymstoku na odcinku od Alei Niepodległości
    do granic miasta wraz z infrastrukturą drogową.

Wartość całkowita projektu: 44 501 734,98 zł
Dofinansowanie z RFIL: 1 050 950,00 zł

  • Budowa włączenia drogi do Hryniewicz na skrzyżowaniu ul. K. Ciołkowskiego
    z ul. W. Sławińskiego w Białymstoku.

Wartość całkowita projektu: 10 529 094,75 zł
Dofinansowanie z RFIL: 1 746 869,00 zł

 

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Składowa 11, pok. 205
15-399 Białystok
tel.: 85 869 6700
fax: 85 869 6775; 85 869 6790
zdm@um.bialystok.pl

Do góry